Pozytywnie o projekcie budżetu

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych opowiedziała się w środę za przyjęciem projektu ustawy budżetowej na 2010 r., rekomendując Sejmowi 35 poprawek (ze 108 zgłoszonych), opracowanych głównie przez posłów PO.

Część z odrzuconych przez komisję 73 poprawek będzie jednak zgłoszona w formie tzw. wniosków mniejszości.

Rekomendowane poprawki będą skutkować przesunięciem ponad 250 mln zł w budżecie państwa, rezerwach oraz zmianami w wydatkach organów, które same określają swój budżet.

Komisja pozytywnie zaopiniowała poprawkę zmniejszającą o 2,5 mln zł wydatki Kancelarii Prezydenta. Z tego 1,5 mln zł ma dotyczyć Biura Bezpieczeństwa Narodowego, a 1 mln zł gospodarstwa pomocniczego. Pieniądze te mają być przeznaczone na wydatki Rzecznika Praw Pacjenta, w tym 820 tys. zł na wynagrodzenia. Poseł Krystyna Skowrońska z PO wyjaśniła, że poprawka ta zmierza do tego, by wzrost wydatków Kancelarii Prezydenta był oparty na takim samym wskaźniku, jak przyszłoroczny wzrost wydatków kancelarii Sejmu.

Przeszła też poprawka PO zmniejszająca wydatki Kancelarii Prezydenta o kolejne 1,5 mln zł. W tym przypadku pieniądze miałyby zostać przeznaczone na utworzenie nowej rezerwy na kontynuację prac rewaloryzacyjno-remontowych zespołu budynków klasztornych Monastyru w Supraślu.

Argument dostosowania wydatków do wzrostu wydatków Kancelarii Sejmu przyświecał także ograniczeniu środków innych instytucji. Komisja opowiedziała się za zmniejszeniem o 10 mln zł, na wniosek PO, budżetu Najwyższej Izby Kontroli. Pieniądze te mają zasilić inwestycję w Szpital Pediatryczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 1,3 mln zł z budżetu Rzecznika Praw Obywatelskich zostanie przekazane na zwiększenie dotacji do szkolnictwo wyższe.

Posłowie poparli trzy poprawki Komisji Kultury i Środków Przekazu, zgodnie z którymi zmniejszony o prawie 4 mln zł zostanie budżet Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Pieniądze mają zostać przekazane na dotację dla Europejskiego Centrum Solidarności, a także zwiększenie wydatków na ochronę zabytków i archiwa. Komisja zmniejszyła też o 4 mln zł budżet Instytutu Pamięci Narodowej, z przeznaczeniem tej kwoty na archiwa.

Przyjęte zostały także poprawki zmniejszające w sumie o ok. 50 mln zł kwotę rezerwy celowej na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego. Pieniądze te mają zostać przeznaczone m.in. na zwiększenie wydatków na inwestycje w szkolnictwie wyższym (20 mln zł), Akademickie Centrum Kliniczno-Innowacyjno-Dydaktyczne w Gdańsku (10 mln zł), kulturę i sport na wsi (10 mln zł), czy straż pożarną (8 mln zł).

Poseł Paweł Arndt z PO tłumaczył, że w tej rezerwie jest 500 mln zł. "W roku 2009 wykorzystamy z tej rezerwy około 400 mln. Przewidujemy, że w roku 2010 może być to około 10 proc. więcej. W związku z tym część tej kwoty proponujemy przeznaczyć na inne cele" - uzasadniał poseł.

Wiceminister Elżbieta Suchocka-Roguska ostrzegła, że obniżenie środków przewidzianych na dofinansowanie zadań samorządu będzie oznaczać, iż mniej pieniędzy zostanie skierowanych do samorządu. "One w głównej mierze są przeznaczone na zakończenie inwestycji szpitalnych pochodzących jeszcze z 2000 r., ale część środków jest przeznaczona na dofinansowanie nowych zadań" - wyjaśniła.

Poprawkom zmierzającym do zmniejszenia rezerwy dla samorządów sprzeciwiła się opozycja. Poseł Aleksandra Natalli-Świat z PiS nazwała je "absurdalnymi". Zarzuciła posłom koalicji, że przy pomocy pieniędzy z rezerwy chcą realizować swoje własne interesy. "Nie rozumiem, czy w istocie w najtrudniejszym momencie finansowym dla samorządu ważne jest, żeby (...) zmniejszać tę rezerwę, żeby jeden z posłów PO na przykład dla Lublina sobie środki realizował, a drugi dla czegoś innego" - mówiła poseł.

Poprawka posła Janusza Palikota z PO, który zaproponował, by kosztem rezerwy zwiększyć o 7,5 mln zł środki dla wojewody lubelskiego na wypłatę odszkodowań za przejmowane tereny pod budowę lotniska w Świdniku, nie znalazła jednak poparcia.

Pozytywnie zaopiniowane natomiast zostały liczne poprawki dokonujące przesunięć w ramach budżetów poszczególnych wojewodów.

Komisja wyraziła ponadto zgodę na poprawkę komisji polityki społecznej i rodziny, przewidującą podwyższenie wpływów Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ze składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe oraz zwiększenie wydatków FUS na działalność ZUS o kwotę ponad 358 mln zł.

Wiceminister finansów Elżbieta Suchocka-Roguska powiedziała, że rząd nie ma zastrzeżeń do tej poprawki, bowiem według opinii prezesa ZUS, w przyszłym roku możliwe jest uzyskanie zwiększonych wpływów ze składek na FUS w stosunku do zaplanowanych.

Zgodnie z przyjętym wcześniej przez komisję harmonogramem prac nad budżetem, na posiedzeniu plenarnym Sejmu w dniu 15 grudnia ma się odbyć drugie czytanie. Przez kolejne dwa dni komisja finansów ma zajmować się poprawkami zgłoszonymi podczas drugiego czytania. Ustawa ma być poddana pod głosowanie 18 grudnia.

23 grudnia uchwalona przez Sejm ustawa ma trafić do Senatu. Do 12 stycznia 2010 r. izba wyższa powinna przyjąć stanowisko w sprawie ustawy budżetowej. Jeżeli do budżetu zostaną wprowadzone poprawki, ustawa ponownie trafi do Sejmu. 14 stycznia poprawkami senackimi zajmie się sejmowa Komisja Finansów Publicznych. W dniach 20-22 stycznia na posiedzeniu plenarnym Sejmu zmiany powinny zostać poddane pod głosowanie. Po wprowadzeniu poprawek do dokumentu, najpóźniej 26 stycznia ustawa zostanie wysłana do podpisu przez prezydenta.

Projekt budżetu przewiduje, że w przyszłym roku dochody wyniosą 248 mld 868 mln 601 tys. zł, wydatki - nie więcej niż 301 mld 82 mln 817 tys. zł. Deficyt nie przekroczy 52 mld 214 mln 216 tys. zł. Przychody z prywatyzacji osiągną ok. 25 mld zł. Ministerstwo Finansów zakłada, że w 2010 r. z podatków ma wpłynąć do budżetu ponad 223 mld zł. Z tego z VAT - 106,2 mld zł, z akcyzy - 53 mld zł, z podatku od hazardu - 1,5 mld zł, CIT - 26,3, PIT - 36 mld zł.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg
Pobieranie... Pobieranie...

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
1°C Wtorek
dzień
2°C Wtorek
wieczór
-1°C Środa
noc
-2°C Środa
rano
wiecej »