Abp Gądecki: Co powinni dziennikarze

Gdy na tak wielu płaszczyznach rośnie wpływ mediów na nasze życie, oczywistym staje się wołanie o to, by pracownik mediów starał się w swojej pracy szukać prawdy, szanować godność każdego człowieka i działać dla społecznego pożytku - napisał abp Stanisław Gądecki w liście do dziennikarzy.

ROLA MEDIÓW Wielu zdaje sobie sprawę, że środki społecznego przekazu mogą być wspaniałym narzędziem uczłowieczania człowieka. Mogą wspomagać człowieka i społeczeństwo w dążeniu do większej dojrzałości i odpowiedzialności. Wystarczy zwrócić uwagę na niektóre korzystne skutki oddziaływania mediów w sferze ekonomii, polityki, kultury, oświaty i religii. Media odgrywają ważną rolę w gospodarce rynkowej. Wspomagają działalność gospodarczą i handel. Mogą pobudzać wzrost gospodarczy, podnosić zatrudnienie i zamożność społeczeństwa. Skłaniają do podnoszenia jakości istniejących towarów i usług oraz do tworzenia nowych miejsc pracy. Stymulują odpowiedzialną konkurencję, która służy interesowi publicznemu. Pozwalają ludziom dokonywać bardziej przemyślanych wyborów, gdyż informują ich o możliwości nabycia określonych wyrobów i o ich zaletach. Przynoszą także korzyść społeczeństwu, ułatwiając coraz bardziej świadomy udział obywateli w życiu politycznym. Jednoczą ludzi w dążeniu do wspólnych celów, a przez to pomagają im tworzyć i utrzymywać przy życiu bardziej autentyczne wspólnoty. Media są niezbędne we współczesnych społeczeństwach demokratycznych. Dostarczają informacji o problemach i wydarzeniach, o osobach sprawujących urzędy i kandydujących na stanowiska publiczne. Pozwalają rządzącym porozumiewać się ze społeczeństwem szybko i bezpośrednio. Są ważnymi narzędziami kontroli publicznej, gdyż ujawniają przypadki niekompetencji, korupcji czy nadużycia zaufania, a zarazem wskazują przykłady kompetentnego i sumiennego działania w interesie publicznym. Media są również ważnymi narzędziami oświaty na różnych etapach życia człowieka, od szkoły po miejsce pracy i zamieszkania. Pokonują bariery odległości i izolacji, otwierając dostęp do wiedzy mieszkańcom niedostępnych obszarów, zmuszonym do przebywania w domu, szpitalu, więzieniu i innych miejscach odosobnienia. Środki społecznego przekazu pozwalają także ludziom obcować z kulturą i sztuką, które inaczej pozostawałyby dla nich niedostępne Wspomagają rozwój człowieka w takich dziedzinach, jak kultura i piękno. Pracownicy środków przekazu - podobnie jak artyści - służą wspólnemu dobru przez zachowywanie i wzbogacanie kulturowego dziedzictwa narodów i ludów, przybliżając je zwłaszcza dzieciom i młodzieży (por. Jan Paweł II, List do artystów, 4). Mam też na myśli formy zdrowej rozrywki, która łagodzą monotonię życia i podnosi na duchu ludzi chorych i starszych. Dzięki mediom wzbogaca się wreszcie religijność wielu ludzi. Są one przecież źródłem informacji o wydarzeniach z życia religijnego. Dzień po dniu dostarczają inspiracji, niosą otuchę i stwarzają sposobność do modlitwy ludziom zmuszonym do pozostawania w domach lub w instytucjach publicznych. Dzięki nim ogromne rzesze telewidzów na całym świecie uczestniczą w ważnych wydarzeniach z życia Kościoła transmitowanych z Rzymu i innych miejsc. Przekazują też niezliczonym milionom słowa Ojca Świętego i obraz z jego apostolskich podróży.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Autoreklama

Autoreklama

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
19°C Piątek
noc
16°C Piątek
rano
23°C Piątek
dzień
22°C Piątek
wieczór
wiecej »