Zmierzch

Czy carat przetrwałby, gdyby zima w lutym 1917 r. była mniej sroga i nie zabrakło chleba w stolicy Rosji? Totalitarny charakter XX w. rodził się na ulicach Piotrogrodu. Współczesnym wydawało się, że stoją u progu lepszego jutra, kiedy faktycznie otwierały się bramy ciemności.

Wybitny rosyjski emigracyjny historyk Michaił Heller, pisząc o wydarzeniach z lutego 1917 r., stwierdził, że w Rosji istniały wszelkie warunki do rewolucji: niechęć do kontynuowania wojny, rozkład dworu carskiego, wzrost siły proletariatu, skostniałe ramy starego reżimu, stanowiące przeszkodę dla młodej burżuazji. „Nikt jednak nie dowiódł, że samowładztwo musiało upaść w lutym 1917 r.” – podsumowuje ten wywód Heller. Obserwujący owe wydarzenia ambasador Francji Maurice Paléologue napisał, że wypadki zaskoczyły wszystkich. Cara, jego ministrów, ale także spiskujących przeciwko Romanowom arystokratów oraz opozycję w Dumie. Nienawiść wybuchła nagle, rozlewając się szeroko po centrum miasta i jego dzielnicach. Paléologue pisze, że miał wrażenie, jakby nagle w Piotrogrodzie w ludziach obudziły się najgorsze instynkty, z taką furią masakrowali swych przeciwników i nie tylko rabowali sklepy w centrum miasta, ale także bezmyślnie niszczyli wszystko, co się w nich znajdowało. Ambasador laickiej Francji nawet w prywatnych zapiskach nie pozwala sobie na wynurzenia na temat natury zła, którego był świadkiem. Dla niego był to przejaw najgorszych cech chłopskiej natury. Niewolona przez wieki, w chwili buntowniczego wyzwolenia staje się żywiołem nie do opanowania. Jednak prawosławni duchowni, skupieni na modlitwie za ojczyznę i cara w Soborze Kazańskim, modlili się przede wszystkim do św. Michała Archanioła, patrona Rosji, o ocalenie od Złego, którego zwycięstwo wydawało się bardziej prawdopodobne aniżeli kiedykolwiek. Wyraźnie odczuwali, że kumulacja ciemnych sił i złowrogich instynktów, wyzwolonych w lutym 1917 r., miała źródło nie tylko w ludzkich słabościach i błędach. Dla wielu okrutna, bratobójcza walka, która nagle rozgorzała w całym mieście, jawiła się nie tyle jako przesilenie polityczne, ile jako ingerencja Złego w ludzką historię.

Czy carat musiał upaść?

Z pewnością było wiele oznak kryzysu samodzierżawia, ale istniały także bardzo realne możliwości dalszej jego transformacji w kierunku monarchii konstytucyjnej, na wzór wielu krajów zachodnich. Gdyby Mikołaj II nie był fatalistą, przekonanym, że nad jego panowaniem ciąży jakieś złowrogie przeznaczenie, może znalazłby w sobie energię i mądrość, aby odmienić bieg wydarzeń. Jego poprzednicy, jak Aleksander I czy Mikołaj I, bywali w gorszych opresjach, ale dzięki determinacji i konsekwencji potrafili wyjść z nich cało. Chociaż udział Rosji w I wojnie światowej stanowił dla kraju i społeczeństwa ogromny ciężar, w końcu 1916 r. sytuacja nieco się ustabilizowała. Morale 8 mln żołnierzy na froncie było wysokie. Niepokoić mogły buntownicze nastroje wśród 3 mln rezerwistów. Zwłaszcza liczący 160 tys. żołnierzy garnizon piotrogrodzki był wrogo nastawiony do cara. Rekruci i rezerwiści, skoszarowani w stolicy Rosji obok dużych osiedli robotniczych, byli „jak szczapy na podpałkę tuż przy beczce prochu”, napisał świadek tamtych wydarzeń.

