Budżet: 85 mld zł na sprawy społeczne

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2011 na zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny przewidziano 84,933 mld zł, zaś na rozwój rynku pracy 1,013 mld zł. Prognozowana na koniec przyszłego roku stopa bezrobocia wynosi 9,9 proc.

Największą kwotę przeznaczono na ubezpieczenia społeczne - 72,241 mld zł, czyli nieznacznie więcej niż w tym roku (72,012 mld). Nieznacznie zmniejszą się natomiast środki przeznaczone na wspieranie rodziny: z 9,314 mld zł w tym roku do 9,288 mld zł w 2011 r. Na pomoc i integrację społeczną przeznaczono 3,262 mld zł, co stanowi kwotę mniejszą niż w tym roku (4,039 mld zł).

Na aktywizację społeczną niepełnosprawnych przewidziano prawie 99 mln zł, podczas gdy w tym roku środki na ten cel wynosiły 76 mln. Na przeciwdziałanie dyskryminacji zaplanowano 850 tys. zł (w tym roku było to 805 tys. zł). Na sprawy kombatantów i represjonowanych przewidziano w przyszłorocznym budżecie 28,795 mln zł, zaś w tegorocznym - 31,142 mln.

Zmniejszą się także środki na rozwój rynku pracy. Na wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu przeznaczono 70 mln zł, czyli mniej niż w tym roku (83 mln zł). Na budowę nowoczesnych stosunków pracy będzie w przyszłym roku 190,261 mln zł, podczas gdy w tym roku było to 206,166 mln zł. Zmniejszy się także kwota przeznaczona na aktywizację zawodową niepełnosprawnych z 764,523 mln zł w tym roku do 743,464 mln zł w 2011 r.

Wypłaty i obsługa świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz finansowanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne planowane są jako dotacja dla jednostek samorządu terytorialnego. Na realizację tych świadczeń oraz koszty ich obsługi w 2011 r. zaplanowano łącznie 9,410 mld zł, z tego: w budżetach województw 9,270 mld zł i w rezerwie celowej 140 mln zł.

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje osobom uprawnionym, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 504 zł lub 583 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności. Wysokość zasiłku rodzinnego uzależniona jest od wieku dziecka, a wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego zróżnicowana jest w zależności od tytułu, na jaki dodatek jest przeznaczony.

Niezależnie od dochodu przyznawane są: świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, który przysługuje niepełnosprawnemu dziecku, osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 lat, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, osobie, która ukończyła 75 lat oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1 tys. zł.

Wysokość świadczeń rodzinnych oraz kwoty kryterium dochodowego podlegają weryfikacji co 3 lata. W 2009 r. nastąpiło podwyższenie wysokości zasiłków rodzinnych (z 48 zł do 68 zł, z 64 zł do 91 zł oraz z 68 zł do 98 zł) oraz wysokości świadczenia pielęgnacyjnego (z 420 zł do 520 zł). Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje do wysokości świadczenia alimentacyjnego, nie więcej jednak niż 500 zł osobie uprawnionej do ukończenia 18. roku życia, albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej, do ukończenia 24. roku życia, jeżeli dochód rodziny na osobę w rodzinie nie przekracza 725 zł.

Za osoby pobierające zasiłki macierzyńskie oraz za osoby przebywające na urlopach wychowawczych Zakład Ubezpieczeń Społecznych ze środków budżetu państwa opłaca składki emerytalne i rentowe w wysokości 25,52 proc. podstawy wymiaru. Podstawę wymiaru składek tych osób stanowi w 2011 r. odpowiednio: kwota pobieranego zasiłku macierzyńskiego i kwota minimalnego wynagrodzenia.

Wydatki budżetu państwa na zadania obejmujące sfinansowanie składek emerytalnych i rentowych za osoby na urlopach macierzyńskich i wychowawczych uwarunkowane są liczbą osób pobierających zasiłki macierzyńskie oraz wysokością tych zasiłków, które stanowią podstawę do opłacenia z budżetu państwa składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz liczbą osób przebywających na urlopach wychowawczych, dla których w 2011 r. podstawę wymiaru składek stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia.

Na sfinansowanie ze środków budżetu państwa składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za te osoby planuje się w 2011 r. 1,781 mld zł. W porównaniu do wydatków przewidzianych w ustawie budżetowej na 2010 r. wzrost wynosi 9,1 proc.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
15°C Środa
dzień
16°C Środa
wieczór
12°C Czwartek
noc
9°C Czwartek
rano
wiecej »