Wkrótce Sobór Biskupi Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego

Referat-sprawozdanie patriarchy moskiewskiego i Wszechrusi Aleksego II z działalności Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego (RKP) za ostatnie 4 lata otworzy Sobór Biskupi - najwyższe obecnie gremium tego Kościoła.

Będzie on obradował w Moskwie w dniach 3-8 października. Poinformował o tym 23 września rosyjską agencję ITAR-TASS kościelny ośrodek naukowy "Prawosławnaja Encykłopiedija". Oczekuje się, że głównym tematem porządku dziennego obrad będzie sprawa zbliżenia RKP z Rosyjskim Kościołem Prawosławnym za Granicą (RKPzG). 16 bm. zakończyło się w Monachium drugie wspólne posiedzenie komisji obu Kościołów, na którym - według komunikatu z tego spotkania - uzgodniono wszystkie sporne zagadnienia dotyczące ich zjednoczenia. Przypuszcza się, że Sobór podejmie konkretne decyzje, które będą sprzyjać temu procesowi. Ponadto uczestnicy tego zgromadzenia mają ogłosić nowych świętych RKP. Będą wśród nich moskiewska wyznawczyni (w nazewnictwie prawosławnym: "starica" - żeński odpowiednik "starca", czyli cieszącego się powszechnym szacunkiem i autorytetem nauczyciela i przewodnika duchowego, zwykle zakonnika, choć niekoniecznie sędziwego wiekiem) Matrona i święci z Diwiejewa, a także nowi męczennicy i wyznawcy rosyjscy, którzy cierpieli za wiarę w XX wieku. Sobór rozpatrzy również sprawę utworzenia sądu kościelnego w łonie RKP. Obrady robocze będą trwały od 3 do 6 października. Nazajutrz po ich zakończeniu odbędzie się konferencja prasowa, na której zostaną przedstawione wyniki prac Soboru. Oficjalne jego zamknięcie nastąpi w Ławrze Świętej Trójcy i św. Sergiusza w Siergijew Posadzie pod Moskwą 8 października, gdy Kościół rosyjski wspomina św. Sergiusza z Radoneżu. Podczas liturgii zostanie ogłoszone Posłanie Soboru Biskupiego. Ogłoszenie ramowego programu tego zgromadzenia kościelnego nastąpiło nazajutrz po ukazaniu się oświadczenia 50 członków Związku Bractw Prawosławnych i Związku Prawosławnych Chorążych, ostro krytykujących "najsurowszą tajemniczość" i brak porządku dziennego Soboru. "Jakże jest to dalekie od prawdziwej soborowości. A gdzie jest Sobór Lokalny - najważniejsze forum soborowe, upełnomocnione do rozwiązywania najistotniejszych problemów życia kościelnego?" - pyta dokument obu organizacji, którym przewodniczy Leonid D. Simonowicz-Nikszycz. Wbrew zapowiedzianemu programowi, autorzy oświadczenia uważają, że obecny Sobór ogłosi przede wszystkim oddzielenie się Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego (UKP), podlegającego dotychczas Moskwie, od Patriarchatu Moskiewskiego. Głównym powodem takich działań ma być, według dokumentu, stanowisko UKP wobec globalizacji, niezgodne, zdaniem autorów, ze stanowiskiem RKP. Sobór Biskupi jest obecnie, od czasu poprzedniego tego rodzaju zgromadzenia w sierpniu 2000 r., najwyższym organem władzy w RKP. Teoretycznie status takiego najwyższego gremium przysługuje Soborowi Lokalnemu, w którym mogą brać udział, oprócz wszystkich biskupów, także przedstawiciele niższego duchowieństwa, niektórych klasztorów męskich i żeńskich i duchowieństwa. Jednakże na wspomnianym Jubileuszowym Soborze metropolita Cyryl, w owym czasie m.in. przewodniczący jego komisji redakcyjnej, zapowiedział, że odtąd najwyższym organem władzy będzie tylko Sobór Biskupi, gdyż to właśnie biskupi ponoszą największą odpowiedzialność za Kościół i to oni muszą się zebrać dla omówienia najważniejszych spraw Kościoła. Według metropolity, Sobór Lokalny formalnie jeszcze pozostanie, ale będzie zwoływany bardzo rzadko, w celu rozpatrzenia najważniejszych problemów Kościoła. W praktyce ma się to ograniczać do wyboru nowego patriarchy. Sobory Biskupie teoretycznie zbierają się nie rzadziej niż co 4 lata - poprzedni odbył się w dniach 13-16 sierpnia 2000 z okazji Wielkiego Jubileuszu chrześcijaństwa. W latach dziewięćdziesiątych tego rodzaju zgromadzenia zbierały się w latach 1991, 1992 (dwukrotnie), 1994 i 1997. Ostatni, jak dotychczas, Sobór Lokalny zwołano na 6-10 czerwca 1990 r. w celu wybrania nowego zwierzchnika. Został nim obecny patriarcha Aleksy II.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
12°C Piątek
rano
13°C Piątek
dzień
13°C Piątek
wieczór
12°C Sobota
noc
wiecej »