O zagrożeniach w internecie

O działania zapobiegające wykorzystywaniu Internetu do rozpowszechniania przestępstw, a zwłaszcza pornografii dziecięcej, zaapelowali w wydanym we wtorek oświadczeniu członkowie Rady Społecznej przy Arcybiskupie Poznańskim, Stanisławie Gądeckim.

"Niezbędnym jest ustanawianie i egzekwowanie norm prawnych przeciwdziałających rozpowszechnianiu się w Internecie nienawiści, oszustw, pornografii (zwłaszcza z udziałem dzieci) oraz innych przestępstw, takich jak tworzenie czy kradzież danych osobowych" - czytamy w oświadczeniu. Autorzy dokumentu zwracają również uwagę, że "poważnym zagrożeniem dla użytkowników Internetu staje się także wchodzenie w świat rzeczywistości wirtualnej prowadzący do złych zmian osobowości, a w konsekwencji do oderwania od rodziny, społeczeństwa, realnego życia". Za istotny problem Rada Społeczna uważa ponadto "zapewnienie równych szans dostępu do Internetu, czyli zapobiegania efektowi 'cyfrowego wykluczenia', a także problem 'wolności treści' gwarantujący zachowanie prywatności jednostek szanujących prawo przy jednoczesnym wykluczeniu terrorystów i kryminalistów" Zdaniem Rady, "działania wspierające właściwe korzystanie z Internetu i przeciwdziałanie zagrożeniom winny podejmować zarówno instytucje międzynarodowe i władze państwowe, jak i uniwersytety, szkoły i Kościoły, a nawet poszczególne rodziny i osoby". Sygnatariusze dokumentu podkreślają, że "instytucje międzynarodowe i władze państwowe winny rozwiązywać problem równych szans dla swoich obywateli", a "na uniwersytetach i szkołach spoczywa obowiązek kształcenia umiejętności korzystania z Internetu w wymiarze technicznym oraz świadomej i krytycznej oceny zawartych w nim treści". "Również Kościół, dla którego Internet może i powinien być narzędziem ewangelizacji i dialogu ze współczesnym światem, winien włączyć związane z tym problemy w swą działalność duszpasterską i edukacyjną. Trzeba, aby był on (również w Internecie) aktywnym uczestnikiem publicznego dialogu dotyczącego wykorzystania i rozwoju Sieci" - czytamy w oświadczeniu. Członkowie Rady Społecznej przypominają także, iż "rodzice i wszyscy ludzie dobrej woli winni podjąć wysiłek, by Internet był wykorzystywany przez dzieci i młodzież dla celów moralnie dobrych". W powołanej cztery lata temu przez arcybiskupa Gądeckiego Radzie Społecznej zasiada kilkunastu poznańskich naukowców, prawników i lekarzy. Zajmują oni stanowiska w najważniejszych kwestiach społecznych. Rada wydała do tej pory oświadczenia dotyczące m.in. wejścia Polski do Unii Europejskiej, problemom osób niepełnosprawnych, edukacji, kwestii bezrobocia, a także etyki życia publicznego, obrony życia nienarodzonych i eutanazji oraz karze śmierci. Przewodniczącym Rady jest prof. Bohdan Gruchman.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg
Pobieranie... Pobieranie...

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
9°C Sobota
wieczór
7°C Niedziela
noc
7°C Niedziela
rano
11°C Niedziela
dzień
wiecej »