Trzeba ewangelizować także tradycję i kulturę

Na specjalnej audiencji Papież Franciszek przyjął odbywających wizytę ad limina Apostolorum biskupów z Republiki Konga.

Jak zwykle, spotkanie miało charakter bezpośredniej rozmowy, w której poruszono najważniejsze kwestie duszpasterskie i społeczne związane z tym afrykańskim krajem. Tradycyjnie również Ojciec Święty przekazał episkopatowi na piśmie swoje uwagi dotyczące kilku istotnych aspektów misji Kościoła na tamtym terenie.

Papież zauważył, że niedawne utworzenie trzech nowych diecezji wskazuje na żywotność Kościoła w Republice Konga, a także na gorliwość, z jaką jego pasterze oddają się dziełu ewangelizacji. Przypomniał w tym kontekście m.in. prowadzoną w ostatnich latach przez episkopat refleksję o roli świeckich w Kościele i społeczeństwie. Jej elementem jest wsparcie duszpasterstwa rodziny. „Rezerwy wiernych wobec chrześcijańskiego małżeństwa ujawniają potrzebę głębokiej ewangelizacji, która obejmuje nie tylko inkulturację wiary, ale także ewangelizację tradycji i kultury lokalnej” – napisał Franciszek.

Wiele miejsca Ojciec Święty poświęcił kapłanom i zakonnikom oraz osobom przygotowującym się do przyjęcia święceń. Podkreślił zwłaszcza troskę o ich warunki życia i edukację. Stwierdził, że konieczna jest stała formacja, by „mogli oni lepiej służyć ludowi Bożemu i właściwie towarzyszyć mu duchowo, zwłaszcza przez godne celebracje liturgiczne i homilie, którymi żywią wiarę wierzących”. Papież dziękował też za liczne powołania kapłańskie i zakonne, którymi cieszą się tamtejsze diecezje. W sposób szczególny, nawiązując do trwającego Roku Życia Konsekrowanego, podkreślił posługę zakonników i zakonnic, „którzy służą Kongijczykom z hojnością i poświęceniem zarówno w sprawach duchowych, jak i materialnych, świadcząc o Chrystusie czystym, ubogim i posłusznym”.

Franciszek zapewnił też biskupów, że ma świadomość ich różnych trudności, z którymi boryka się tamtejszy Kościół, często wynikającymi z niewystarczających środków finansowych i materialnych. Wzajemna pomoc i solidarność między Kościołami lokalnymi powinna również objąć promocję ducha misyjnego, w pierwszy rzędzie w samej Afryce. Ta wspólnota eklezjalna ma być wyrazem profetycznego wymiaru ich posługi duszpasterskiej. „Ważne, że możecie jednym głosem wypowiadać mocne słowa inspirowane Ewangelią, by prowadzić i oświecać waszych rodaków we wszystkich aspektach życia społecznego, w trudnych dla narodu momentach lub gdy wymagają tego okoliczności” – stwierdził Ojciec Święty.

Franciszek dodał, że kolejny wielkim wyzwaniem jest dogłębna ewangelizacja. Zakłada ona szczególną troskę o warunki życia ludności, czyli ostatecznie promocję osoby. „W niektórych sektorach społeczeństwa rany spowodowane głębokim kryzysem, który dotknął Kongo w latach dziewięćdziesiątych, pozostawiły głębokie blizny, które niekiedy jeszcze się nie zagoiły. W tym zakresie Kościół, mocą Ewangelii Jezusa, otrzymał misję godzenia serc, zbliżania podzielonych wspólnot i budowania nowego braterstwa zakorzenionego w przebaczeniu i solidarności. Wy, pasterze Kościoła, bądźcie nadal w tym zakresie przykładami i prorokami” – napisał Papież do biskupów Republiki Konga.

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| KOŚCIÓŁ

Reklama

Reklama

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
24°C Środa
wieczór
21°C Czwartek
noc
17°C Czwartek
rano
22°C Czwartek
dzień
wiecej »