Przewodniczący KEP w Budapeszcie: Potrzeba nam świętych polityków na miarę św. Stefana

Do wkroczenia na odnowioną drogę w świetle Chrystusa na Węgrzech, w Polsce i całej Europie wezwał abp Stanisław Gądecki.

Odpowiadając na pytania: jak wyrwać się z tego śmiercionośnego uścisku nowożytnego bałwochwalstwa i jak przejść ponownie od kultu stworzenia do kultu Stwórcy przewodniczący KEP wskazał na konieczność, aby "Pan Bóg znalazł się ponownie na pierwszym miejscu, najpierw w życiu pojedynczego chrześcijanina, abyśmy na nowo zechcieli wsłuchiwać się w słowo Boże i pozwolili temu słowu oświecać nasze życie".

Abp Gądecki wezwał tak na Węgrzech, jak i w Polsce, i całej Europie do wkroczenia na odnowioną drogę w świetle Chrystusa, obrony życia ludzkiego i rodziny, kształtowania sprawiedliwości społecznej według Ewangelii, prawdziwej wolności w codziennym życiu i dawania autentycznego przykładu życia według Ewangelii, cnót chrześcijańskich , przykładu duchowego rozwoju.

Zwrócił uwagę na prawdopodobną potrzebę męczeństwa współczesnych chrześcijan, aby "świat został wyzwolony od zgubnego wpływu nowożytnych bożków, spod wpływu których możemy się wyzwolić tylko dzięki cierpieniu wierzących, cierpieniu świętych, cierpieniu Matki Kościoła".

Przewodniczący KEP wskazał na potrzebę świętych polityków, polityków na miarę św. Stefana, takich, którzy wiedzą, że Kościół winien odpowiadać na duchowe potrzeby swoich wiernych, a wspólnota polityczna ma służyć temu, co wchodzi w zakres doczesnego dobra wspólnego, którzy dochowują wierności wartościom naturalnym, szanując uprawnioną autonomię spraw doczesnych, którzy dochowują wierności wartościom moralnym, świadomi nieodłącznego wymiaru etycznego każdego problemu społecznego i politycznego i którzy dochowują wierności wartościom nadprzyrodzonym, realizujących swoje zadanie w duchu Ewangelii.

Wskazał na potrzebę takich polityków, którzy w zsekularyzowanym świecie byliby zdolni przez śmiałe projekty i inicjatywy przepoić zmysłem chrześcijańskim nie tylko obyczaje i świadomość ludzi, ale również prawa i struktury społeczności świeckiej i zdolnych do tego, by dzięki ich zaangażowaniu wyzwalające słowa Ewangelii rozbrzmiewały w złożonym świecie pracy, produkcji, przedsiębiorczości, finansów, handlu, polityki, prawodawstwa, kultury, stosunków społecznych, w którym żyje człowiek.

Na zakończenie przewodniczący KEP wezwał: "Prośmy Boga o to, abyśmy – w świecie, który stara się zatrzeć różnicę między duszą i ciałem, między tym co duchowe a tym, co materialne, między tym, co ludzkie a tym, co zwierzęce, między kobietą a mężczyzną, między transcendencją a immanencją, w świecie, w którym konsumpcja stała się religią – abyśmy w takim właśnie świecie dążyli ‒ za przykładem św. Stefana ‒ do osiągnięcia trwałego szczęścia w Duchu Świętym"

Podczas modlitwy wiernych modlono się m.in. o łaskę wierności dziedzictwu św. Stefana w jedności z sąsiednimi narodami i łaskę pomocy potrzebującym.

Po modlitwie prymas Węgier odczytał modlitwę ofiarowania się Matce Bożej - Magna Domina Hungarorum napisaną przez Pála Nádora Eszterházy (1635-1713). Zaśpiewano też hymn Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego z 1938 r. nawiązując tym samym do przyszłorocznego 52. Kongresu, który we wrześniu 2020 r odbędzie się w Budapeszcie.

Po Mszy św. transmitowanej przez telewizję publiczną, ulicami miasta przeszła uroczysta procesja z relikwiami św. Stefana, w której uczestniczyło tradycyjnie wiele bractw i organizacji katolickich z terenu Węgier i sąsiednich krajów, wśród nich przedstawiciele polskiej parafii w Budapeszcie. Wśród tysięcy wiernych byli harcerze i osoby w strojach ludowych z różnych części Węgier i krajów sąsiednich.

Po prawej stronie ołtarza umieszczono relikwiarz ze Świętą Prawicą św. króla Stefana, który później żołnierze nieśli w procesji ulicami miasta. Święta Korona od roku 2000 znajduje się pod główną kopułą Domu Ojczyzny - Parlamentu, dzień i noc strzeżona przez gwardię narodową. Jej przeniesienie z Muzeum Narodowego do Parlamentu zainicjował premier Viktor Orbán w czasie swych pierwszych rządów 1998-2002 na znak ciągłości węgierskiej państwowości, co w 2011 r. znalazło potwierdzenie w nowej węgierskiej konstytucji podkreślając tym samym wagę dziedzictwa chrześcijańskiego państwowości zbudowanej przez św. Stefana jako "skała i fundament" węgierskiego narodu i państwa.

Na prośbę prymasa Węgier Mária Rádió zorganizowała specjalna pielgrzymkę na dzisiejszą uroczystość, która wiodła z Ostrzyhomia, przez Wyszehrad do Budapesztu. Zgodnie z tradycją od uroczystości Wniebowzięcia NMP do uroczystości św. Stefana w dniach 15-20 sierpnia to czas modlitw przebłagalnych.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Komentowanie dostępne jest tylko dla .
Pobieranie... Pobieranie...

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
15°C Piątek
noc
13°C Piątek
rano
18°C Piątek
dzień
19°C Piątek
wieczór
wiecej »