Francja: 175-lecie Polskiej Misji Katolickiej

W dniach 18 i 19 lutego br. w Paryżu odbyły się uroczystości związane z obchodami 175-lecia Polskiej Misji Katolickiej we Francji. Ich centralnym punktem była Msza św. sprawowana w katedrze Notre-Dame pod przewodnictwem kard. André Vingt-Trois, arcybiskupa Paryża.

Grupa młodych i aktywnych świeckich z Bogdanem Jańskim na czele, przy czynnym udziale Adama Mickiewicza, 17 lutego 1836 r. założyła w Paryżu Polską Misję Katolicką. Z okazji obchodów jubileuszowych, już od 2009 r., w różnych rejonach Francji, odbywały się międzynarodowe kolokwia, ukazujące bogactwo dziedzictwa polskiego we Francji we wszystkich nieomal dziedzinach życia (społecznej, religijnej, kulturowej, ekonomicznej itp.).

Centralne, paryskie obchody, składały się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza z nich to kolejne, piąte międzynarodowe kolokwium, ukazujące tym razem "Dziedzictwo Polskie w Regionie Paryskim". W historycznej sali Kolegium Bernardynów 18 i 19 lutego zgromadziło ono wielu znamienitych gości. Wzięli w nim udział m.in. Prymas Polski, abp Józef Kowalczyk, Prymas – Senior, kard. Józef Glemp, metropolita częstochowski, abp Stanisław Nowak, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, abp Zygmunt Zimowski, wieloletni delegat Prymasa Polski ds. duszpasterstwa emigracyjnego, abp Szczepan Wesoły z Rzymu, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji, bp Wojciech Polak oraz biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej, Andrzej Jeż.
Obecni byli przedstawiciele polskiego Parlamentu, z senator Barbarą Borys-Damięcką, członkiem senackiej Komisji ds. Polonii oraz poseł Joanną Fabisiak z sejmowej Komisji ds. Kontaktów z Polonią. W kolokwium wziął również udział poseł Longin Komołowski, przewodniczący Stowarzyszenia "Wspólnota Polska". Współorganizatorami kolokwium były m.in. Polski Związek Katolicki Regionu Paryskiego, a także Dom Polski Kongres Polonii Francuskiej i Le Rayonnement Culturel Polonais.

Zebrani bardzo licznie uczestnicy kolokwium z całej Francji, a także przybyli na uroczystości przedstawiciele bratnich Polskich Misji Katolickich m.in. z Niemiec, Anglii i Walii, Austrii oraz Szwajcarii, oraz zaproszeni goście, m.in. wyżsi przełożeni zakonni i prowincjałowie, z ks. Tomaszem Sielickim, generałem księży Chrystusowców oraz ks. Wiesławem Śpiewakiem, prowincjałem polskich zmartwychwstańców na czele, duchowni, siostry zakonne i świeccy, wysłuchali nie tylko historii początków oraz ewolucji struktur PMK we Francji, ale także mieli okazję zapoznać się z bogactwem życia polonijnego m.in. poprzez ukazanie działalności Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu, szkół polonijnych i nauczania języka polskiego, Polskiego Seminarium w Paryżu i innych. W ciekawych prelekcjach i spotkaniach panelowych ukazano wielki wkład ludzi polskiej nauki i kultury w tworzenie dziedzictwa współczesnej Francji.

Poprzez prezentację organizacji wspierających na co dzień działalność PMK we Francji (np. Stowarzyszenia Przyjaciół PMK Concorde czy Studium Filozoficznego), a także organizacji ściśle współpracujących z Misją (np. Fundacja Jana Pawła II) oraz podejmujących komplementarną działalność, takich jak Centrum Dialogu księży pallotynów w Paryżu czy Zakład Świętego Kazimierza, przedstawiono zebranym niezwykły dynamizm działalności społeczno-religijnej, wychowawczej i humanitarnej prowadzonej na terenie Paryża i Francji. Szczególny charakter miała również prezentacja pomocy humanitarnej płynącej z Francji do Polski w czasach stanu wojennego.

Paryskie kolokwium odbyła się pod honorowym patronatem i przy wsparciu Tomasza Orłowskiego, ambasadora RP we Francji. Na zakończenie części naukowej, ks. infułat Stanisława Jeż, rektor PMK we Francji, pełniący swą posługę od 25 lat, zapoznał zebranych z bieżącą działalnością Misji. Skupia się ona w 87 ośrodkach polonijnego duszpasterstwa rozsianych po całym terytorium Francji. Pracuje w niej blisko 120 księży, wiele sióstr zakonnych różnych zgromadzeń i zakonów, a także wielu świeckich.

Po zakończeniu części naukowej, w sobotnie popołudnie 19 lutego, centralnym punktem paryskich obchodów jubileuszowych była Msza św. sprawowana w katedrze Notre-Dame pod przewodnictwem kard. André Vingt-Trois, arcybiskupa Paryża. W wypełnionej po brzegi świątyni, z udziałem licznie zgromadzonych pocztów sztandarowych organizacji i stowarzyszeń polonijnych, zwłaszcza z północnej Francji, przy udziale przeszło stuosobowej grupy kapłanów – duszpasterzy polonijnych koncelebrujących Eucharystię, zebrani dziękowali Bogu za 175 lat tego wielkiego dzieła duszpasterskiej troski o polskie dusze na emigracji.

Dopełnieniem dziękczynnych obchodów są Msze św. sprawowane 20 lutego przez przybyłych na jubileusz PMK arcybiskupów i biskupów oraz wyższych przełożonych zakonnych w różnych kościołach Paryża i całej, zwłaszcza środkowo-północnej Francji, w których gromadzą się Polacy.

Z okazji jubileuszu staraniem PMK we Francji ukazała się, wydana w języku francuskim i polskim, książka Jerzego Klechty "175 ans au service de la Polonia" (175 lat w służbie Polonii), a także wybito okolicznościowy medal upamiętniający paryskie uroczystości. Warto zaznaczyć, że PMK wydaje także "Głos Katolicki", który co tydzień dociera do wielu polonijnych zakątków Francji.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
6°C Wtorek
noc
2°C Wtorek
rano
3°C Wtorek
dzień
5°C Wtorek
wieczór
wiecej »