Feniksy wręczone

Podczas gali XXVII Targów Wydawców Katolickich, która odbyła się w sobotni wieczór 1 października w katedrze polowej WP, wręczone zostały nagrody Feniks, a także nagrody i wyróżnienia w 19 kategoriach.

Biblista ks. prof. Roman Bartnicki nagrodzony został Złotym Feniksem 2022, nagrodą Stowarzyszenia Wydawców Katolickich. Laureatami dziewięciu Feniksów specjalnych zostali m.in. bp Antoni Pacyfik Dydycz, biskup senior diecezji drohiczyńskiej, Telewizja Polska, Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”, Drukarnia Wydawnictw Specjalnych oraz Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej. Oprócz Feniksów podczas gali XXVII Targów Wydawców Katolickich, która odbyła się w sobotni wieczór w katedrze polowej WP, wręczone zostały też nagrody i wyróżnienia w 19 kategoriach.

 Udział w tegorocznej edycji targów wzięło blisko 140 wystawców. Swoją ofertę zaprezentowały wydawnictwa i oficyny kościelne, zakonne i świeckie, religijne, branżowe stowarzyszenia oraz organizacje rządowe i pozarządowe. W targach wzięli udział goście z zagranicy m.in. z Ukrainy, Białorusi i Watykanu.

Zebranych w katedrze polowej powitał ks. ppłk Sebastian Piekarski, proboszcz. – Gromadzi nas w sobotni wieczór bardzo ważna w przestrzeni życia kultury chrześcijańskiej w Polsce uroczystość, związana z wręczeniem nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks, która została przyznana po raz pierwszy 25 lat temu. Ten srebrny jubileusz nas wszystkich zobowiązuje do coraz gorliwszej misji, jaką jest głoszenie Chrystusa. Feniks w tradycji starochrześcijańskiej był symbolem zmartwychwstałego Chrystusa i ma przypominać wydawcom katolickim o ich misji działania – mówił proboszcz.

Wyboru Laureata Nagrody Głównej Feniks 2022 oraz Feniksów Specjalnych dokonali członkowie kapituły w porozumieniu z Zarządem Stowarzyszenia Wydawnictw Katolickich. Jak podkreślił prezes zarządu stowarzyszenia ks. Roman Szpakowski SDB mimo licznych trudności (w dwóch ostatnich latach związanych z pandemią) wręczenie nagród Stowarzyszenia Wydawców Katolickich odbywa się co roku od 25 lat.

Gościem specjalnym gali był bp Witalij Krywickij, ordynariusz diecezji kijowsko-żytomierskiej.

Prof. Krzysztof Narecki, przewodniczący jury podkreślił wysoki poziom tegorocznych laureatów Feniksów.

Laudację na cześć ks. prof. Romana Bartnickiego wygłosił ks. prof. Henryk Skorowski. Odczytane zostało także uzasadnienie nagrody: „W uznaniu imponującego dorobku naukowego w zakresie nauk teologicznych i biblistyki. Za trwały wkład w życie Kościoła oraz rozwój polskiej nauki i życia akademickiego, w tym realizację dzieła przekształcenia Akademii Teologii Katolickiej w Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego”. Laureat Złotego Feniksa podkreślił, że wiele osób z dużym dorobkiem i osiągnięciami w dziedzinie kultury i nauki może zostać niezauważonymi. – Dziękuję kapitule za to, że dostrzegła moje osiągnięcia. Wdzięczny jestem mojej uczelni, w której przepracowałem 41 lat. Wdzięczny jestem wydawnictwom, które wydawały moje książki – powiedział.

Bp Antoni Dydycz został uhonorowany „za niezachwianą postawę w działaniach podejmowanych na rzecz obrony wartości cywilizacji chrześcijańskiej, Kościoła i Ojczyzny” i „w uznaniu dwudziestoletniej posługi w roli pasterz diecezji drohiczyńskiej, naznaczonej dynamicznym rozwojem aktywności duszpasterskiej i społecznej m.in. poprzez organizację licznych diecezjalnych ruchów i stowarzyszeń katolickich.”. Natomiast abp Wacław Depo za dziesięcioletnie przewodniczenie Radzie Konferencji Episkopatu Polski ds. Środków Społecznego Przekazu. Nagrody specjalne otrzymali także twórcy serii „Biblia Impulsy” pod redakcją naukową ks. dra hab. Janusza Wilka i wydanej na Białorusi książki „Wiara zawsze mnie ratowała. Wspomnienia o kardynale Świątku”.

