Tysiące nauczycieli na Jasnej Górze

Wraz z nimi za polską szkołę, jej uczniów i pracowników modlił się bp Dajczak.

Z prośbą o „moc do nawrócenia” przybyli na Jasną Górę polscy nauczyciele. Ponad 7 tysięcy pedagogów modliło się m.in. o to, by szkoła była miejscem nadziei, pobudzania do dobrego i kształtowania prawdziwie ludzkich postaw, niezależnie od proponowanych modeli kulturowych.

Bp Edward Dajczak, delegat Episkopatu ds. Duszpasterstwa Nauczycieli przypomina, że „szkoła nauczycielem stoi” i nawet w sytuacji podejmowania przez Ministerstwo „dziwacznych” decyzji, jak choćby usunięcia z podręcznika dla pierwszoklasistów pojęć związanych z Bożym Narodzeniem, to właśnie od pedagogów zależy, jakie postawy będą kształtowane. - Nas ludzi nie obowiązują „chore” decyzje demoralizujące i niszczące naszą historię. Nikt nie musi być posłuszny takim niepoważnym sytuacjom, szkodliwym dla człowieka i narodu – powiedział bp Dajczak.

Także o indywidualnej wychowawczej odpowiedzialności rodziców i nauczycieli za młode pokolenie mówił nauczycielom na Jasnej Górze abp Wacław Depo. W kazaniu metropolita częstochowski przypomniał słowa Jana Pawła II, że „państwo, które promuje pewne formy ateizmu praktycznego pozbawia swoich obywateli siły moralnej i duchowej niezbędnej do działania na rzecz integralnego rozwoju człowieka”.

Abp Depo zauważył, że pielgrzymka nauczycieli jest świadectwem, że „Chrystus nie jest symbolem przeszłości, jakiejś mglistej rzeczywistości historyczno-religijnej, ale że jest On konkretnym darem Boga, Synem który objawia pełną prawdę o człowieku”. Podkreślił, że to „pielgrzymowanie jest dowodem, że Chrystus, Jego Matka i Jego Kościół w niczym nie zagrażają ludzkiej wolności i procesom kształcenia i wychowania człowieka, a Ewangelia nigdy nie utrudniała i nie utrudnia poszukiwań naukowych i dialogu wiary i rozumu”.

Jak podkreślił kaznodzieja, zasadą Ewangelii jest głębokie poszanowanie sanktuarium sumienia. Abp Depo ubolewał, że nasza epoka spycha na margines pojęcie sumienia i osobistej odpowiedzialności i pytał: jakiego człowieka kształtuje dzisiejsza europejska cywilizacja, a w niej szkoła i uniwersytety? Metropolita częstochowski zauważył, że dzisiejsza pedagogika wychowania nie jest łatwą misją i wymaga nieustannej czujności sumienia, codziennego świadectwa, które karmi się modlitwą i nauką, a wyraża w normalnych okolicznościach.

Abp Depo wskazał na aktualne wyzwania, które pojawiają się w polskiej szkole. – Aktualnym wyzwaniem była sprawa formularza zapisu dzieci do szkoły, w którym znalazły się rubryki rodzic 1, rodzic 2. Dobrze, że po protestach, przywrócono pojecie ojca i matki – mówił w kazaniu. Jako kolejne wyzwanie przywołał zlecenie przez panią Minister badań dotyczących czasu i zakresu wprowadzenia edukacji seksualnej w szkołach. – Problem polega na tym, że poza partią Twój Ruch czy skrajnych środowisk, wspartych lewicowymi mediami, nikt dzisiaj nie oczekuje zmiany przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie – podkreślił metropolita częstochowski. Wspomniał też o apelu do Minister Edukacji, w którym „nauczyciele nawołują do zmiany w podręczniku dla pierwszoklasistów, tak by zachowana została prawda o narodowym dziedzictwie, którą tworzą także chrześcijańskie święta”.

Tradycyjnie uczestnicy pielgrzymki wystosowali list do polskich nauczycieli. Zachęcają w nim do podejmowania trudu nawrócenia. Przypominają, że nawrócenie oznacza trud podejmowania przezwyciężania swoich słabości, by być lepszym człowiekiem i w tej perspektywie odnaleźć się mogą wszyscy, niezależnie od przekonań religijnych. – Jest to powinność każdego człowieka, a jako nauczyciele powinniśmy to uświadamiać uczniom, ponieważ pobudzanie ich do dobrego, wzmacnianie ich wiary w siebie oraz dawanie nadziei jest podstawowym zadaniem – czytamy w liście. Uczestnicy pielgrzymki zapewniają o modlitwie, by w polskich szkołach podejmowano stały wysiłek odwracania się od zła i by jak najwięcej osób doświadczyło duchowych owoców tej postawy.

