Brat zakonny: osobne powołanie

"Brat laik nie jest, jak się często sądzi kimś, kto nie mógł z jakiś powodów zostać księdzem. Chodzi o powołanie posiadające własną logikę i szczególną misję w Kościele, a dowodzi tego obszernie historia” – mówi kard. Franc Rodé. Stolica Apostolska przygotowuje dokumenty o braciach zakonnych oraz roli modlitwy i formacji liturgicznej zakonników i zakonnic.

Prefekt Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Instytutów Życia Apostolskiego jest przekonany, że wspomniane dokumenty będą miały korzystny wpływ na duchowość i tożsamość zakonników i zakonnic. Kard. Rodé zwraca uwagę, że w minionych latach znacznie spadła liczba braci zakonnych zarówno w zgromadzeniach laickich, jak i zakonach kleryckich. Na przykład liczba braci szkolnych z 16 tysięcy w roku 1965 spadła do ok. 5 tys. dzisiaj. Podobne trudności przeżywają inne zakony laickie. Dotyczy to także wspólnot, gdzie bracia żyją i pracują wspólnie z kapłanami. „Sądzimy, że jedną z przyczyn spadku powołań do tej formy życia zakonnego jest pewien niedostatek uwagi ze strony Kościoła: ani dokumenty II Soboru Watykańskiego, ani też dokumenty posoborowe nie podkreślały znaczenia tego powołania” – stwierdził kard. Rodé. Zaznaczył, że kierowana przez niego dykasteria pragnie przygotować dokument poświęcony tożsamości brata zakonnego, którego powołanie ma charakter autonomiczny. „Brat laik (zakonnik, który nie przyjmuje święceń kapłańskich - przyp. KAI) nie jest, jak się często sądzi kimś, kto nie mógł z jakiś powodów zostać księdzem. Chodzi o powołanie posiadające własną logikę i szczególną misję w Kościele, a dowodzi tego obszernie historia” – zaznaczył purpurat. Przypomniał rolę zgromadzeń braci w formacji i wychowaniu młodzieży oraz wzorcach świętości, zwłaszcza w zakonach kleryckich. Dotyczy to zarówno kapucynów, franciszkanów, dominikanów, jak i jezuitów. „Chodzi więc o piękną postać chrześcijanina poświęconego Bogu, zaangażowanego w misję Kościoła, która powinna być teraz dowartościowana w Kościele” – powiedział słoweński purpurat. Wyraził nadzieję, że zapowiadany dokument zostanie opublikowany tej jesieni.

Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Instytutów Życia Apostolskiego pracuje także nad dokumentem poświęconym roli modlitwy w życiu zakonnym. Pomimo że staje się ona coraz trudniejsza, nadal jest niezbędna dla rozwoju duchowego osób poświęconych Bogu. Równocześnie Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów dostrzega potrzebę zwrócenia uwagi na formację liturgiczną zakonników i zakonnic. „Także to jest bardzo ważne, ponieważ z jednej strony mamy do czynienia z pewną «ignorancją», brakiem znajomości i formacji liturgicznej młodych zakonników i zakonnic a z drugiej mamy do czynienia z pewnymi innowacjami liturgicznymi, pozbawionymi smaku i nie odpowiadającymi woli Kościoła ani też duchowi liturgii. Wydają się więc konieczne pewne korekcje” – stwierdził kard. Rodé. Purpurat zaznaczył, że dokument o modlitwie i liturgii będzie wspólnym dziełem obydwu dykasterii. „Jestem przekonany, że obydwie jego części będą niezbędne i stanowić będą korzyść dla życia duchowego zakonników i zakonnic” – powiedział Radiu Watykańskiemu prefekt Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Instytutów Życia Apostolskiego.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Autoreklama

Autoreklama

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
21°C Niedziela
dzień
22°C Niedziela
wieczór
17°C Poniedziałek
noc
13°C Poniedziałek
rano
wiecej »