Pozarządowe, ale zależne

Wierzę, że ten nowy zapis zostanie usunięty z projektu, a ustawa o wolontariacie zostanie wreszcie uchwalona - powiedział rzecznik Episkopatu Polski o. Adam Schulz.

Skomentował w ten sposób poprawkę do przepisów wprowadzających ustawę o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie poprawki, która nakłada na organizacje pozarządowe obowiązek wydatkowania wszystkich środków w ciągu trzech lat, od chwili ich otrzymania. Gdyby poprawką weszła w życie dla wielu z nich może oznaczać to koniec działalności lub uniemożliwienie płynności finansowej. O. Schulz podkreśla, że część organizacji katolickich posiada minimalne rezerwy, nazywane "kapitałem żelaznym", które gwarantują stabilność funkcjonowania, życia i działania tych organizacji przez dłuższy okres czasu. - Wprawdzie nie wszystkie katolickie organizacje pozarządowe taki kapitał zgromadziły, ale dla tych, którym to się udało zapewnia on minimalną stabilizację w trudnej obecnie sytuacji finansowej, w jakiej znalazły się polskie organizacje pozarządowe - zaznacza rzecznik Episkopatu. - Wierząc, że ten nowy zapis zostanie usunięty z projektu, należy wyrazić nadzieję, że projekt ustawy o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie zostanie wreszcie uchwalony i stworzy podwaliny pod ich dalszy rozwój - dodaje o. Schulz. Według niego w obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej dalszy rozwój organizacji pozarządowych i wolontariatu jest konieczny. Rzecznik Episkopatu zaznacza, że ustawa daje pewne podstawy, ale nie wyczerpuje wszystkiego. - Trzeba mieć nadzieję, że ta ustawa, o ile zostanie zatwierdzona, stanie się początkiem pogłębionej refleksji nad miejscem tych organizacji w życiu społecznym w Polsce - podkreśla o. Schulz. Przyjęta przez Komisję Nadzwyczajną poprawka do "Przepisów wprowadzających ustawę o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie" zakłada, że fundacje i stowarzyszenia muszą wydatkować swoje dochody w ciągu trzech lat. Zdaniem organizacji pozarządowych grozi to całkowitym uzależnieniem ich od państwa. Niemożliwe będzie tworzenie tzw. "kapitału żelaznego" organizacji, który gwarantowałby stabilność i długofalowość ich działań np. przyznawanie stypendiów czy wspomaganie ubogich. Dla fundacji, które posiadają fundusze wieczyste, jak np. Fundacja Wspomagania Wsi czy Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, przepis ten oznacza koniec działalności. Innym organizacjom blokuje to możliwość tworzenia funduszy rezerwowych, zapewniających im płynność finansową. Poprawka została zgłoszona przez posła Jacka Kasprzyka z SLD. Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisach wprowadzających tę ustawę znajdzie się w porządku obrad 42. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 25-28 lutego 2003 r. Sprawozdawcą będzie poseł Kasprzyk. Organizacje pozarządowe, nazywane po angielsku "NGO" ("Non Goverment Organisation") lub "non-profit", przeżyły w Polsce renesans po 1989 r. Memorandum organizacji pozarządowych podaje, że jest ich ok. 30 tys., zatrudniają 200 tys. pracowników i ok. 2 mln wolontariuszy. Wiele z nich ma charakter katolicki, jak np. Caritas, oraz inne dzieła charytatywne, ruchy i stowarzyszenia katolickie.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
26°C Niedziela
noc
21°C Niedziela
rano
29°C Niedziela
dzień
30°C Niedziela
wieczór
wiecej »