Jedność niesprzeczna z ekumenizmem

Powrót do jedności z Rzymem nie jest sprzeczny z ekumenizmem, ani prawo moralne z racjonalnością – mówił w piątek Benedykt XVI do Kongregacji Nauki Wiary.

O roli Kongregacji Nauki Wiary w dziele jedności Kościoła oraz w formowaniu sumień mówił Benedykt XVI spotykając się z uczestnikami sesji plenarnej tej dykasterii. To pierwsze zadanie znajduje szczególny wyraz w wysiłkach na rzecz przywrócenia pełnej komunii z Bractwem św. Piusa X oraz z anglikanami. Papież zaznaczył przy tym, że ów powrót do jedności z Kościołem katolickim nie sprzeciwia się w żaden sposób ekumenizmowi, a wręcz przeciwnie, ukazuje ostateczny jego cel, jakim jest widoczna jedność uczniów Chrystusa.

Drugim tematem obrad plenarnych Kongregacji Nauki Wiary, do którego odniósł się Ojciec Święty, były kwestie bioetyczne. Dykasteria wydała przed dwoma laty na ten temat specjalną instrukcję Dignitas personae. Dokument przypomina nauczanie katolickie na temat godności osoby ludzkiej stworzonej w Chrystusie i dla Niego. Jest to szczególnie ważne w tak aktualnych i delikatnych kwestiach, jak przekazywanie życia czy pewne techniki terapeutyczne, gdzie dochodzi do manipulacji ludzkim embrionem i jego genomem. Papież zaznaczył, że Kościół, przypominając o wartościach moralnych dotyczących godności człowieka, kieruje się zarówno przesłankami rozumowymi, jak nadprzyrodzonymi. Wychodzi tym samym naprzeciw wszystkim, nie tylko wierzącym, którzy poszukują prawdy.

„W tym kontekście jest to także odpowiedź na rozpowszechnioną mentalność przekonaną, że wiara stanowi przeszkodę dla wolności i badań naukowych jako zespół przesądów zaburzających obiektywny ogląd rzeczy – powiedział Papież. – Takie podejście stara się zastąpić prawdę konsensem, kruchym i podatnym na manipulacje. Tymczasem chrześcijańska wiara odnosi się do prawdy, także na gruncie etyczno-filozoficznym. Nie daje przy tym apriorycznych rozwiązań konkretnych problemów, na przykład w dziedzinie badań i eksperymentów biomedycznych, ale proponuje wiarygodne perspektywy moralne, w obrębie których rozum ludzki może poszukiwać i znajdować skuteczne rozwiązania”.

Benedykt XVI zaznaczył, że także chrześcijańskie Objawienie rzuca światło na problematykę bioetyczną. Dotyczy to takich kwestii, jak wartość ludzkiego życia, relacyjny i społeczny wymiar osoby, jednoczący i prokreacyjny aspekt płciowości, czy niezastąpiona rola rodziny opartej na monogamicznym małżeństwie mężczyzny i kobiety. Te treści są zrozumiałe także racjonalnie jako elementy prawa naturalnego i są do przyjęcia również przez tych, którzy nie podzielają chrześcijańskiej wiary.

„Prawo naturalne nie jest wyłącznie czy przeważnie wyznaniowe, nawet jeśli chrześcijańskie Objawienie i spełnienie człowieka w misterium Chrystusa rzuca nań światło i w pełni rozwija – mówił dalej Papież. – Zapisane w samej naturze ludzkiej i dostępne dla każdego rozumnego stworzenia prawo to stanowi podstawę dialogu ze wszystkimi ludźmi poszukującymi prawdy, a szerzej ze społeczeństwem obywatelskim i świeckim. Prawo naturalne, wpisane w serce każdego człowieka, dotyka węzłowych problemów w refleksji nad prawem, a jednocześnie woła do sumień i odpowiedzialności prawodawców”.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Autoreklama

Autoreklama

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
21°C Niedziela
dzień
22°C Niedziela
wieczór
17°C Poniedziałek
noc
14°C Poniedziałek
rano
wiecej »