Teologia na dziś

Prace podejmowane przez Międzynarodową Komisję Teologiczną mają znaczenie dla duszpasterstwa i dla dialogu Kościoła ze światem. Jan Paweł II zwrócił na to uwagę, spotykając się z uczestnikami jej sesji plenarnej - poinformowało Eadio Watykańskie.

Komisja istnieje od roku 1969. Papież co pięć lat odnawia jej skład. W swym obecnym składzie zebrała się po raz pierwszy. Jej pięciu członków należało do niej już poprzednio, natomiast 25 to członkowie nowo mianowani. Jednym z nich jest ksiądz Jerzy Szymik, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ks. Szymik powiedział Radiu Watykańskiemu, że Komisja podejmie trzy tematy, z których jeden jest kontynuacją jej prac w poprzednim składzie, drugi rozinięciem dotychczasowych dokonań komisji, a trzeci to pomysł aktualnego zespołu. Pierwszy temat to kwestia zbawienia nieochrzczonych zmarłych dzieci. Drugi - próba ugruntowania prawa naturalnego w chrześcijańskiej teologii i we współczesnym świecie. Trzecim tematem jest status teologii dzisiaj, w tym szukanie odpowiedzi na pytania: Po co teologia? Jaka teologia? Dlaczego teologia? Dla kogo teologia? Zdaniem ks. Szymika Komisja złożona z teologów ukształtowanych w różnych kręgach kulturowych jest w stanie określić współczesną wizję teologii jako dyscypliny, która ma służyć nadziei nie tylko Kościoła, ale całego świata. Nawiązując do kwestii losu dzieci zmarłych bez chrztu Ojciec Święty wskazał na jej ścisłe powiązania z pewnymi zasadniczymi zagadnieniami. Wymienił wśród nich wolę Boga, by wszyscy zostali zbawieni, jedyne pośrednictwo Chrystusa, rolę Kościoła i sakramentów. Międzynarodowa Komisja Teologiczna ma wypracować syntezę tego problemu, pomocną dla duszpasterzy w ich pracy wśród wiernych. Podejmując temat naturalnego prawa moralnego, Jan Paweł II przypomniał, że zajmował się już nim w encyklikach Veritatis splendor i Fides et ratio. Kościół od zawsze jest przekonany, że Bóg dał człowiekowi zdolność dojścia światłem własnego rozumu do podstawowych prawd dotyczących jego życia i przeznaczenia, w tym także do norm właściwego postępowania. Ukazanie naszym współczesnym tej możliwości ma wielkie znaczenie dla dialogu ze wszystkimi ludźmi dobrej woli. W relacjach na różnych płaszczyznach pozwala ona opierać się na wspólnych podstawach etycznych.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
16°C Piątek
rano
23°C Piątek
dzień
26°C Piątek
wieczór
23°C Sobota
noc
wiecej »