77. Pielgrzymkę Nauczycieli i Wychowawców rozpoczęło we wtorek, 1 lipca, Sympozjum Nauczycieli. W Sali o. Kordeckiego wysłuchali oni wykładów ks. prof. Henryka Seweryniaka z UKSW w Warszawie pt. „Odnówmy się w naszym myśleniu” oraz red. Marcina Jakimowicza pt. „Odnówmy się w naszym działaniu”. Wieczorem nauczyciele modlili się podczas Apelu Jasnogórskiego pod przewodnictwem bp. Dajczaka, a od godz. 21.30 uczestniczyli w całonocnej modlitwie przed Cudownym Obrazem Matki Bożej. Czuwanie poprowadziło Diecezjalne Duszpasterstwo Nauczycieli Diecezji Płockiej. Mszy św. o godz. 23.00 przewodniczył biskup włocławski bp Wiesław Mering.

Dziś nauczyciele wysłuchali wykładu programowego „Moc nawrócenia”, który wygłosił bp Grzegorz Ryś z Krakowa. O 15.00 pod przewodnictwem bp Edwarda Dajczaka rozpoczęła się droga krzyżowa. Pielgrzymkę zakończyło nabożeństwo rozesłania w kaplicy Matki Bożej.

«« | « | 1 | » | »»
 • Zibi89
  02.07.2014 19:51
  Robert Winnicki wzywał na TV Trwam do zaangażowania w życie publiczne.
  Jeżeli dobrze to wezwanie odczytuję to w jakimś sensie jest ono skierowanie do mnie.
  „Zamiast pisać komentarze na internecie i komentować przed telewizorem lepiej się zaangażować.”

  Nie każdy ma taką możliwość angażowania się bez konsekwencji.
  Za sam otwarty profil na portalu społecznościowym mogą chcieć zniszczyć Cię.
  Nie znaczy, że się boję raczej uważam, że zostanie mi owo zaangażowanie uniemożliwione.
  Zniszczenie psychiczne się nie powiodło, możliwy jest atak fizyczny. Prowokacje prawne nie mają sensu w kontekście przyszłego ustroju opartego na innym rodzaju prawa.

  Po pierwsze nie podoba mi się ciągła krytyka.
  W miejsce krytyki trzeba wpisać kreatywność i wizję nowego ustroju.

  Co różni mnie od Ruchu Narodowego?
  Po pierwsze nie jestem nastawiony przychylnie do zmian politycznych.
  Oczekuję zmian społecznych. Przede wszystkim wzrostu samorządności.
  Tzn. chcę, żeby przyszły nie był ustrojem politycznym, lecz społecznym.
  Chcę, żeby uczestnictwo w nim było wynikiem wyłącznie oceny pod kątem posiadanych cnót obywatelskich.
  1 podpunkt odnośnie do KSAP już przedstawiłem.

