Progejowskie plany eurokratów

Vera Jourova, unijna komisarz ds. sprawiedliwości, spraw konsumenckich i równości płci, ogłosiła przyjęcie przez Komisję Europejską listy działań, które mają zapewnić równość homoseksualistów, biseksualistów, osób transgenderycznych oraz hermafrodytów (LGBTI).

Dokument zawiera szereg propozycji, które mogą doprowadzić do ograniczenia wolności słowa, wolności sumienia i wolności gospodarczej.

We wstępie do dokumentu komisarz Jourova stawia tezę, że dyskryminacja osób LGBTI stanowi jeden z zasadniczych problemów Unii Europejskiej. Powołując się na przepisy prawa pierwotnego UE, dające organom Unii kompetencje w zakresie zwalczania dyskryminacji, komisarz wskazuje na pilną potrzebę podjęcia działań w tym zakresie. Komisja zapowiada tworzenie nowych przepisów na poziomie UE, analizę procesu implementacji dyrektyw antydyskryminacyjnych w państwach członkowskich, prowadzenie „kampanii równościowych” oraz finansowanie organizacji działających na rzecz LGBTI.

Komisja Europejska zamierza w ramach planu podjąć działania, mające na celu przyjęcie kolejnej dyrektywy antydyskryminacyjnej, która znacząco rozszerzy zakres obowiązywania zasad prawa antydyskryminacyjnego, w tym odwróconego ciężaru dowodu. Zgodnie z przyjętymi założeniami, w wielu dziedzinach prawa, w tym w istotnej części stosunków cywilnoprawnych pomiędzy równorzędnymi podmiotami, zasady antydyskryminacyjne miałyby stać się nie wyjątkiem, ale zasadą. Projektowana dyrektywa może skutecznie ograniczyć wolność słowa, wolność sumienia i wolność gospodarczą. Gdyby została przyjęta, w prawie polskim w największym zakresie zwiększyłby się zakres ochrony antydyskryminacyjnej ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową.

Komisja ma też monitorować wdrażanie przez państwa członkowskie przepisów, dotyczących gender equality w zatrudnieniu oraz ochrony praw ofiar przestępstw z nienawiści popełnionych ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. Komisja Europejska będzie także starała się podwyższyć poziom ochrony ofiar „homo -, lesbo – i transfobii”.

KE ma także zamiar przeprowadzić wielką kampanię społeczną w celu zwiększenia społecznej akceptacji dla osób LGBTI oraz walki ze stereotypami, które w opinii autorów dokumentu prowadzą do dyskryminacji takich osób. Istnieje obawa, że za takie stereotypy zostaną uznane tradycyjne wartości oraz etyka chrześcijańska. Komisja będzie także finansować i wspierać działania państw członkowskich oraz organizacji społecznych w celu ograniczenia „mowy nienawiści” skierowanej przeciwko osobom LGBTI.

Mimo, że lista działań nie jest oficjalną strategią Komisji Europejskiej ani dokumentem posiadającym moc wiążącą, zawarte w niej postulaty mogą stanowić punkt wyjścia działań podejmowanych w najbliższych latach przez KE. Ich wprowadzenie mogłoby doprowadzić do zasadniczego ograniczenia wolności słowa, wolności sumienia i wolności gospodarczej w państwach członkowskich. Realizacja większości przedstawionych postulatów wykracza poza kompetencje Unii Europejskiej, a wiele spośród nich z nich stoi w sprzeczności z zasadami konstytucyjnymi części państw członkowskich.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
23°C Piątek
rano
33°C Piątek
dzień
34°C Piątek
wieczór
31°C Sobota
noc
wiecej »