Sytuacja wewnętrzna nie zapowiadała jednak burzy. Rewolucja 1905 r., do której doszło po przegranej wojnie z Japonią, skłoniła cara Mikołaja II do przeprowadzenia głębokich reform społecznych i ekonomicznych oraz ograniczonych zmian politycznych. Powołanie do życia Dumy Państwowej, parlamentu (chociaż o ograniczonych kompetencjach), było istotnym ograniczeniem samodzierżawia. Rosja u progu rewolucji 1917 r. była krajem, w którym zakres wolności osobistych był największy w jej dziejach. Niezła była też kondycja gospodarcza. Do 1914 r. rubel uchodził za najpewniejszą walutę świata. Inflacja w czasie I wojny osłabiła jego pozycję, ale nie podważyła zaufania. Reformy premiera Piotra Stołypina, zastrzelonego przez anarchistę w Kijowie w 1911 r., radykalnie zmieniły sytuację na wsi. Zamożni chłopi mogli występować ze wspólnot wiejskich, a za nadwyżki kupować nową ziemię. W efekcie w 1914 r. w europejskiej części Rosji do chłopów należało blisko 90 proc. obszaru ziemskiego. Także rozwój klasy robotniczej nie musiał być destrukcyjny dla caratu. Robotnicy w Piotrogrodzie nie cierpieli biedy, część z nich żyła nie gorzej aniżeli ich koledzy na Zachodzie. Mieli związki zawodowe, które potrafiły skutecznie walczyć o ich prawa socjalne. Paradoksalnie najbardziej niezadowoloną grupą caratu byli jego dotychczasowi beneficjenci, część mieszczaństwa, rodząca się klasa przemysłowców, inteligencja pochodząca ze zubożałej szlachty, a także część liberalnie nastawionej arystokracji.

Klątwa Rasputina

W całkowitym rozkładzie był natomiast dwór carski. Na swoje nieszczęście w 1915 r. car Mikołaj II postanowił osobiście dowodzić wojskami. Udał się więc do Mohylewa na Białorusi, gdzie znajdował się sztab armii rosyjskiej. Wojsku nie pomógł, za to oddał władzę w ręce swej żony, carowej Aleksandry Fiodorownej, Niemki (urodziła się jako księżniczka heska), powszechnie nielubianej i oskarżanej o zdradę. Nie była to prawda. Aleksandra była rosyjską patriotką. Po wielkich rozterkach zdecydowała się także przejść na prawosławie. Gdy wybuchła wojna, razem z córkami pracowała w polowym lazarecie, który kazała umieścić w jednym ze skrzydeł swojego pałacu. Na polityce jednak się nie znała. W swym otoczeniu, zarówno na dworze, jak i w korpusie oficerskim i generalicji, miała zaś wiele osób z niemieckimi korzeniami. Niechętna jej opinia publiczna uważała, że stoi na czele obozu zdrady narodowej. Na dodatek carowa uległa fatalnemu zauroczeniu osobowością niezwykłego syberyjskiego chłopa Grigorija Rasputina. Zdobył jej zaufanie, pomagając choremu na hemofilię carewiczowi. Doszło do tego, że Rasputin podpowiadał jej, na jakim odcinku frontu i kiedy powinna uderzyć rosyjska armia, a ona w listach do cara przekonywała go o słuszności tej koncepcji. Rasputina nienawidzili wszyscy, zarówno przeciwnicy monarchii, jak i jej zwolennicy. Uważali, że demoniczny powiernik sekretów carowej prowadzi carat do zguby. W dramatycznych okolicznościach 16 grudnia 1916 r. Rasputina zamordowała grupa spiskowców, co carowa przyjęła jako zapowiedź zagłady domu Romanowych. Kilka dni przed śmiercią przekazał jej on bowiem testament, w którym zapowiadał, że jeśli członek rodziny carskiej weźmie udział w zamachu na jego życie, nie upłyną dwa lata, a zginie cała rodzina carska oraz jej najbliżsi krewni. Wśród zabójców był książę Dymitr Romanow, krewny Mikołaja II. Przepowiednia Rasputina sprawdziła się. Do końca 1918 r. zamordowano nie tylko Mikołaja II oraz jego całą rodzinę, ale także wszystkich najbliższych krewnych ostatniego cara Rosji. Śmierć Rasputina zaktywizowała Dumę, która uznała, że nadszedł czas, aby wymusić na carze polityczne ustępstwa.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

