Polacy a internet

1Z internetu korzysta już ponad połowa Polaków w wieku 16 i więcej lat. Różnice między użytkownikami komputera i internetu, a tymi, którzy z tych narzędzi nie korzystają są olbrzymie: internauci łatwiej znajdują pracę, częściej awansują, bardziej ufają innym - wynika z Diagnozy Społecznej 2009, badania, które co dwa lata prowadzi wśród Polaków zespół pod kierunkiem prof. Janusza Czapińskiego.

"Można właściwie powiedzieć, że mamy w tej chwili dwie Polski: jedną nowoczesną, młodą, dobrze wykształconą i drugą tradycyjną, słabo wykształconą i słabo radzącą sobie w obecnych czasach" - głoszą wnioski z Diagnozy.

Badanie pokazuje, że wśród internautów jest znacznie mniej bezrobotnych, a jeśli porównać wyłącznie osoby pracujące to okaże się, że użytkownicy internetu częściej podejmują lepiej płatną lub dodatkową pracę. W ostatnim roku taką pracę znalazło 15,7 proc. internautów, podczas gdy wśród pozostałych osób było to zaledwie 6,1 proc.

Internautów częściej spotyka też awans zawodowy - w 2008 r. awansowało trzy razy więcej pracujących użytkowników sieci niż osób z niej niekorzystających. Internauci znacznie częściej zaczynają też własną działalność gospodarczą, częściej podnoszą swoje kwalifikacje (w 2008 r. nowe umiejętności zdobyło 24 proc. internautów, a spośród pozostałych 3,5 proc.).

Użytkownicy internetu znacznie aktywniej uczestniczą w kulturze, niż osoby niekorzystające z sieci. W okresie miesiąca 39 proc. internautów było w kinie, teatrze lub na koncercie, wśród pozostałych zaledwie 7 proc. W restauracji, kawiarni lub pubie było 58 proc. internautów i tylko 13 proc. pozostałych osób. Na spotkaniu towarzyskim było odpowiednio 73 proc. użytkowników internetu i 34 proc. innych osób. Internauci znacznie częściej uprawiają sporty (38 proc. internautów w porównaniu do 10 proc. pozostałych).

Internauci wyraźnie mniej czasu poświęcają natomiast na oglądanie telewizji, cechują się też mniejszą religijnością - więcej jest wśród nich osób, które w ogóle nie chodzą do kościoła (35,5 proc. w stosunku do 25,8 proc.).

Diagnoza pokazuje, że użytkownicy internetu mają więcej przyjaciół niż ci, co z sieci nie korzystają. Dodatkowo wśród tych drugich więcej jest osób, które czują się osamotnione (25,8 proc. w porównaniu do 17 proc. internautów). W przypadku kłopotów internauci częściej zwracają się o radę i pomoc do innych ludzi, rzadziej sięgają po alkohol czy środki uspokajające.

Internauci wykazują także większe zaufanie do innych ludzi - 16 proc. deklaruje, że większości ludzi można ufać, podczas gdy wśród osób, które z sieci nie korzystają jest to 11 proc.

Osoby korzystające z internetu znacznie częściej angażują się na rzecz społeczności lokalnej (19,1 proc. w porównaniu do 11,8 proc. wśród osób, które z sieci nie korzystają), częściej są członkami organizacji i stowarzyszeń.

"Ogólnie rzecz biorąc wśród internautów jest wyraźnie więcej osób aktywnych społecznie. Tylko pod jednym względem brak jest praktycznie różnic. Osoby korzystające z internetu deklarują udział w wyborach parlamentarnych w 2007 r. równie często jak te, które z internetu nie korzystają - głoszą wnioski z Diagnozy.

Na przestrzeni ostatnich lat liczba użytkowników internetu systematycznie wzrasta (ok. 8,5 - 9 punktów procentowych w okresie dwóch lat). Od marca 2007 do marca 2009 r. nieco wolniejszy był przyrost osób korzystających z komputerów, a także telefonów komórkowych.

Coraz większy odsetek internautów ma dostęp do sieci w domu (obecnie 91 proc. w porównaniu z 80 proc. dwa lata wcześniej). Z drugiej strony coraz więcej jest osób, które nie korzystają z internetu mimo, iż posiadają komputer z dostępem do sieci we własnym domu. Obecnie aż 22 proc. osób, które posiadają w domu dostęp do sieci nie korzysta z internetu. Jest to ponad 13 proc. dorosłych Polaków (o dwa punkty procentowe więcej niż w 2007 r.).

Z internetu korzysta zdecydowana większość młodych (87 proc. w wieku 16-24 lat) i bardzo niewiele starszych osób (6 proc. w wieku 65 i więcej). W konsekwencji internauci to przede wszystkim ludzie młodzi - 56 proc. stanowią osoby w wieku 16-34 lata. Natomiast wśród niekorzystających aż 73 proc. to osoby powyżej 45 roku życia.

Z internetu korzystają przede wszystkim osoby uczące się (94 proc. uczniów i studentów) i lepiej wykształcone (83 proc. osób z wyższym wykształceniem). Wśród osób z wykształceniem podstawowym z sieci korzysta zaledwie 7 proc. Dlatego ponad połowa internautów to osoby uczące się lub już posiadające wyższe wykształcenie, natomiast ponad dwie trzecie niekorzystających to osoby z wykształceniem podstawowym lub zawodowym.

Internauci są bardziej zadowoleni praktycznie ze wszystkich sfer życia niż osoby, które z sieci nie korzystają (z wyjątkiem miejsca zamieszkania) - wskazuje Diagnoza.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
22°C Środa
rano
29°C Środa
dzień
29°C Środa
wieczór
23°C Czwartek
noc
wiecej »