Obradował Komitet Łączności Islamsko-Katolickiej

Współpraca przy wychowaniu swych wiernych do współodpowiedzialności za dobro wspólne oraz za duchowe dziedzictwo ludzkości jest jednym z głównych zadań Kościoła katolickiego i islamu. Podkreśla to ogłoszony 12 lipca w Watykanie komunikat z 7. posiedzenia Islamsko-Katolickiego Komitetu Łączności.

Współpraca przy wychowaniu swych wiernych do współodpowiedzialności za dobro wspólne oraz za duchowe dziedzictwo ludzkości jest jednym z głównych zadań Kościoła katolickiego i islamu. Podkreśla to ogłoszony 12 lipca w Watykanie komunikat z 7. posiedzenia Islamsko-Katolickiego Komitetu Łączności, które odbyło się w Rzymie w dniach 3-4 lipca, co odpowiada 12-13. miesiąca rabi’al-Thani roku 1422 według kalendarza muzułmańskiego. Obradowano na temat „Religia a dialog cywilizacji w czasach globalizacji”.

W 7 punktach komunikat wymienia podstawowe sprawy, co do których osiągnięto porozumienie podczas obrad. Przede wszystkim potwierdzono, że „cywilizacje w swych wymiarach materialnym i technologicznym są wspólnym dziedzictwem ludzkości, dlatego też ich elementy pozytywne winny być zachowane a ich dobra dostępne dla wszystkich”. Należy je więc rozwijać i wspierać „w interesie bezpieczeństwa i dobrobytu całej społeczności ludzkiej”.

Uczestnicy obrad stwierdzili, że „wartości religijne powinny być postawowym punktem wyjścia dla ludzkości na drodze do zachowania godności ludzkiej i popierania pokojowego współistnienia między narodami oraz ochrony środowiska naturalnego”. Potwierdzono też „ważność dialogu między cywilizacjami dla wzajemnego poznania i wspólnych wysiłków na rzecz pokoju i harmonii, aby chronić ludzkość przed klęskami, ubóstwem, niewiedzą, upadkiem moralnym, rozpadem rodziny, wojnami oraz skutkami użycia broni masowej zagłady”.

Obie strony uznają znaczenie globalizacji i płynących z niej korzyści, zwracając jednocześnie uwagę na towarzyszące jej zagrożenia, uniemożliwiające osiągnięcie wspólnie uzgodnionego ładu światowego, przyjęcie sprawiedliwych kryteriów dla uzyskania dobrobytu wszystkich oraz poszanowanie religijnych i kulturalnych wartości społeczności ludzkich.

Uczestnicy obrad zobowiązali się do wspólnej pracy nad szerzeniem kultury dialogu i ducha odpowiedzialności za społeczeństwo, przeciwstawiania się konsumpcjonizmowi, ochrony godności ludzkiej i praw człowieka, zapobiegania agresji, uciskowi i niesprawiedliwości, do odrzucenia wszelkich form dyskryminacji narodów oraz do pracy nad zapewnieniem praw uchodźców, aby mogli oni wrócić do krajów pochodzenia.

Potępiono też łamanie sakralnego charakteru miejsc świętych i miejsc modlitwy, spotykane w niektórych częściach świata oraz zobowiązano się do współpracy na rzecz poszanowania i ochrony miejsc świętych.

Obradom współprzewodniczyli szefowie obu delegacji: przewodniczący Papieskiej Rady Dialogu Międzyreligijnego kard. Francis Arinze i sekretarz generalny Międzynarodowej Rady Islamskiej ds. Da’wah i Pomocy sen. Kamel asz-Szarif.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
8°C Piątek
dzień
8°C Piątek
wieczór
5°C Sobota
noc
4°C Sobota
rano
wiecej »