W imieniu Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej Feniksa odebrała dyrektor płk Anna Kania, która podkreśliła, że WCEO w swojej działalności wydawniczej, kulturalno-oświatowej i edukacyjnej kieruje się zawsze wartościami i normami uniwersalnymi. – Bardzo dziękuję za to wyróżnienie, jestem dumna, że mogę odebrać nagrodę Stowarzyszenia – powiedziała. W imieniu Drukarni Wydawnictw Specjalnych statuetkę odebrała Katarzyna Talarowska, szefowa produkcji drukarni.

W ramach 19 konkursowych kategorii („seria wydawnicza”, „literacka”, „nauki kościelne”, „edytor”, „edytorstwo-album” „książka dla dzieci”, „książka dla młodzieży”, „Kościół wobec współczesności” „książka autora zagranicznego”, „historia”, „historia-Niepodległa” „duchowość”, „publicystyka religijna”, „eseistyka”, „świadectwo”, „multimedia”, „muzyka chrześcijańska – współczesna”, „muzyka chrześcijańska – klasyczna” „tłumacz”), uhonorowała kilkadziesiąt najbardziej wartościowych spośród ponad 250 publikacji wydanych w roku 2021 i zgłoszonych do konkursu przez kilkadziesiąt podmiotów wydawniczych.

Galę zakończył koncert okolicznościowy Zespołu Pieśni i Tańca „ŚLĄSK” im. Stanisława Hadyny, laureat Feniksa Muzycznego.

Lista laureatów:

 FENIKS GŁÓWNY ZŁOTY

Ks. prof. Roman Bartnicki

W uznaniu imponującego dorobku naukowego w zakresie nauk teologicznych i biblistyki. Za trwały wkład w życie Kościoła oraz rozwój polskiej nauki i życia akademickiego, w tym realizację dzieła przekształcenia Akademii Teologii Katolickiej w Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

FENIKS Specjalny

Biskup Antoni Pacyfik Dydycz

Za niezachwianą postawę w działaniach podejmowanych na rzecz obrony wartości cywilizacji chrześcijańskiej, Kościoła i Ojczyzny. W uznaniu dwudziestoletniej posługi w roli pasterz diecezji drohiczyńskiej, naznaczonej dynamicznym rozwojem aktywności duszpasterskiej i społecznej m.in. poprzez organizację licznych diecezjalnych ruchów i stowarzyszeń katolickich. W podziękowaniu za doceniene znaczenie mediów i ich roli w dziele szerzenia ducha patriotycznego i narodowego.

FENIKS Specjalny

Seria „Biblia Impulsy” pod redakcją naukową ks. dra hab. Janusza Wilka (Księgarnia św. Jacka) Nagroda stanowi uznanie dla nowatorskiej edycji Biblii dla odbiorcy XXI wieku, wychodzącej naprzeciw potrzebom współczesnego czytelnika, oferującej mu pomoc w pełniejszym poznaniu i doświadczeniu tekstu Starego i Nowego Testamentu. Propozycja dla każdego, kto chce poznawać słowo Boże i żyć nim na co dzień.

FENIKS Specjalny

„Wiara zawsze mnie ratowała. Wspomnienia o kardynale Świątku”, Wydawnictwo Pro Christo (Mińsk, Białoruś)

Za publikację niezwykłego zbiorowego świadectwa osób, które poznały kardynała Kazimierza Świątka jako człowieka przepełnionego żywą i niezachwianą wiarą, bezgranicznie oddanego Chrystusowi i Kościołowi. Przywołanie dwudziestoletniej posługi na rzecz odrodzenia Kościoła katolickiego w Białorusi, skoncentrowanej na ewangelizacji poprzez rozwój mediów, literatury katechetycznej i liturgicznej oraz działalności charytatywnej, ukazując sylwetkę męczennika czasów ateizmu.

