Składki po nowemu

Komitet Naczelny Światowej Rady Kościołów (ŚRK) na swym niedawnym posiedzeniu w Genewie opracował nowe zasady obliczania składek dla Kościołów członkowskich.

W obliczu poważnego kryzysu finansowego, który nęka tę organizację od wielu lat, gdy ponad połowa jej członków zalegała z wnoszeniem swego wkładu do wspólnej kasy, nowe zasady mają usprawnić system opłat, biorąc pod uwagę w większym niż dotychczas stopniu możliwości finansowe samego Kościoła członkowskiego, jak i sytuację gospodarczą kraju, w którym on działa. Obecnie wkład finansowy każdego Kościoła będzie wyliczany z uwzględnieniem liczby jego wiernych i wewnętrznego produktu brutto kraju (PNB) lub krajów, w których prowadzi swą posługę. Liczbę członków określać będą, tak jak dotychczas, same Kościoły, które mają uwzględnić te dane przy ustalaniu liczby delegatów na najbliższe zgromadzenie ogólne ŚRK w 2006 r. w Porto Alegre. Zgodnie z podaną wówczas liczbą i na podstawie przyznanej puli miejsc zostanie określona dokładna wysokość składki, która następnie zostanie obniżona przez porównanie PNB danego kraju z PNB Stanów Zjednoczonych, które mają najwyższy wskaźnik tego rodzaju. Jeśli napływ nowych członków do określonego Kościoła jest wyraźnie mniejszy niż średni krajowy przyrost ludności, Kościół taki może prosić o odpowiednie wyrównanie swej składki, ale musi to zatwierdzić Komitet Finansowy ŚRK. Kościoły, wnoszące dotychczas większe wkłady finansowe, niż wynika to z nowych zasad, będą proszone o utrzymanie tych stawek. Nowy system zostanie wprowadzony z dniem 1 stycznia 2004, przy czym pierwszy rok będzie uważany za przejściowy. System ten jest częścią kampanii zwiększania wkładów Kościołów członkowskich tak, aby doprowadzić do tego, że wszyscy członkowie Rady będą wpłacać do niej pieniądze i aby uzyskać tą drogą 10 mln franków szwajcarskich w roku 2006, gdy odbędzie się IX Zgromadzenie Ogólne ŚRK w Brazylii. Zachęcając Kościoły do wnoszenia swych wkładów zgodnie z nowymi zasadami, ustępujący sekretarz generalny Rady dr Konrad Raiser wyjaśnił, że zadanie doprowadzenia do pełnego uzyskiwania składek postawiono już na VIII Zgromadzeniu Ogólnym w Harare w grudniu 1998 r. Ostatecznym celem tej kampanii jest zapewnienie normalnych warunków pracy i struktur centralnych ŚRK jako wspólnoty Kościołów, niezależnie od zewnętrznych uwarunkowań finansowych. Dotychczas Kościoły członkowskie Rady były proszone o wnoszenie swych składek w wysokości powyżej minimalnego progu wynoszącego tysiąc franków, ale bez określania pułapu. W 2002 r. 226 z 342 Kościołów opłacało swe składki, podczas gdy rok wcześniej Kościołów takich było 163. Łączne wpływy od członków wyniosły w ub.r. 6,5 mln franków, co stanowiło 15% preliminarza Rady. Jej deficyt wyniósł w tym czasie 6,6 mln franków i był prawie dwukrotnie niższy niż rok wcześniej, gdy wynosił 11 mln. W tym też czasie udało się zlikwidować zadłużenie w wysokości 4 mln franków. Światowa Rada Kościołów powstała na zgromadzeniu w Amsterdamie w sierpniu 1948 r. Obecnie zrzesza 342 Kościoły z ponad 100 krajów, reprezentujące prawosławie, chrześcijaństwo wschodnie niechalcedońskie, anglikanizm, protestantyzm i starokatolicyzm. Kościół katolicki nie należy do Rady, ale od początku lat sześćdziesiątych ściśle z nią współpracuje, przede wszystkim za pośrednictwem Papieskiej Rady Popierania Jedności Chrześcijan (do końca 1988 był to Sekretariat Jedności Chrześcijan). Najwyższym forum tej organizacji jest zgromadzenie ogólne, zbierające się średnio co 7-8 lat. Najbliższe, IX z kolei odbędzie się w lutym 2006 w brazylijskim Porto Alegre pod hasłem "Boże, przemień świat swoją łaską". Nowym sekretarzem generalnym ŚRK, który obejmie to stanowisko na początku przyszłego roku, jest Kenijczyk Samuel Kobia.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
11°C Czwartek
dzień
11°C Czwartek
wieczór
10°C Piątek
noc
7°C Piątek
rano
wiecej »