Mediacja pomoże małżeństwu

Do końca czerwca Ministerstwo Sprawiedliwości opracuje projekt nowelizacji przepisów dotyczących mediacji w sprawach o rozwód i separację.

Mediacja na wstępnym etapie postępowania będzie obligatoryjna dla małżeństw z małoletnimi dziećmi, a na jej przeprowadzenie strony będą miały miesiąc. O tych zmianach poinformowali przedstawiciele resortu podczas wczorajszego posiedzenia senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. Na lukę w przepisach, która może się przyczynić do wzrostu liczby rozwodów w Polsce, wskazał przewodniczący komisji Antoni Szymański (PiS). Odkąd odstąpiono od przeprowadzania obowiązkowych posiedzeń pojednawczych, które poprzedzały proces (grudzień 2005 r.), sprawy o rozwód i separację są kierowane bezpośrednio na rozprawy, w toku których strony mogą - ale nie muszą - zdecydować się na skorzystanie z instytucji mediacji. Senator Szymański powołał się na dane przedstawione przez Rzecznika Praw Obywatelskich, z których wynika, że w 2002 r. orzeczono prawomocnie 45 400 rozwodów, 7429 postępowań zakończyło się umorzeniem, z czego 1449 - pojednaniem stron. W roku 2003 orzeczono 48 600 rozwodów, 7089 postępowań umorzono, w tym 1872 ze względu na pojednanie stron. W roku 2004 było 56 300 rozwodów, 8483 postępowania zostały umorzone, w tym 2408 z powodu pojednania stron. Senator tłumaczył, że chociaż dane te nie pokazują, od ilu rozwodów odstąpiono w wyniku posiedzeń pojednawczych, to można podejrzewać, że dane za kolejne lata wykażą wzrost liczby rozwodów. - W tej chwili obserwujemy - mówię o tym na podstawie rozmów z sędziami okręgowymi - ogromną niechęć do podjęcia postępowania mediacyjnego, które jest rozwiązaniem korzystnym, dobrym, ale skonfliktowani ludzie zgłaszający się w sprawie o rozwód, pytani o to, czy życzą sobie mediacji, na ogół odpowiadają "nie" - mówił Szymański. - To oznacza, że będziemy mieli dodatkowy wzrost liczby rozwodów, ponieważ nie ma tego momentu na przemyślenie swojej decyzji, która jest decyzją życiową dla obojga stron, ale jest też decyzją życiową dla małoletnich dzieci stron - dodał. W tej sytuacji ustawodawca ma co najmniej dwie możliwości lepszej ochrony trwałości małżeństwa i rodziny - przywrócenie instytucji posiedzenia pojednawczego bądź rozszerzenie instytucji mediacji, tak aby wypełniła lukę po zlikwidowanej procedurze. Ministerstwo Sprawiedliwości uważa, że powrót do posiedzenia pojednawczego nie byłby dobrym rozwiązaniem w sprawach o rozwód i separację. Zastąpienie tej instytucji mediacją dokonało się wraz z wejściem w życie ustawy z 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, potrzeba zatem czasu na pełną adaptację nowej procedury w praktyce sądowniczej i na jej analizę w oparciu o dane gromadzone w toku prowadzonego monitoringu - argumentował Jan Bołonkowski, zastępca dyrektora Departamentu Legislacyjno-Prawnego tego resortu. Ministerstwo obserwuje trend wzrostowy, jeżeli chodzi o liczbę przeprowadzanych mediacji.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

Reklama

Reklama

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
13°C Niedziela
noc
10°C Niedziela
rano
16°C Niedziela
dzień
17°C Niedziela
wieczór
wiecej »