Benedykt XVI pozostawia Ziemi Świętej przesłanie nadziei

Dialog międzywyznaniowy, a także zadania przywódców i wspólnot chrześcijańskich, to niektóre kwestie poruszone w ostatnim dniu papieskiej wizyty w Ziemi Świętej.

Papież do przedstawicieli Kościoła greckoprawosławnego: Chrystus w geście ramion wyciągniętych z krzyża pragnie wszystkich przyciągnąć do siebie i zjednoczyć. Podczas spotkania ekumenicznego z przedstawicielami patriarchatu greckoprawosławnego Jerozolimy wiele uwagi papież poświęcił kwestii dialogu międzywyznaniowego. Nawiązał do historycznych spotkań: Pawła VI z patriarchą ekumenicznym Atenagorasem I oraz Jana Pawła II z patriarchą Diodorem. Wraz z dzisiejszą wizytą Benedykta XVI te wydarzenia mają wielkie znaczenie symboliczne. „Przypominają, że światło ze wschodu oświeciło cały świat w tym samym momencie, gdy „Wschodzące Słońce” przyszło do nas i przypominają nam, że właśnie stąd Ewangelia była głoszona wszystkim narodom” – powiedział Benedykt XVI. Zaakcentował również, że wielką radością było uczestnictwo Ekumenicznego Patriarchy Konstantynopola Bartłomieja I w rzymskim synodzie biskupów pt. „Słowo Boże w życiu i misji Kościoła”. Papież zachęcał do postępowania tą drogą dialogu, przypominając, że Chrystus w geście ramion wyciągniętych z krzyża pragnie wszystkich przyciągnąć do siebie i zjednoczyć. Poza dążeniem do nieustannego dialogu, papież wzywał również przywódców religijnych do aktywnego głoszenia Dobrej Nowiny. Nawiązał do Listu św. Pawła do Rzymian, w którym apostoł zaznacza, że „wiara pochodzi z tego, co się słyszy, a to, co słyszymy jest słowem Chrystusa”. „Jest to więc nakaz, żeby chrześcijańscy przywódcy i ich wspólnoty dawały zdecydowane świadectwo naszej wiary, która głosi, że odwieczne Słowo, które wkroczyło w czas i przestrzeń tej ziemi - Jezus z Nazaretu, który chodził po tych ulicach, przez swoje słowa i czyny wzywa ludzi wszystkich czasów do życia w prawdzie i miłości” – tłumaczył papież. Wyraził również uznanie dla pracy, jaką nieustannie wykonują chrześcijanie w Jerozolimie na rzecz właściwej edukacji i kształtowania przyszłych pokoleń. Kończąc swoje wystąpienie, Ojciec Święty zapewniał: „Modlę się, by aspiracje chrześcijan w Jerozolimie były rozumiane jako zgodne z tym, czego chcą wszyscy mieszkańcy, niezależnie od wyznawanej religii: wolności religijnej i pokojowej koegzystencji, a także – zwłaszcza dla młodych ludzi – niezakłóconego dostępu do edukacji i zatrudnienia, odpowiednich warunków mieszkaniowych dla rodzin oraz szans na czerpanie korzyści ze stabilności ekonomicznej i przyczyniania się do niej”.
«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
4°C Sobota
wieczór
2°C Niedziela
noc
0°C Niedziela
rano
5°C Niedziela
dzień
wiecej »