PPK bez tajemnic

Pracownicze Plany Kapitałowe to prosty sposób na systematyczne gromadzenie oszczędności przeznaczonych przede wszystkim na cele emerytalne. Co warto wiedzieć o PPK, aby odpowiedzialnie podjąć decyzję o uczestnictwie w programie?

Podobne programy długoterminowego oszczędzania – z udziałem pracowników, pracodawców i państwa – od lat z powodzeniem działają w różnych krajach świata, np. w Wielkiej Brytanii czy Nowej Zelandii. Na tych doświadczeniach i sprawdzonych mechanizmach oparty jest wchodzący właśnie w życie w naszym kraju system Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Na oszczędności gromadzone w ramach PPK składają się wpłaty dokonywane przez: pracownika – co najmniej 2, ale nie więcej niż 4 proc. miesięcznego wynagrodzenia brutto; pracodawcę – co najmniej 1,5, ale nie więcej niż 4 proc. pensji brutto pracownika; państwo – 250 zł, jednorazowa wpłata powitalna po przystąpieniu do PPK, i 240 zł w każdym roku oszczędzania. Trzeba pamiętać, że wpłatę powitalną otrzymują ci pracownicy, którzy oszczędzają w PPK przez pełne 3 miesiące, a więc dokonają wpłat za co najmniej 3 miesiące. Warunkiem otrzymania dopłaty rocznej jest natomiast wpłacenie w danym roku kwoty równiej co najmniej 3,5 proc. obliczonego od 6-krotności minimalnego wynagrodzenia w tym roku. W 2019 r. kwota kwalifikująca do otrzymania dopłaty rocznej od państwa wynosi 427,50 zł. W roku 2010 wzrośnie ona do 546 złotych.

1.

Czy każdy musi przystąpić do PPK?

Każdy pracodawca (poza określonymi w ustawie wyjątkami) musi utworzyć PPK. Uczestnikami programu automatycznie stają się wszyscy pracownicy, którzy ukończyli 18 lat, a nie przekroczyli 55 roku życia, którzy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom rentowemu i emerytalnemu. Automatyczne zapisanie do programu PPK pomaga każdemu pracownikowi podjąć decyzję o rozpoczęciu oszczędzania i praktycznie eliminuje formalności po stronie pracownika, ale nie odbiera mu prawa do decydowania o tym, czy w ogóle chce on w ten sposób zbierać środki na dodatkową emeryturę. Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne, dlatego pracownik może już na starcie PPK w swojej firmie albo w dowolnym momencie później zrezygnować z udziału w programie i przekazywania wpłat do PPK. Wystarczy złożyć u pracodawcy odpowiednie oświadczenie. Jeśli jednak po jakimś czasie pracownik zmieni zdanie i postanowi wrócić do oszczędzania w PPK, może to zrobić również w dowolnym momencie, składając u pracodawcy wniosek w tej sprawie.

PPK nie obejmują automatycznie pracowników starszych niż 55-latkowie. Nie znaczy to jednak, że i oni nie mogą oszczędzać na emeryturę w PPK. Mogą złożyć u pracodawcy wniosek o włączenie do programu, pod warunkiem, że nie przekroczyli 70. roku życia.

Od 1 lipca br. program PPK obejmuje pracowników największych firm, zatrudniających ponad 250 osób. Osoby zatrudnione w mniejszych przedsiębiorstwach i instytucjach oraz w sektorze publicznym będą przystępowały do PPK sukcesywnie, co pół roku. Ostatnią grupę pracowników program obejmie od 1 stycznia 2021 roku. Docelowo PPK mają działać w zdecydowanej większości polskich firm.

2.

Czy przystępując do PPK, trzeba zrezygnować z innych form dobrowolnego oszczędzania na przyszłą emeryturę, takich jak Indywidualne Konto Emerytalne (IKE), Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) czy Pracownicze Plany Emerytalne (PPE)?

Wprowadzenie PPK nie wpływa na dotychczasowe elementy systemu emerytalnego, na który składają się: indywidualne konto emerytalne w ZUS, II filar – OFE i III filar – IKE, IKZE czy PPE. On jedynie poszerza możliwości tego systemu. Dlatego przystępując do PPK, nie trzeba rezygnować z dodatkowego oszczędzania na emeryturę w tzw. III filarze. PPK to jeszcze jeden dobrowolny, prywatny sposób oszczędzania na jesień życia. Pieniądze gromadzone na indywidualnym koncie pracownika w PPK są wyłącznie jego własnością. Pracownik może dowolnie nimi dysponować przez cały okres oszczędzania, np. w dowolnym czasie w razie jakiejś nagłej potrzeby wypłacić część lub całość. Może też wybrać sposób skorzystania z tych środków po ukończeniu 60 lat – wybrać w całości lub zlecić wypłatę w ratach. Oszczędności te nie przepadną także po śmierci pracownika, ponieważ podlegają dziedziczeniu. Rola państwa w programie PPK sprowadza się do pomocy w pomnażaniu oszczędności gromadzonych w okresie aktywności zawodowej na jesień życia.

