Ustawa o finansach publicznych przyjęta

Gospodarstwa pomocnicze i zakłady budżetowe zostaną zlikwidowane, a rząd będzie musiał sporządzać Wieloletni Plan Finansowy Państwa - przewiduje zaakceptowana w piątek przez Senat ustawa o finansach publicznych oraz ustawa wprowadzająca nowe regulacje.

Za ustawą głosowało 54 senatorów, 34 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu.

Ustawa wprowadzająca ustawę o finansach publicznych zawiera zmiany w przepisach innych ustaw oraz terminy wejścia w życie niektórych nowych regulacji. Zaakceptowało ją 55 senatorów, 29 było przeciw, a 4 wstrzymało się od głosu.

Senat przyjął poprawkę senatora Grzegorza Banasia (PiS), nakładającą na zarządy samorządów terytorialnych obowiązek podawania do publicznej wiadomości informacji m.in. o zwolnieniach, czy umorzeniach podatków.

Przyjęta została poprawka złożona przez senatorów Wojciecha Skurkiewicza (PiS) i Kazimierza Kleinę (PO) przewidująca, że 15 proc. z opłat za wstęp do parków narodowych będzie przeznaczane na dofinansowanie działalności ratowniczej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, działających na terenie tych parków.

Odrzucona została natomiast poprawka senatora Stanisława Koguta z PiS, która wykreślała nowe przepisy dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z nimi od 2012 r. fundusz ma zostać pozbawiony osobowości prawnej. Zlikwidowany ma być jego zarząd i rada nadzorcza, a funduszem ma dysponować minister pracy i polityki społecznej.

Odrzucono także poprawki utrzymujące niektóre fundusze motywacyjne, czy zachowujące rachunki dochodów własnych jednostek inspekcji weterynaryjnej. Nie znalazły poparcia poprawki zmierzające do wydłużenia procesu likwidacji gospodarstw pomocniczych.

Ustawa o finansach publicznych likwiduje wszystkie państwowe i samorządowe - poza nielicznymi - zakłady budżetowe oraz gospodarstwa pomocnicze. Zgodnie z jej zapisami rząd ma przygotowywać Wieloletni Plan Finansowy Państwa (na cztery lata) i budżet środków europejskich. Rada Ministrów, pracując nad budżetem na dany rok, będzie musiała przyjąć poziom deficytu budżetu państwa ustalony w tym planie. Ewentualne wprowadzenie deficytu wyższego od zawartego w wieloletniej prognozie finansowej, będzie wymagać specjalnego uzasadnienia.

Ustawa przewiduje też utrzymanie obecnych tzw. progów ostrożnościowych (50 proc., 55 proc., 60 proc.) dotyczących długu publicznego, po przekroczeniu których rząd musi podjąć działania zapobiegające wzrostowi zadłużenia.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
20°C Środa
wieczór
19°C Czwartek
noc
16°C Czwartek
rano
15°C Czwartek
dzień
wiecej »