 • JAWA25
  17.04.2017 13:41
  Dziwny tytuł i treść.
  Kolejny "artykuł" o dobrym carze i świntej Rusi.
  Za caratu nie było ani głodu ani prześladowań religijnych?
  O Manifeście Rządu Tymczasowego z 17/30 marca 1917 co uznawał dla narodu polskiego "pełne prawo stanowienia o swoim losie" ani słowa, za to teksty o "diabelsklch siłach".
  A może wskrzeszenie Państwa Polskiego jakiś geniusz też kiedyś ogłosi za "satanistyczne"?
  "głębokich reform społecznych i ekonomicznych" ? jakich?
  "Powołanie do życia Dumy Państwowej, parlamentu (chociaż o ograniczonych kompetencjach), było istotnym ograniczeniem samodzierżawia"
  niby jakim? Car zachował i prawo ostatecznego decydowania o ustawach (szereg niebłahych spraw zastrzegł dla siebie w pierwszej i jedynej instancji) i dyskrecjonalne prawo mianowania i odwoływania ministrów itd. Pozostawał też głową Cerkwi.
  Jak pisze Jasienica "caratowi do końca daleko brakowało do nowoczesności".
  "Stołypina, zastrzelonego przez anarchistę" primo eserowca, secundo współpracującego z policją
  "reformę" Stołypina opisano mało ściśle a jego polakożerstwo pominięto
  "część z nich żyła nie gorzej aniżeli ich koledzy na Zachodzie"
  skąd te "pobożne" życzenia?
  "Rosja u progu rewolucji 1917 r. była krajem, w którym zakres wolności osobistych był największy w jej dziejach"
  czemu ma służyć to kłamstwo? Dopiero Rząd Tymczasowy odwołał wszystkie ustawy dopuszczające prześladowania religijne i jezykowe.
  "przyłączenia się do każdej politycznej zadymy"
  gdzie uczą takiego języka?
  "Totalitarny charakter XX w. rodził się na ulicach Piotrogrodu"
  doprawdy?
  "Lenin ... aby dokończyć dzieła zniszczenia" chyba żeby rozpocząć.
  "Rewolucja lutowa otwarła bolszewikom drogę do władzy" to może i obalenie kajzera Wilhelma otworzyło drogę do III Rzeszy?
  "oznaczały zmierzch europejskiej cywilizacji" ? opanowanie przez bolszewię kraju w którym i tak wcześniej cywilizacji nie było. Zwycięstwo w 1920 nad Wisłą komuś sie przyśniło? Polska może nie leży w Europie?
  Z książki Pipesa (noszącej dość dziwaczny tytuł jakby i wywalczenie swobód i bolszewicki pucz były tym samym) "korzystano" tu bardzo wybiórczo. Pipes, choć czasem plącze, jednak twierdzi że carat i bolszewię wiecej łączy niż dzieli.
  "objawienia" zaś nie są treścią wiary
 • JAWA25
  01.08.2017 12:45
  tym co tęsknią za caratem warto przypomnieć
  "Cary, zbiry z drogi precz!
  Z narodami Bóg i miecz.
  Bóg nad nami z piorunami.
  Cary, zbiry, z drogi precz"
 • JAWA25
  06.11.2017 11:43
  Grzmią huczne dzwony na Kremla szczytach,

  Car świętej słucha ofiary.

  A na wyniosłych cerkwi sufitach

  Polskie się chwieją sztandary.

  „Sława — o! sława“ — zagrzmiały chóry —

  „W pęta car zakuł Czerń laszą!“

  I zaszumiała odpowiedź z góry:

  „Za waszą wolność i naszą!“

  „O! buntowszczyki, po carskiem słowu

  Przysięglim na zgubę laszą.“

  I zaszumiało u góry znowu:

  „Za waszą wolność i naszą!“

  Umilkły śpiewy, zgasły ofiary,

  Car słucha, szepty go straszą —

  Spojrzał; nad głową szumią sztandary:

  „Za waszą wolność i naszą!“
Dodaj komentarz
Gość
  Nick (wymagany lub )

  Ze względów bezpieczeństwa, kiedy korzystasz z możliwości napisania komentarza lub dodania intencji, w logach systemowych zapisuje się Twoje IP. Mają do niego dostęp wyłącznie uprawnieni administratorzy systemu. Administratorem Twoich danych jest Instytut Gość Media, z siedzibą w Katowicach 40-042, ul. Wita Stwosza 11. Szanujemy Twoje dane i chronimy je. Szczegółowe informacje na ten temat oraz i prawa, jakie Ci przysługują, opisaliśmy w Polityce prywatności.

  Pobieranie...

  Kalendarz do archiwum

  niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
  27 28 29 30 31 1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
  1 2 3 4 5 6 7
  13°C Piątek
  rano
  16°C Piątek
  dzień
  16°C Piątek
  wieczór
  14°C Sobota
  noc
  wiecej »