Komisje sejmowe rozpoczynają pracę

W przyszłym tygodniu - pierwsze powakacyjne posiedzenie Sejmu. Do pracy ruszają też sejmowe komisje, m.in. komisje śledcze: do zbadania działań organów administracji rządowej ws. postępowań karnych związanych z zabójstwem Krzysztofa Olewnika; ds. wyjaśnienia okoliczności śmierci Barbary Blidy oraz badająca domniemane naciski polityków na działalność służb specjalnych. Komisja nadzwyczajna powróci do zmian w prawie wyborczym.

W najbliższą środę komisja zajmująca się sprawą śmierci K. Olewnika wysłucha zeznań Leszka Cybulskiego; w czwartek przed komisją stanie Andrzej Kucharski. Obaj są funkcjonariuszami policji z Płocka. Posiedzenia odbędą się za zamkniętymi drzwiami. W piątek komisja przesłucha Andrzeja Poziołka.

Popiołek (policjant, który był w gronie uczestników spotkania zorganizowanego w domu Krzysztofa Olewnika w przeddzień jego uprowadzenia), już raz miał składać zeznania przed komisją, lecz nie stawił się na jej posiedzenie. Nie podał również powodu swojej nieobecności. Szef komisji Marek Biernacki (PO), mówił wówczas, że jeżeli świadek ponownie nie przybędzie na przesłuchanie, komisja wystąpi z wnioskiem o jego ukaranie.

Komisja ds. zbadania okoliczności śmierci Barbary Blidy w ostatnim tygodniu sierpnia zdecyduje o harmonogramie przesłuchań. Na pewno będą kontynuowane przesłuchania funkcjonariuszy ABW.

We wrześniu wznawia prace komisja śledcza ds. nacisków. Zeznania mają składać m.in. Andrzej Lepper, b. szef PZU Jaromir Netzel i b. prokurator krajowy Dariusz Barski. Wszyscy oni odpowiadali już na pytania posłów.

Nadal nie wiadomo, kiedy przed tą komisją dojdzie do konfrontacji między b. szefem MSWiA Januszem Kaczmarkiem i b. zastępcą prokuratora generalnego Jerzym Engelkingiem. Komisja wciąż czeka, aż Engelking podpisze protokół ze swojego II przesłuchania. Prokurator ma konsultować się w tej sprawie z sekretariatem komisji na początku przyszłego tygodnia.

Prace nad zmianami w prawie wyborczym będzie kontynuować komisja nadzwyczajna. Podstawą jest przygotowany przez Lewicę projekt kodeksu wyborczego, który zbiera w jednym dokumencie wszystkie dotychczasowe przepisy prawa wyborczego (chodzi o ordynacje wyborcze: do Sejmu i Senatu, do PE, prezydencką, samorządową, o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta) oraz projekt zmian w ordynacjach przygotowany przez sejmową komisję ustawodawczą; reguluje on m.in. kwestie pozyskiwania środków finansowych przez komitety wyborcze. Obie propozycje przewidują m.in. dwudniowe wybory.

Podczas lipcowego posiedzenia posłowie komisji ocenili, że ze względu na szeroki zakres przepisów ujętych w projekcie kodeksu wyborczego istnieje prawdopodobieństwo, iż prace nad nim zakończą się później niż przewidywano. To może oznaczać, że kodeks wyborczy nie obowiązywałby w przyszłorocznych wyborach prezydenckich i samorządowych.

Dlatego posłowie zdecydowali, że podejmą prace nad "wycinkowym" projektem nowelizacji przepisów wyborczych, którego jednym z celów byłoby ujednolicenie finansowania kampanii wyborczych. Chodzi głównie o zakazanie prowadzenia publicznych zbiórek na rzecz komitetów wyborczych w kampanii prezydenckiej.

W nadchodzącym tygodniu Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zajmie się sprawą egzekucji komorniczej w Kupieckich Domach Towarowych w lipcu tego roku. Minister Sprawiedliwości oraz szef MSWiA mają poinformować o szczegółach zajść w KDT.

Podczas czwartkowego posiedzenia Komisja Kultury i Środków Przekazu będzie dyskutowała nad sprawozdaniem KRRiT za ubiegły rok. Posłowie zapoznają się również z informacją o "podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2008 roku". Dokument, przedstawiony przez Radę, zawiera propozycje "koniecznych" zmian prawnych w zakresie ustaw o nadawcach radiowych i telewizyjnych.

KRRiT zaproponowała w nim m.in. doprecyzowanie pojęcia misji publicznej poprzez nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, zmianę ustawy o abonamencie tak, by możliwe było jego skuteczne egzekwowanie oraz zmiany w przepisach o prawie autorskim, ograniczające ilość organizacji, zarządzających tymi prawami.

Sprawozdanie z działalności KRRiT za rok 2008 zostało już odrzucone przez Senat. Jeśli tak samo postąpi Sejm, a potem prezydent, Rada zostanie rozwiązana.

Projektem nowelizacji ustawy, która przewiduje zmianę nazwy Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie na "Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie" zajmie się Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży. Pod projektem podpisało się ponad 100 posłów, głównie z PiS i PSL. W uzasadnieniu podkreślono, że PAT spełnia niezbędne warunki do tego, by używać nazwy "uniwersytet", ma bogatą i chlubną historię oraz że jej powstanie to wypełnienie "niejako testamentu zmarłego papieża".

W porządku obrad tej komisji jest też projekt ustawy o finansowaniu Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie z budżetu państwa, pod którym podpisało się 20. posłów klubu Lewicy. Ich zdaniem, finansowanie Prawosławnego Seminarium Duchownego z budżetu państwa, jest realizacją konstytucyjnej zasady o równouprawnieniu Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce. Posłowie zaznaczyli również, że ich projekt ustawy "usunie też istniejące nierównouprawnienie Kościoła prawosławnego w odniesieniu do Kościoła katolickiego".

Według wnioskodawców, projekt przewiduje konieczność wydatkowania z budżetu państwa kwoty 400 tys. zł rocznie.

Komisja Finansów Publicznych planuje pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych i refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 1 2 3 4 5 6
14°C Środa
wieczór
11°C Czwartek
noc
8°C Czwartek
rano
13°C Czwartek
dzień
wiecej »