Warszawa: Biskupi o rodzinie państwie i lustracji

W Warszawie zakończyło się 337. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Głównym jego tematem było duszpasterstwo rodziny ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania młodzieży do realizacji życiowych powołań. Zgodnie z oczekiwaniami biskupi zajęli się także sprawą lustracji w polskim Kościele przypominając podstawowe zasady przyjętego w sierpniu w Częstochowie Memoriału.

Biskupi zabrali także głos na temat funkcjonowania najważniejszych instytucji państwa polskiego przypominając, iż sprawy powinny być prowadzone tak, by ich nadrzędnym celem było dobro Polski i Polaków. Odnosząc się do zakończonego Tygodnia Miłosierdzia i Dnia Papieskiego biskupi podziękowali Polakom za wrażliwość na potrzeby nliżniego. Przypomnieli także przypadającą w tych dniach roku 50 roznice powrotu z wygnania biskupów oraz wyrazili wdzięczność papieżowi Benedyktowi XVI za orędzie do Narodu w 28. rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową Jana Pawła II, prosząc o dalszą jego modlitwę w naszej intencji. Oto pełny tekst komunikatu wydanego po zebraniu: W dniach 18-19 października 2006 r. odbyło się w Warszawie 337. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Obradami kierował Przewodniczący Konferencji abp Józef Michalik, a w ich części uczestniczył Nuncjusz Apostolski abp Józef Kowalczyk. 1. Głównym tematem obrad było duszpasterstwo współczesnej rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania młodzieży do życiowych powołań. Biskupi zwrócili uwagę na problemy, jakie przeżywa współczesna polska rodzina, także z powodu licznej emigracji zarobkowej. Z satysfakcją podkreślili zaangażowanie większości rodzin w chrześcijańskie wychowanie młodego pokolenia, ale też z niepokojem mówili o nowych zagrożeniach życia rodzinnego. W dyskusji nad wygłoszonymi referatami zwrócono uwagę na konieczność spotkań duszpasterskich w parafiach z młodzieżą ponadgimnazjalną. Szczególnie dużo miejsca poświęcono duszpasterstwu młodzieży studiującej. Oprócz dotychczasowych ośrodków duszpasterstwa akademickiego, które powinny stale szukać nowych form działania, duszpasterstwo studentów powinno być obecne w życiu każdej parafii. Mając świadomość, że wychowanie młodych w rodzinach i praca z młodzieżą w parafii jest najlepszym przygotowaniem do małżeństwa i założenia rodziny, biskupi postanowili problemom tego duszpasterstwa poświęcić osobną sesję plenarną w czerwcu przyszłego roku. Zdecydowali także powołać przy Konferencji Episkopatu Radę ds. Młodzieży, która będzie koordynowała i inspirowała wszystkie formy duszpasterstwa młodzieży szkolnej i studenckiej. 2. Oceniając ostatnie miesiące funkcjonowania najważniejszych instytucji państwa polskiego, biskupi podtrzymują niezmienne stanowisko o potrzebie prowadzenia spraw społecznych i politycznych tak, by nadrzędnym celem była roztropna troska o dobro wspólne Polski i Polaków. Według biskupów wszystkie cele życia społecznego i politycznego muszą być osiągane z użyciem zawsze moralnie dobrych środków. W tym kontekście stale aktualne pozostają myśli Jana Pawła II ze Skoczowa, o konieczności dialogu, ducha zgody, braterskiej współpracy oraz autentycznej troski o dobro Rzeczypospolitej (por. Jan Paweł II, Skoczów, 22 maja 1995). 3. W związku z zakończonym Tygodniem Miłosierdzia oraz przeżywanym Dniem Papieskim pod hasłem „Jan Paweł II – sługa miłosierdzia” biskupi wyrażają wdzięczność społeczeństwu polskiemu za wrażliwość na potrzeby bliźniego. Słowa szczególnego uznania kierują do młodzieży, która zaangażowała się w szkolne koła Caritas i rozwijający się wolontariat, także przy okazji Dnia Papieskiego. Uzasadnieniem dla charytatywnego zaangażowania wszystkich jest prawda o Bogu, który jest miłością, przypomniana w pierwszej encyklice Benedykta XVI. Słowo Boże, sakrament i miłość są trzema podstawowymi funkcjami Kościoła; wykluczenie jednej z nich byłoby zubożeniem posłannictwa Kościoła – te prawdy z encykliki Benedykta XVI przypomniał w swoim wykładzie abp Paul Cordes, przewodniczący Papieskiej Rady Cor Unum. Biskupi proszą, aby zaangażowanie w dzieła miłosierdzia, jakie objawiło się w Tygodniu Miłosierdzia oraz Dniu Papieskim, przedłużyło się na rozpoczynający się Tydzień Misyjny i dotyczyło tych, którzy żyją i pracują w krajach misyjnych. Wtedy zrealizuje się hasło tegorocznego Tygodnia Misyjnego „Miłość – duszą misji”.

«« | « | 1 | 2 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
-4°C Sobota
wieczór
-4°C Niedziela
noc
-5°C Niedziela
rano
-10°C Niedziela
dzień
wiecej »