FENIKS Specjalny „MEDIALNY”

Arcybiskup metropolita częstochowski Wacław Depo

W uznaniu dziesięcioletniego okresu przewodniczenia Radzie Konferencji Episkopatu Polski ds. Środków Społecznego Przekazu, które było czasem dzielenia się Prawdą Ewangelii, troski o wizerunek Kościoła i ewangelizację, przekazywania nadziei oraz obrony wartości religijnych i patriotycznych.

FENIKS Specjalny „MEDIALNY”

Telewizja Polska S.A.

W 70. rocznicę powstania, w uznaniu misji, jaką pełni wobec narodu, pielęgnując jego tradycję chrześcijańską i dziedzictwo katolickie, stojąc na straży wartości religijnych i narodowych. Informacje o działalności Stolicy Apostolskiej, transmisje z krajowych i światowych wydarzeń religijnych, filmy dokumentalne i kinowe oraz reportaże przypominające postacie zasłużone dla Kościoła i kraju trwale wpisują się w misyjny charakter Telewizji Polskiej.

FENIKS Specjalny „MUZYCZNY”

Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny

W 70-lecie działalności artystycznej i kulturalnej. Za prezentowanie muzyki chrześcijańskiej klasycznej i współczesnej, popularyzację folkloru i inspirowanie się nim w działalności edukacyjnej, poprzez ukazywanie bogactwa kultury śląskiej na tle spuścizny innych regionów kraju. W uznaniu aktywności na scenach całego świata i mistrzowską realizację misji ambasadora Polskiej Kultury Narodowej.

FENIKS Specjalny „MUZYCZNY”

Chór Prymasowski przy Bazylice Archikatedralnej w Gnieźnie

W uznaniu zasług na rzecz wytrwałego i godnego pielęgnowania tradycji muzycznych istniejących w katedrze gnieźnieńskiej od czasów staropolskich. Za tworzenie prawdziwej wspólnoty duchowej i twórczej, nieustanny rozwój bogatego repertuaru muzycznego i poziomu artystycznego, pomimo amatorskiego charakteru zespołu.

FENIKS Specjalny

Drukarnia Wydawnictw Specjalnych

W uznaniu zasług dla rozwoju poligrafii na rzecz krajowego systemu produkcji i dystrybucji druków specjalnych, w tym wydawnictw związanych z obronnością państwa, wojskowych wydawnictw specjalistycznych i edukacyjnych czasopism fachowych oraz propagowanie historii i dorobku działalności duszpasterskiej Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego.

FENIKS Specjalny

Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita

W uznaniu aktywnej działalności instytucji w obszarze wydawniczym i edukacyjnym związanym z dziejami Wojska Polskiego, poprzez organizację kursów w ramach „Systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych SZ RP”, przedsięwzięć szkoleniowych dla kadry i pracowników sił zbrojnych oraz działalności popularyzatorskiej i wychowawczej adresowanej do społecznego otoczenia wojska.

W ramach 19 konkursowych kategorii („seria wydawnicza”, „literacka”, „nauki kościelne”, „edytor”, „ edytorstwo-album” „książka dla dzieci”, „książka dla młodzieży”, „Kościół wobec współczesności” „książka autora zagranicznego”, „historia”, „ historia-Niepodległa” „duchowość”, „publicystyka religijna”, „eseistyka”, „świadectwo”, „multimedia”, „muzyka chrześcijańska - współczesna”, „muzyka chrześcijańska - klasyczna” „tłumacz”), uhonorowała najbardziej wartościowe spośród ponad 250 publikacji wydanych w roku 2021 i zgłoszonych do konkursu przez kilkadziesiąt podmiotów wydawniczych.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
6°C Niedziela
dzień
6°C Niedziela
wieczór
4°C Poniedziałek
noc
4°C Poniedziałek
rano
wiecej »