Bardziej niż kiedykolwiek wcześniej Europa potrzebuje dzisiaj »serca i duszy«

Udział Kościołów w budowaniu zjednoczonej Europy, sprawy niepełnosprawnych, wojny i pokoju, zwłaszcza w kontekście sytuacji na Bliskim Wschodzie i w Iraku oraz problemy finansowe i przyszłości ruchu ekumenicznego były głównymi tematami omawianymi na posiedzeniu Komitetu Naczelnego Światowej Rady Kościołów.

Obradował on w dniach 26 sierpnia-2 września w siedzibie Rady - w Genewie z udziałem ponad 130 spośród 150 członków tego gremium. W czasie zebrania wybrano też nowego sekretarza generalnego Rady w osobie kenijskiego metodysty pastora Samuela Kobii, który zajął miejsce sprawującego ten urząd 11 lat niemieckiego pastora luterańskiego Konrada Raisera. Obrady prowadził moderator (przewodniczący) Komitetu, ormiański patriarcha Cylicji katolikos Aram I (Kesziszian). Kościoły członkowskie ŚRK z Europy winny brać czynny udział w procesie integracji naszego kontynentu, aby wraz z Kościołami ze Stanów Zjednoczonych - działając w duchu dialogu i współpracy - mogły wpływać na swoje rządy na rzecz pokoju i sprawiedliwości na świecie. Stwierdzenie to znalazło się w deklaracji nt. Europy, ogłoszonej na zakończenie obrad w Genewie. Powitano w nim z zadowoleniem zapowiedź przystąpienia do Unii Europejskiej w przyszłym roku kilkunastu dalszych krajów naszego kontynentu. Podkreślono znaczenie wkładu religii, zwłaszcza chrześcijaństwa, do dziejów cywilizacji europejskiej, aktualizując tym samym stanowisko Komitetu Naczelnego nt. naszej części świata, wyrażone w 1992 r. Przypomniano, że wspólnoty religijne są nośnikami kultury i tożsamości, "zasadniczym fundamentem dla Europy etycznej i moralnej", dlatego winny uczestniczyć w dialogu z instytucjami europejskimi. Jednocześnie wyrażono przekonanie, że powodzenie UE nie może się opierać wyłącznie na gospodarce rynkowej. "Bardziej niż kiedykolwiek wcześniej Europa potrzebuje dzisiaj »serca i duszy«, czyli ponownego odkrycia i odnowienia wartości i duchowości" - głosi dokument. W sposób szczególny Komitet Naczelny nalega na wykorzenienie rasizmu i ubóstwa, jak również podkreśla znaczenie poszanowania praw człowieka i dzieła stworzenia przez Boga. Wzywa też Unię do pracy nad oficjalnym uznaniem i działaniem Międzynarodowego Sądu Karnego. Globalizacja oznacza dla ŚRK, że zabezpieczenia przyszłości kontynentu należy szukać w harmonii z resztą świata. Komitet wypowiedział się także za przyszłymi rozmowami handlowymi Europy z krajami Afryki, Karaibów i Oceanu Spokojnego. Uczestnicy obrad w Genewie wezwali Narody Zjednoczone do przywrócenia w Iraku legalnego rządu i opowiedzieli się za przekształceniem administracji tymczasowej w taki organizm i za wycofaniem sił okupacyjnych. Potępiono akty przemocy i zniszczenia, do jakich dochodzi w tym kraju w okresie powojennym, a zwłaszcza zamach terrorystyczny na biura ONZ w Bagdadzie i zabójstwo przywódców religijnych. Przypomniano też o wielkich potrzebach pomocy humanitarnej dla tego kraju, którego 80 % mieszkańców żyje w nędzy. Komitet Naczelny wyraził też ubolewanie, że władze izraelskie nadal odmawiają formalnego uznania legalnie wybranego przed 2 laty prawosławnego patriarchy Jerozolimy Ireneusza. W innej deklaracji - "Kościół wszystkich i dla wszystkich" Światowa Rada Kościołów przedstawiła szereg zaleceń duszpasterskich i teologicznych, mających na celu większy udział niepełnosprawnych we wspólnotach kościelnych. Potępiono wszelkie przejawy ich dyskryminacji i niedowartościowania w Kościele i wezwano do jak najszerszego włączania ich w miejscowe wspólnoty. Wyrażono ubolewanie, że Kościoły na całym świecie nie wykazywały dotychczas wystarczającego zainteresowania sprawami tych grup ludzi, często tak ciężko doświadczonych przez los. W sprawach finansowych, które od lat należą do najbardziej drażliwych, stwierdzono, że decyzje podjęte ostatnio przez Komitet Finansowy ŚRK spowodowały zmianę sytuacji w dobrym kierunku. W r. 2002 deficyt Rady wyniósł 6,6 mln franków szwajcarskich i był prawie dwukrotnie niższy niż rok wcześniej, gdy wynosił 11 mln. W tym też czasie udało się zlikwidować zadłużenie w wysokości 4 mln franków. Wzrósł odsetek Kościołów członkowskich płacących składki - z 53 % w 2001 do 66% w roku ubiegłym. Światowa Rada Kościołów powstała na zgromadzeniu w Amsterdamie w sierpniu 1948 r. Obecnie zrzesza 342 Kościoły z ponad 100 krajów, reprezentujące prawosławie, chrześcijaństwo wschodnie niechalcedońskie, anglikanizm, protestantyzm i starokatolicyzm. Kościół katolicki nie należy do Rady, ale od początku lat sześćdziesiątych ściśle z nią współpracuje, przede wszystkim za pośrednictwem Papieskiej Rady Popierania Jedności Chrześcijan (do końca 1988 był to Sekretariat Jedności Chrześcijan). Najwyższym forum tej organizacji jest zgromadzenie ogólne, zbierające się średnio co 7-8 lat. Najbliższe, IX z kolei odbędzie się w lutym 2006 w brazylijskim Porto Alegre pod hasłem "Boże, przemień świat swoją łaską". Nowym sekretarzem generalnym ŚRK, który obejmie to stanowisko na początku przyszłego roku, jest Kenijczyk Samuel Kobia.

«« | « | 1 | » | »»
Pobieranie...

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
23°C Środa
noc
19°C Środa
rano
23°C Środa
dzień
24°C Środa
wieczór
wiecej »