Rząd m.in. o założeniach do nowej ustawy hazardowej

Na rozpoczętym we wtorek po godz. 11 posiedzeniu, rząd rozpatrzy założenia do projektu ustawy o grach liczbowych i hazardowych. Ministrowie zajmą się też propozycjami zmian w ustawie dotyczącej szkolnictwa wyższego oraz omówią priorytety polskiej prezydencji w Unii Europejskiej.

O założeniach tzw. ustawy hazardowej mówił minister w kancelarii premiera Michał Boni w wywiadzie dla poniedziałkowej "Gazety Wyborczej". Według niego, projekt zakłada podwyższenie podatku od automatów. Obecnie miesięczny ryczał wynosi 180 euro, a - jak podkreślał minister - z analiz wynika, że ryczałt powinien być co najmniej dwukrotnie wyższy. Boni zaznaczył, że rozważenia wymaga także opodatkowanie wideoloterii.

Projekt - mówił Boni - nakłada także obowiązek sprawdzania dowodów osobistych grających, tak by dostęp do automatów mieli tylko pełnoletni. Według ministra, rząd chce walczyć z hazardem także w internecie, dlatego służby finansowe mają monitorować nielegalne przelewy związane z grami i ingerować w takie działania.

Rząd określił priorytety polskiej prezydencji w UE - która przypada w drugiej połowie 20111 roku - na początku tego roku. Są wśród nich: unijny budżet, program Partnerstwo Wschodnie, bezpieczeństwo energetyczne UE oraz przegląd strategii Morza Bałtyckiego. We wtorek Rada Ministrów omówi także kalendarz spotkań premiera w okresie poprzedzającym objęcie przez Polskę unijnej prezydencji.

Ministrowie rozpatrzą też założenia do projektu nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Zmiany mają umożliwić wyłanianie najlepszych instytucji naukowych w kraju tzw. KNOW-ów i ich większe finansowanie. Projekt ogranicza też możliwość zatrudniania się pracowników wyższych uczelni na wielu etatach, a w przypadku studentów - możliwość bezpłatnego studiowania na drugim kierunku.

Od 2011 r. mają zostać wyłaniane Krajowe Naukowe Ośrodki Wiodące tzw. KNOW-y, czyli ośrodki, które prowadzą badania naukowe na najwyższym poziomie. Ośrodki te mają być wybierane w drodze konkursu przez komisje z udziałem międzynarodowych ekspertów.

Wydział uczelni, który otrzyma status KNOW dostanie ponad 10 mln zł rocznie przez pięć lat. Pieniądze będzie mógł wydać m.in. na badania naukowe, wynagrodzenia członków zespołów badawczych oraz stypendia dla doktorantów i studentów. Działalność KNOW-ów będzie finansowana z specjalnie utworzonego funduszu projakościowego, który w 2011 r. (przy założeniu, że będzie 2,5 proc. wzrostu gospodarczego) wyniesie ponad 229 mln zł.

Zmiany mają nastąpić także w procedurze nadawania stopnia doktora habilitowanego. Osoba ubiegająca się o habilitację nie będzie już musiała pisać pracy i jej bronić. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułu Naukowego oceniać będzie jej dorobek, w tym zwłaszcza opublikowane wyniki badań, w których brała udział. Punkty będą przyznawane też np. za uzyskane patenty, znajomość języków obcych, a dla nauk humanistycznych - prace na rzecz społeczeństwa - np. ekspertyzy wykonane na zlecenie instytucji publicznych.

Kolejną propozycją jest dopuszczenie trybu konkursowego w powoływaniu rektora. Kandydat na rektora, który będzie wyłaniany w drodze konkursu, będzie musiał mieć co najmniej stopień doktora, a także przygotowanie i doświadczenie menedżerskie. Zwiększy się również autonomia programowa uczelni, które będą mogły samodzielnie kształtować programy studiów.

Projekt zmierza do ograniczenia możliwości bezpłatnego studiowania drugiego kierunku na studiach stacjonarnych uczelni publicznych. Student, który będzie chciał podjąć studia na drugim kierunku, będzie musiał za niego zapłacić lub będzie musiał się znaleźć w grupie 10 proc. najlepszych studentów na roku.

Ministrowie zajmą się też projektem nowelizacji ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy - Kodeks wykroczeń. Projekt m.in. eliminuje możliwość oferowania za pośrednictwem agentów turystycznych usług turystycznych przedsiębiorców zagranicznych, którzy nie posiadają oddziałów w kraju. Spod obowiązku określonego w tym przepisie wyłączono przedsiębiorców zagranicznych posiadających siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.

Ministrowie omówią także propozycje zmian w ustawach: o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez skarb państwa oraz niektóre osoby prawne; o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych; o podatku od towarów i usług.

Rada Ministrów rozpatrzy projekt zmian w programie "Przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć Euro 2012". Ponadto przyjmie sprawozdanie z realizacji Programu Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich na lata 2008-2013, a także wysłucha informacji na temat wykorzystania funduszy unijnych.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
21°C Poniedziałek
noc
19°C Poniedziałek
rano
28°C Poniedziałek
dzień
30°C Poniedziałek
wieczór
wiecej »