Polityka informacyjna Kościoła

Stanowisko Kościoła o tyle będzie słyszane, o ile zostanie zaprezentowane na współczesnej informacyjnej autostradzie.

Powiedział ks. dr Krzysztof Marcyński z UKSW, występując na zorganizowanej dziś sesji: „Polityka informacyjna Kościoła”. Dodał, że Kościół nie powinien ani się bać, ani przeceniać mediów. Po prostu winien właściwie je wykorzystywać.

Ks. prof. Antoni Lewek, dyrektor Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW, apelował do dziennikarzy o jakość podawanych przez nich informacji. Przyznał, że informacja „jest królową wszelkich gatunków dziennikarskich”. Dlatego każda informacja musi być: pełna, prawdziwa oraz – jak naucza Sobór Watykański II – winna być przekazywana „z miłością i zachowaniem zasady sprawiedliwości”.

Dr Monika Przybysz (IEMiD) w referacie: „Obieg informacji w Kościele”, wskazała, iż należy pamiętać, że „informacja jest dobrem, które jest elementem wspólnototwórczym i dlatego dobrem tym należy się dzielić”. Nawiązując do terminu „informacyjnej autostrady”, zauważyła, że Kościół nie może być na niej zbyt powolny, gdyż może wówczas zostać z „zmiażdżony” przez różnorodne „medialne TIR-y”.

Prelegentka podkreśliła, że obieg informacji w Kościele nie może mieć jednak charakteru chaotycznego lecz „domaga się zarządzania”. A specyfika kościelnej informacji polega na tym, że trzeba zastosować wyraźny podział pomiędzy informacjami jakie mogą być przekazywane opinii publicznej, a informacjami o charakterze poufnym, czy tajnym. Wśród tych ostatnich wymienia informacje dotyczące sakramentu spowiedzi czy inne dane o poszczególnych osobach, jakimi Kościół dysponuje.

Red. Marcin Przeciszewski z Katolickiej Agencji Informacyjnej podkreślił, że świat mediów w epoce współczesnej stał się jednym z kluczowych terenów misyjnych. „Dlatego obecność w mediach, kontakty z nimi czy tzw. polityka informacyjna Kościoła winna być jednym z głównych przedmiotów jego troski, a nie może być traktowana jako zadanie drugorzędne” - dodał.

Prezentując pracę KAI poinformował, że jej strategia opiera się na czterech filarach: tworzeniu wiarygodnego źródła informacji; budowaniu płaszczyzny współpracy i przestrzeni dialogu czy wręcz międzyludzkiej wspólnoty między ludźmi Kościoła a przedstawicielami mass mediów; reagowaniu w sytuacjach kryzysowych oraz pomocy Kościołowi w jego w obecności w debacie publicznej.

Podkreślił przy tym, że „dla ewangelizacji dzisiejszego świata nie wystarczy dobry przekaz informacji religijnej, ale niezbędny jest aktywny udział Kościoła w debacie, jaka toczy się w przestrzeni publicznej - szczególnie jeśli dotyczy ona kwestii fundamentalnych”.

Próbując odpowiedzieć na pytanie: Czy istnieje polityka informacyjna Kościoła w Polsce?, Przeciszewski sformułował tezę, że mamy do czynienia z polityką informacyjną poszczególnych instytucji Kościoła, natomiast istnieje potrzeba pracy nad kształtowaniem tej polityki w szerszym zakresie.

„Polityka informacyjna to umiejętne wykorzystywanie mediów dla tych celów, które generalnie Kościół chce osiągnąć w płaszczyźnie publicznej. Taka „polityka” może być prowadzona pod warunkiem, że cele te zostaną zdefiniowane” – podkreślił.

„Aby cele te osiągnąć potrzebne jest myślenie o wiele bardziej długofalowe, wyrażające się w skoordynowaniu działań wielu medialnych instytucji i płaszczyzn. Konieczne jest o wiele bardziej przemyślane współdziałanie głównych ośrodków medialnych Kościoła w Polsce, z innymi opiniotwórczymi mediami. A tego brakuje” - dodał.

Konferencja „Polityka informacyjna Kościoła” została zorganizowana przez Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polskie Stowarzyszenie Edukacji Medialnej i Dziennikarskiej im. Jana Pawła II oraz Biuro Prasowe Konferencji Episkopatu Polski.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
30°C Środa
dzień
31°C Środa
wieczór
23°C Czwartek
noc
19°C Czwartek
rano
wiecej »