3.

Jak przystąpienie do PPK wpłynie na comiesięczne zarobki pracownika?

Pracownik co miesiąc wpłaca na własne konto w PPK co najmniej 2 proc. swego wynagrodzenia brutto. Wpłata ta jest potrącana od jego wynagrodzenia netto, czyli od kwoty, którą co miesiąc otrzymuje „na rękę”.

4.

Czy pracownik koniecznie musi wpłacać 2 proc. swojej pensji? Czy można zmniejszyć tę wpłatę?

Podstawowa wpłata pracownika została określona na poziomie 2 proc. jego wynagrodzenia brutto. Jednak pracownicy zarabiający najmniej mogą zmniejszyć swoją część wpłaty do PPK nawet do 0,5 proc. zarobków brutto. Możliwość obniżenia wpłaty podstawowej mają pracownicy, których łączne miesięczne dochody ze wszystkich źródeł nie przekraczają kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia. W 2019 r. jest to 2700 zł, a przyszłym roku kwota ta wzrośnie do 3120 złołych.

Warto wiedzieć, że zmniejszenie przez pracownika swojej wpłaty nie wpłynie na wysokość wpłaty pracodawcy oraz pochodzącej od państwa. Pracownik może też podwyższyć swoją wpłatę do PPK, jednak nie więcej niż do 4 proc. pensji brutto.

5.

Czy pracodawca może zmniejszyć swoją część składki wpłacanej na konto pracownika?

Pracodawca nie może zmniejszyć swojej części wpłaty do PPK – każdemu pracownikowi należącemu do programu powinien co miesiąc wpłacać co najmniej 1,5 proc. jego miesięcznego wynagrodzenia brutto. Pracodawca może natomiast podwyższyć swoją wpłatę nawet do 4 proc. pensji brutto pracownika.

6.

Czy od wpłaty wnoszonej przez pracodawcę na konto w PPK pracownik zapłaci podatek?

Wpłaty wnoszone przez pracodawcę na indywidualne konto pracownika w PPK stanowią dla niego przychód, który podlega opodatkowaniu. Oznacza to, że pracodawca co miesiąc potrąci od wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi 17-procentowy dochodowy podatek od tej wpłaty.

7.

Czy pracodawca może w jakichś okolicznościach zawiesić płacenie swojej części składki na konto pracownika w PPK? Czy może w ogóle przestać płacić?

O udziale w PPK lub rezygnacji z oszczędzania w ramach tego programu decyduje tylko i wyłącznie pracownik. Pracodawca nie ma żadnego wpływu na jego decyzję. Dlatego dopóki pracownik oszczędza w PPK, jego pracodawca musi przelewać na jego rachunek swoją część wpłaty. Pracodawcy nie wolno też zachęcać pracowników do rezygnacji z uczestnictwa w PPK.

8.

Co się stanie z rachunkiem w PPK, kiedy pracownik zmieni pracodawcę?

Indywidualne rachunki PPK pracowników prowadzi instytucja finansowa wybrana przez pracodawcę. Po zmianie miejsca zatrudnienia pracownik zaczyna oszczędzać w instytucji, którą wybrał jego nowy pracodawca. Ta instytucja otworzy dla niego nowy rachunek w PPK. Oszczędności zgromadzone na rachunku w poprzedniej firmie można przenieść na nowe konto, a można też zostawić w dawnej instytucji finansowej. W efekcie po kilkukrotnej zmianie miejsca pracy można mieć kilka rachunków PPK. Trzeba tylko pamiętać, aby nowego pracodawcę poinformować o wszystkich dotychczas otwartych w naszym imieniu rachunkach PPK.

Warto też dodać, że pracownik sam nie może zmienić instytucji finansowej prowadzącej jego rachunek PPK. Może to zrobić tylko pracodawca. Oczywiście podejmując decyzję o wyborze konkretnej instytucji, której zostanie powierzone zarządzanie kontami PPK pracowników, albo o jej zmianie, pracodawca musi zasięgać opinii związków zawodowych luc reprezentacji pracowników.•

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg
Komentowanie dostępne jest tylko dla .

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
2°C Sobota
wieczór
2°C Niedziela
noc
2°C Niedziela
rano
2°C Niedziela
dzień
wiecej »