Ad limina z Austrii: Świadectwo wierności Ewangelii

Jak Kościół w Austrii ma stawiać czoło laicyzacji społeczeństwa i oddalaniu się wiernych od nauki Kościoła? Problem ten poruszył papież, spotykając się z biskupami tego kraju, którzy zakończyli wizytę ad Limina Apostolorum. Każdego z nich Benedykt XVI przyjął w poprzednich dniach na audiencji prywatnej.

„Co możemy zrobić? Czy Bóg ma przygotowane w naszych czasach dla swego Kościoła jakieś lekarstwo, by odważnie mógł stawić czoło wyzwaniom, które napotyka na swej drodze w trzecim tysiącleciu chrześcijaństwa? - pytał Benedykt XVI. "Niewątpliwie wymaga to od nas przede wszystkim wyraźnego, odważnego, pełnego entuzjazmu świadectwa wiary w Jezusa Chrystusa. Żyje On dziś w swoim Kościele. Tylko w Nim może znaleźć szczęście ludzka dusza, z natury nastawiona na Boga. Z drugiej strony musimy jako pasterze podjąć wiele mniejszych i większych inicjatyw misyjnych, by doprowadzić do zmiany tendencji” - powiedział papież. Ojciec święty zwrócił uwagę, że dawanie świadectwa należy do najważniejszych obowiązków biskupów. Muszą oni całkiem jasno głosić Słowo Boże – również w tych punktach, których słucha się dziś niechętnie, które wywołują protesty czy wprost są wyśmiewane. „Istnieją tematy z zakresu prawd wiary, a zwłaszcza moralności – powiedział Benedykt XVI do austriackich biskupów – które w waszych diecezjach nie są dość obecne w katechezie i kaznodziejstwie. Czasem – na przykład w duszpasterstwie młodzieżowym – nie porusza się ich wcale albo podejmuje w sposób niezgodny jednoznacznie z nauką Kościoła”. Niektórzy duszpasterze obawiają się zrazić ludzi jasnym stawianiem sprawy, ale jest to łudzące i nie przynosi owoców. Głoszenie królestwa Bożego musi się łączyć z wymogiem nawrócenia. Pomocą w głoszeniu Słowa jest Katechizm Kościoła Katolickiego i jego Kompendium. Biskupi muszą zadbać, by korzystali z nich księża i katecheci, by zapoznawano się z nim w parafiach, ruchach kościelnych i rodzinach. Dawaniu świadectwa winny towarzyszyć inicjatywy misyjne. Wśród tych, które podjęto ostatnio na terenie Austrii, papież wymienił misje miejskie w Wiedniu i środkowoeuropejski „Katholikentag”. Zwrócił uwagę na znaczenie osobistego przykładu i zachęty, gdy chodzi o udział w mszy niedzielnej czy przystępowanie do sakramentu pokuty. Wspomniał liczne dziś w Austrii oznaki pozytywne, takie jak ożywienie adoracji eucharystycznej czy modlitwy różańcowej. Podkreślił jednak, że wiele pozostało tam jeszcze do zrobienia.

«« | « | 1 | » | »»
Pobieranie...

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
29°C Sobota
wieczór
25°C Niedziela
noc
21°C Niedziela
rano
29°C Niedziela
dzień
wiecej »