MEN chce zreformować szkoły dla dorosłych

W wrześniu 2012 r. - obok nowych zreformowanych liceów ogólnokształcących, techników i zasadniczych szkół zawodowych - zaczną działać także nowe szkoły dla dorosłych: gimnazja dla dorosłych i licea dla dorosłych. Obecne licea i technika dla dorosłych oraz licea i technika uzupełniające będą stopniowo wygaszane.

Nowe gimnazja i licea dla dorosłych będą dawały możliwość kontynuowania nauki wszystkim tym, którzy z różnych przyczyn nie ukończyli edukacji w gimnazjum, liceum, technikum, zasadniczej szkole zawodowej lub ukończyli szkołę zasadniczą, a chcą się kształcić dalej. Jednocześnie w liceach będzie można przygotować się i zdać maturę oraz zdobyć kwalifikacje zawodowe.

O planowanych przez MEN zmianach w strukturze szkół ponadgimnazjalnych rozmawiała w środę z dziennikarzami minister edukacji Katarzyna Hall.

W roku szkolnym 2012-2013 naukę w szkołach ponadgimnazjalnych rozpoczną uczniowie, którzy w obecnym roku szkolnym rozpoczęli naukę w I klasach gimnazjów i uczą się zgodnie z nową podstawą programową nauczania. Będą oni mieli do wyboru naukę w 3-letnich liceach ogólnokształcących i dwóch typach szkół zawodowych: 4-letnich technikach i 3-letnich zasadniczych szkołach zawodowych. Z systemu znikną zupełnie licea profilowane.

Jak powiedziała Hall, doświadczenia ostatnich lat, w tym egzaminów zewnętrznych pokazały, że licea profilowane nie przygotowują dobrze ani do matury i studiów, ani do wykonywania konkretnego zawodu. Z danych MEN wynika, że z roku na rok maleje ich liczba, gdyż coraz mniej uczniów zainteresowanych jest nauką w nich. W roku szkolnym 2007/2008 w całym kraju było 1550 liceów profilowanych, uczyło się w niż 120 tys. uczniów. W tym roku szkolnym takich szkół jest tylko 708 z 54 tys. uczniów.

W nowych szkołach zawodowych: technikach i zasadniczych szkołach zawodowych, tak jak - zgodnie z reformą kształcenia ogólnego - w liceach ogólnokształcących, treści tam nauczane będą ściśle powiązane z nauczanymi w gimnazjach i będą stanowiły z nimi spójną całość. Edukacja w szkołach zawodowych, tak jak w liceach ogólnokształcących, będzie zamykała rozpoczęty w gimnazjum cykl kształcenia ogólnego.

Również w nowych - zreformowanych gimnazjach dla dorosłych i liceach dla dorosłych program nauczania ogólnego będzie z sobą powiązany. W obu rodzajach szkół uczniowie będą przyjmowani, zależnie od poziomu ich wcześniejszego przygotowania, do klas, w których będą mogli kontynuować dotychczasową naukę.

Podobnie jak w nowych - zreformowanych liceach ogólnokształcących, w liceach dla dorosłych, uczniowie po zakończeniu kontynuowanego z gimnazjum cyklu kształcenia ogólnego, będą nadal obowiązkowo uczyć się przedmiotów wymaganych na maturze: języka polskiego, matematyki i języka obcego, a także w zależności od profilu w jakim będą się kształcić dwóch lub trzech przedmiotów na poziomie rozszerzonym. Po zakończeniu nauki i uzyskaniu świadectwa skończenia liceum będą mogli przystąpić do matury.

Jednocześnie uczniowie liceów dla dorosłych będą mogli, jeśli będą chcieli w trakcie nauki w szkole, zdobywać przygotowanie zawodowe na kursach prowadzonych przez szkoły zawodowe czy centra branżowe kształcenia zawodowego lub ustawicznego. Ukończenie takich kursów i zdanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe umożliwi im uzyskanie wykształcenia analogicznego do wykształcenia absolwentów techników.

Zgodnie z planowaną reformą szkolnictwa zawodowego uczniowie techników i zasadniczych szkół zawodowych nie będą uczeni w konkretnych zawodach (obecna kwalifikacja szkolna zawiera 208 zawodów) np. elektryk, na rzecz kształcenia do uzyskania kwalifikacji odpowiadających tzw. klasyfikacji gospodarczej, czyli w tym przypadku: montaż i konserwacja instalacji elektrycznych oraz montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych.

Egzaminy na poszczególne kwalifikacje nie będą przeprowadzane po zakończeniu nauki w szkole, tak jak obecnie jest przeprowadzany egzamin zawodowy, lecz na różnych etapach nauki. Po zdaniu każdego egzaminu kwalifikacyjnego uczeń będzie dostawał stosowny certyfikat, a po zakończeniu nauki w szkole i otrzymaniu stosownego świadectwa, absolwent otrzyma także dyplom potwierdzający uzyskanie przez niego kolejnych certyfikatów.

Podobnie, w trakcie nauki kwalifikacje i certyfikaty będą mogli zdobywać uczniowie liceów dla dorosłych. Oni również dopiero po zakończeniu nauki w szkole otrzymają dyplom potwierdzający uzyskanie certyfikatów.

Jak zaznaczyła minister edukacji, nowe szkoły zawodowe i nowe szkoły dla dorosłych charakteryzować się będą elastycznością, jeśli chodzi o potrzeby uczniów i potrzeby rynku pracy.

Podobnie jak obecnie nauka w szkołach dla dorosłych będzie różnie finansowana. Uczniowie, którzy będą kontynuować w nich naukę będą mogli robić to za darmo - nauka finansowana będzie z budżetu państwa poprzez subwencję. Naukę będą też mogły finansować urzędy pracy, pracodawcy i sami uczniowie.

W poniedziałek MEN rozpoczęło konsultacje na temat proponowanych kierunków zmian w kształceniu zawodowym oraz kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg
Pobieranie... Pobieranie...

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
18°C Czwartek
wieczór
14°C Piątek
noc
12°C Piątek
rano
15°C Piątek
dzień
wiecej »