Synod Ordynariatu Polowego WP

Pierwszy w Polsce, a drugi na świecie - dziś w Warszawie rozpoczął obrady Synod Ordynariatu Wojska Polskiego.

Mszą św. pod przewodnictwem abp Józefa Kowalczyka, nuncjusza apostolskiego w Polsce, rozpoczął obrady Synod Ordynariatu Polowego WP. Ogłoszony dziś Synod jest pierwszym w historii duszpasterstwa wojskowego i drugim na świecie.

List do uczestników uroczystości skierował prezydent Lech Kaczyński, który życzył aby Synod posłużył duchowemu umocnieniu żołnierzy. List nadesłał także abp Fernando Filoni, Substytut Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej.

W homilii abp Kowalczyk powiedział m. in., że rozpoczynający się Synod jest wypełnieniem powołania, podobnym do tego jaki otrzymali apostołowie. - Jako Nuncjusz Apostolski, w imieniu papieża Benedykta XVI, dziękuję księdzu Biskupowi za dotychczasową posługę, a szczególnie za inicjatywę Synodu, który, jak ufam, przyniesie duszpasterskie owoce – powiedział. Nuncjusz Apostolski w Polsce podkreślił, że wypełnienie powołania nie jest łatwe, zachęcił do czerpania sił z Eucharystii i nauki Chrystusa.

Odnosząc się do hasła synodu „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój” zaczerpniętego z kazania na Górze, wyraził nadzieję, że jego owocom będzie towarzyszyła refleksja nad życiem religijnym żołnierzy Wojska Polskiego i funkcjonariuszy służb mundurowych. Czując się jego uczniami, winniśmy wszyscy być sługami pokoju, wolności i bezpieczeństwa nie tylko we własnym kraju, ale i na świecie – powiedział.

Po błogosławieństwie nastąpił moment odczytania dekretu o zwołaniu Synodu oraz wręczenie przez Biskupa Polowego dekretów członkom komisji głównej, sekretarzom i przewodniczącym komisji synodalnych.

Pierwszy w Polsce, drugi na świecie

Ogłoszony dziś Synod Ordynariatu Wojskowego w Polsce jest pierwszym w historii polskiego duszpasterstwa wojskowego i drugim w świecie, (pierwszym był trwający od roku 1996 do 1999 roku Synod Diecezji Wojskowej we Włoszech). Głównym jego celem, określonym w dokumencie ogłaszającym synod, jest „wola dalszej ewangelizacji i pragnienie dostosowania struktury duszpasterskiej do wymagań nowej ewangelizacji i profesjonalizacji Wojska Polskiego”. – Kieruje nami pragnienie ofiarowania Chrystusowi takiego Kościoła, którym mógłby się radować i wskazywać wiernym służącym Ojczyźnie w Siłach Zbrojnych namacalny znak obecności Zbawiciela pośród nich – czytamy w ogłoszonym dokumencie.

Po co synod?

Realizacją celów synodu, do których należą m. in. pogłębienie jedności między biskupem, prezbiteratem a wiernymi diecezji wojskowej, wytyczanie kierunków pracy duszpasterskiej, korygowanie błędów w zakresie doktryny i obyczajów oraz wypracowanie nowego prawa diecezji wojskowej, ma kierować powołana przez biskupa polowego Komisja Główna Synodu, Sekretariat Synodu oraz Komisje i Zespoły Synodalne. Zakres ich obowiązków, harmonogram oraz przebieg prac reguluje regulamin synodu, który powstał w oparciu o zasady Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Obradują

Skład Komisji Głównej Synodu, koordynującej przebieg, a także przygotowującej dokumenty końcowe synodu wybiera biskup. Sekretariat zajmuje się gromadzeniem i przygotowaniem dla Komisji Głównej materiałów nadesłanych przez Komisje i Zespoły Synodalne. Odpowiada także za informację medialną oraz redagowanie Biuletynu Synodalnego. Główna praca synodu koncentruje się na Komisjach i Zespołach Synodalnych. Biskup polowy powołał 6 Komisji Synodalnych: ds. Kultu Bożego; Nauczania i Wychowania; Duszpasterstwa; Ekumenizmu; ds. Charytatywnych oraz ds. Kultury, Mediów i Nowej Ewangelizacji.

Do prac synodalnych powołane zostaną także Zespoły Synodalne, które powstaną w każdej z 92 parafii Ordynariatu Polowego. Według regulaminu Synodu zebrania plenarne zespołów będą odbywały się co najmniej raz na dwa miesiące a protokoły z obrad będą przesyłane do Sekretariatu Synodu. Członkami Zespołów Synodalnych powinni być wikariusze, katecheci, szafarze Komunii św., członkowie rady duszpasterskiej, rady ekonomicznej oraz przedstawiciele grup parafialnych, kapłani i świeccy, którzy zaproponują odpowiednie praktyczne inicjatywy zmierzające do poprawy i wytyczenia nowych kierunków pracy duszpasterskiej.

Plan pracy

Regulamin Synodu określa też przebieg sesji plenarnych. Rozpoczynać się mają od modlitwy i wyznania wiary. Następnie prezentowane i dyskutowane są projekty dokumentów, a poszczególne zagadnienia konfrontowane ze stanem życia religijnego środowisk wojskowych. Na tym etapie zgłaszane są także praktyczne inicjatywy zmierzające do poprawy sytuacji duszpasterskiej. Przewidziany jest czas na wystąpienia członków synodu i zaproszonych konsultorów. Każde z zebrań zarówno Zespołu jak i Komisji Synodalnej jest protokółowane. Przygotowane w ten sposób dokumenty są głosowane. W przypadku odrzucenia dokumentu Komisja Główna Synodu wspólnie z odpowiednią Komisją Synodalną dokona odpowiedniej korekty i przedstawi go do ponownego zatwierdzenia podczas kolejnej sesji plenarnej. Sesja kończy się wspólną modlitwą.

Końcowe dokumenty synodu opracuje specjalnie powołana Komisja Redakcyjna, które po zatwierdzeniu przez biskupa polowego zostaną przekazane do Stolicy Apostolskiej. Prace synodu będzie można śledzić na stronie www.ordynariat.pl .

Ordynariat Polowy Wojska Polskiego obchodzi w tym roku 90. rocznicę powstania. Został reaktywowany 18 lat temu. W duszpasterstwie wojskowym posługuje w nim prawie 200 księży. Polscy kapelani są wszędzie tam, gdzie służą polscy żołnierze. Posługą kapelańską są także objęte wszystkie uczelnie, szpitale, sanatoria wojskowe, a także weterani, kombatanci, harcerze oraz funkcjonariusze Służb Celnych i Służby Ochrony Kolei.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
26°C Czwartek
wieczór
23°C Piątek
noc
20°C Piątek
rano
27°C Piątek
dzień
wiecej »