  Teraz pora na następne,w podpunktach mogłoby to wyglądać następująco:
  1. powołanie stanowiska kontrolnego (Naczelnik Państwa – prezes NIK; powołujący kandydatów odznaczających się cnotami obywatelskimi na listy kandydatów w wyborach do rządu ponadpartyjnego, Senatu i Sejmików Wojewódzkich, a także do rad Gmin-Miast), obowiązek koabitacji i współpracy na rzecz dobra wspólnego
  2. spółki Skarbu Państwa o znaczeniu strategicznym dla obronności kraju – pakiet większościowy lub kontrolny (zaufane osoby prawne)
  3. ułatwienia dla inwestorów prywatnych (MŚP oraz BIZ nie zagrażające interesowi i bezpieczeństwu publicznemu);
  4. bezwzględna walka z korupcją, lobby i transnarodową przestępczością zorganizowaną, handlem narkotykami i żywym towarem, indoktrynacją wrogą Państwu Polskiemu, w tym zamknięcie stron pornograficznych, witryn o produkcji broni; tytoń, alkohol, hazard, bukmacherka – prohibicja, wycofanie z powszechnego obiegu broni białej i palnej oraz wszelkich przedmiotów, które mogłyby być traktowane jako broń
  5. Ustanowienie prawa opartego na zasadzie słuszności wywodzącego się z prawa Bożego; ustanowienie nowej Konstytucji i reguł prawa, głównie prawa karnego; likwidacja części służb specjalnych;
  6. likwidacja Rady Ministrów i powołanie Rady Gabinetowej – maks. 16 ministerstw (Prezydent przewodniczącym Rady Gabinetowej, Prezes Rady Ministrów – wiceprezydentem, doradcy prezydenta wiceministrami w Radzie Gabinetowej; Rada Gabinetowa – prezydent, wiceprezydent, ministrowie i wiceministrowie wybierani w wyborach rządu ponadpartyjnego wg określonego klucza);
  7. ustrój korporacyjny – zrzeszenia krajowych, wojewódzkich i gminnych związków zawodowych; koabitacja wartością konstytucyjną; dobro wspólne wartością nadrzędną;
  8. likwidacja Sejmu, powiatów i stanowisk przewodniczących Sejmików Wojewódzkich
  9. utworzenie min. 1 nowego województwa (Środkowopomorskiego; z możliwością powiększania liczby wg społecznie zgłaszanego zapotrzebowania i rozsądnego dysponowania dostępnymi środkami finansowymi);
  10. ustanowienie tymczasowego rządu ponadpartyjnego do czasu wyłonienia poza okrągłostołowych kandydatów i ogłoszenia wyborów
  11. wybór (selekcja) kandydatów do Senatu i Sejmików Wojewódzkich odznaczających się cnotami obywatelskimi (wykluczenie egoistów z udziału w życiu publicznym);
  12. ogłoszenie wyborów do Senatu i Sejmików Wojewódzkich
  13. administracja samorządu terytorialnego (zmiana zasady nadzoru, w tym zasad przeprowadzania przetargów); ustanowienie ścisłej współpracy na linii Gmina-Miasto (Burmistrz – przewodniczącym Rady Miejskiej, Wójt – zastępcą przewodniczącego, połączenie Rady Miejskiej i Gminy – maks. 20 radnych); likwidacja biurokracji ws. dopłat dla rolników; utworzenie inkubatorów przedsiębiorczości na szczeblu samorządowym;
  14. likwidacja części urzędów centralnych i samorządowych (ABW, AW, SKW, SWW, CBA, CBŚ, KNF wchodzą w skład Rządowego Centrum Bezpieczeństwa; pion cywilny i wojskowy; pion administracyjno-gospodarczy);
  15. likwidacja Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów – ustanowienie cyfrowego nadzoru i koordynacji w kancelarii prezydenta, koordynator na poziomie uniwersytetów – USOS itd.; CBOS wchodzi w skład GUS-u;
  16. centralna instytucja (urząd) ombudsmana - UOKiK, RP Obywatelskich, RP Dziecka, RP Pacjenta, Żołnierza, Interesu Publicznego, Ubezpieczonych (wybór referendalny z listy zatwierdzonych kandydatów); podział na ww. sekcje
  17. scalenie Państwowego Komitetu Normalizacyjnego (odpowiada m.in. za implementację dyrektyw unijnych) i Rządowego Centrum Legislacji (nadzoruje napływ projektów obywatelskich i wysyła je do Naczelnika w celu oceny zgodności z Konstytucją i normami publicznymi)
 • Savonarola
  03.07.2014 19:27
  I co, OBRAZ "wysluchal" nauczycieli?
Dodaj komentarz
Gość
  Nick (wymagany lub )

  Ze względów bezpieczeństwa, kiedy korzystasz z możliwości napisania komentarza lub dodania intencji, w logach systemowych zapisuje się Twoje IP. Mają do niego dostęp wyłącznie uprawnieni administratorzy systemu. Administratorem Twoich danych jest Instytut Gość Media, z siedzibą w Katowicach 40-042, ul. Wita Stwosza 11. Szanujemy Twoje dane i chronimy je. Szczegółowe informacje na ten temat oraz i prawa, jakie Ci przysługują, opisaliśmy w Polityce prywatności.

  Pobieranie...

  Kalendarz do archiwum

  niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
  29 30 31 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31 1
  2 3 4 5 6 7 8
  27°C Piątek
  dzień
  28°C Piątek
  wieczór
  25°C Sobota
  noc
  21°C Sobota
  rano
  wiecej »