Ingres abp. Edwarda Ozorowskiego

Ingres arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego metropolity białostockiego do białostockiej katedralnej odbył się 16 listopada na zakończenie Nowenny Opieki Matki Miłosierdzia, patronki archidiecezji białostockiej.

Prawosławny ordynariusz diecezji białostocko-gdańskiej biskup Jakub powiedział:"Na tę nominację oczekiwaliśmy również i my, wierni kościoła prawosławnego. Nie da się przecież ukryć, wiele spraw, które dotyczą mieszkańców Białostocczyzny zależy od dobrej współpracy naszych Kościołów, a ton stosunkom w znacznej mierze nadają niewątpliwie biskupi. Z wielka satysfakcją uczestniczę w tej doniosłej uroczystości mając nadzieję, że nasze stosunku i współpraca będzie układała się jak dotychczas. Region, w którym Bóg pozwolił nam być biskupami naszych Kościołów jest terenem szczególnym, mieszkają tu bowiem w przeważającej mierze Katolicy i prawosławni, gdzie jedni i drudzy dają świadectwo swej wiary w Trójedynego Boga i naszego Zbawiciela Pana Jezusa Chrystusa. W dobie laicyzacji, czy wręcz walki z tym, co chrześcijańskie, która coraz wyraźniej zauważamy w świecie, trzeba nam wzajemnej miłości, wspólnego świadectwa i zgodnego działania dla dobra naszej chrześcijańskiej wiary". Biskup Jakub przekazał najlepsze życzenia od metropolity warszawskiego i całej Polski Sawy. "Przekazuje za moim pośrednictwem ikonę Świętej Trójcy, która jest symbolem naszej wiary w Boga Jedynego w trzech Osobach. Niech będzie znakiem naszej wspólnej wiary i wspólnych dążeń w przemienianiu świata i kroczeniu do Królestwa Bożego. Zgodnie ze wschodnia tradycją przed ikoną zapalamy lampkę, która jest symbolem płomienia naszej modlitwy. Proszę więc ode mnie przyjąć tę lampkę, niech zapłonie przed ikoną." Na zakończenie uroczystości Arcypasterz dokonał zawierzenia siebie archidiecezji Matce Bożej Miłosierdzia. Podczas uroczystości byli obecni dwaj kardynałowie, 30 arcybiskupów i biskupów. Byli przedstawiciele Kościołów: ewangelicko-augsburskiego i chrześcijan baptystów, a także przedstawiciel Tatarów polskich i rady Romów. Wzięli udział między innymi arcybiskup Józef Michalik przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, biskup Piotr Libera sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz, biskup witebski Władysław Blin, biskup Antoni Dziemianko administrator archidiecezji mińsko-mohylewskiej, grekokatolicki arcybiskup Jan Martyniak metropolita warszawsko-przemyski, pochodzący z Białegostoku arcybiskup Leszek Sławoj Głódż, biskupi metropolii białostockiej. Przybyli także przedstawiciele władz państwowych: Ryszard Kaczorowski były prezydent RP na uchodźstwie, Jarosław Zieliński sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Krzysztof Putra marszałek Senatu, posłowie Krzysztof Jurgiel i Krzysztof Klim. Arcybiskup Edward Ozorowski jest czwartym metropolitą archidiecezji białostockiej utworzonej przez Papieża Jana Pawła II w 1992 roku. Jego pasterzowanie wpisuje się w kilkusetletnią posługę arcybiskupów i biskupów wileńskich i białostockich. Symbolem tego jest pastorał, który otrzymał arcypasterz białostocki podczas ingresu. Przywiózł go arcybiskup Romuald Jałbrzykowski, metropolita wileński wygnany z Wilna w 1945 roku. Ojciec Święty Benedykt XVI mianował arcybiskupem metropolitą białostockim, dotychczasowego biskupa pomocniczego tej diecezji Edwarda Ozorowskiego 21 października tego roku. Biskup Ozorowski od ćwierć wieku pracuje na rzecz Kościoła białostockiego jako biskup, od ponad 40 lat jako kapłan, od początku życia jest związany z Białymstokiem. Posiada tytuł profesora zwyczajnego. Ks. arcybiskup Edward Ozorowski urodził się w 1941 roku w Wólce-Przedmieście koło Białegostoku. Święcenia przyjął w 1964, a sakrę biskupią 26 kwietnia 1979 roku. Od tej pory pełnił funkcję biskupa pomocniczego archidiecezji białostockiej. Wcześniej, w roku 1976 uzyskał habilitację, w 1987 mianowany został profesorem nadzwyczajnym, a w 1994 profesorem zwyczajnym nauk teologicznych w zakresie dogmatyki i historii teologii. W jego herbie biskupim widnieje św. Franciszek przytulony do ukrzyżowanego Mistrza i Matka Miłosierdzia. Pasterskiego zawołanie pochodzi z Listu do Filipian: "W Tym, który umacnia".

«« | « | 1 | 2 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
-1°C Środa
noc
-1°C Środa
rano
-1°C Środa
dzień
0°C Środa
wieczór
wiecej »