Ekumeniczna uczelnia

W Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie zainaugurowano 7 października 49. rok akademicki. "Najważniejszy jest człowiek, jego rozwój, jego refleksja" - zadeklarował bp prof. Wiktor Wysoczański, rektor uczelni, na której studiuje ponad tysiąc prawosławnych, ewangelików i starokatolików. W przyszłym roku ChAT będzie obchodziła jubileusz 50-lecia swego istnienia.

Bp Wysoczański podkreślił, że Akademia coraz mocniej zaznacza swą obecność na akademickiej mapie Polski. Jego zdaniem, głos tej uczelni ekumenicznej, gdzie "w unikatowy sposób" spotyka się Wschód i Zachód, grecka i łacińska tradycja chrześcijaństwa, "powinien być słyszalny" w zmieniającym się świecie, zwłaszcza w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej abp Jeremiasz przypomniał, że w średniowieczu teologia była uważana za królową nauk, dlatego zajmowano się ją dopiero po ukończeniu innych studiów. Teologia - tłumaczył prawosławny hierarcha - to słowo o Bogu oraz o ostatecznych losach człowieka i świata. Ze względu na swój przedmiot wymaga ona bezwzględnej szczerości i maksymalnego obiektywizmu, a także oddania się przez modlitwę Temu, o kim się mówi. Nawiązując do dyskusji nt. odwołania do chrześcijaństwa w preambule Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej, abp Jeremiasz podkreślił, że uczciwość wymaga, aby wziąć pod uwagę nie tylko pozytywne, ale i negatywne elementy obecności chrześcijaństwa w Europie: nie tylko rozwój nauki, ale i hamowanie go, aż po uśmiercanie uczonych; nie tylko promowanie praw człowieka, ale i inkwizycję; nie tylko wielką syntezę teologii chrześcijańskiej, ale i wkład uczonych muzułmańskich, bez których "Tomasz z Akwinu nie byłby możliwy". Wykład inauguracyjny nt. mistycznego wymiaru Kościoła wygłosił ks. archimandryta dr Jerzy Pańkowski. Przedstawił Kościół jako "misterium Bogo-ludzkiej wspólnoty w Chrystusie", żywy "Bogo-ludzki organizm", który - według określenia Sergiusza Bułgakowa - jest "człowieczeństwem Chrystusowym". Poza Kościołem nie ma zbawienia - przekonywał mówca - bo odnajdujemy w nim wszystkie warunki do zjednoczenia z Bogiem. Człowiek bowiem realizuje się jako osoba żyjąc w miłości trójjedynego Boga. Doskonałość osoby dokonuje się w całkowitym wyrzeczeniu się siebie i staniu się świątynią Ducha Świętego. Dlatego jakikolwiek przejaw duchowości poza Kościołem oznacza "duchową patologię". Kościół jest "areną dramatycznych zmagań człowieka", których celem jest zbawienie. Zdaniem ks. Pańkowskiego chrześcijanie są w lepszej sytuacji niż pierwsi ludzie, nie grozi nam bowiem - dzięki Chrystusowi - nieodwracalna utrata więzi z Bogiem. Kościół to zawsze miejsce powrotu do Niego - stwierdził prawosławny teolog. Podczas inauguracji roku akademickiego dokonano promocji sześciu doktorów (w tym bp. gen. Mirona Chodakowskiego) i jednego doktora habilitowanego (Tadeusza Zielińskiego) w dziedzinie teologii. Na uroczystość przybyli zwierzchnicy Kościołów, których wyznawcy studiują w ChAT: prawosławnego (metropolita Sawa), ewangelicko-augsburskiego (bp Janusz Jagucki), ewangelicko-reformowanego (bp Marek Izdebski), ewangelicko-metodystycznego (bp Edward Puślecki), Starokatolickiego Kościoła Mariawitów (bp Zdzisław Jaworski), Kościoła Chrześcijan Baptystów (naczelny prezbiter Andrzej Seweryn), zielonoświątkowców (naczelny prezbiter Mieczysław Czajko), a także przedstawiciele władz Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan. Obecni byli rektorzy lub prorektorzy innych warszawskich uczelni wyższych. Śpiewaną modlitwą "Wiecznaja pamiat'" uczczono zmarłego niedawno wykładowcę ChAT ks. mitrata Mikołaja Lenczewskiego. Od br. Akademia spełnia wszystkie wymogi akredytacyjne, natomiast za rok wprowadzi system punktowy pozwalający studentom na kontynuowanie nauki w innych uczelniach w kraju i zagranicą. W roku akademickim 2003/2004 w ChAT jest 562 studentów stacjonarnych i 520 zaocznych, co stanowi największą liczbę w historii uczelni. W gronie wykładowców jest 30 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 30 doktorów. Akademia współpracuje z uczelniami teologicznymi w Bonn, Bernie, Sergijew Posadzie, Atenach i Paryżu.

«« | « | 1 | » | »»
Pobieranie...

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
24°C Poniedziałek
dzień
25°C Poniedziałek
wieczór
22°C Wtorek
noc
18°C Wtorek
rano
wiecej »