Dziś święto Podwyższenia Krzyża Świętego

W roku 70 Jerozolima została zdobyta i zburzona przez Rzymian. Nastały wielkie prześladowania religii chrześcijańskiej trwające prawie 300 lat. Dopiero po ich ustaniu, około 320 roku, św. Helena, matka cesarza rzymskiego Konstantyna, kazała szukać krzyża, na którym umarł Pan Jezus. 

Po długich poszukiwaniach krzyż znaleziono 14 września 320 r. W związku z tym wydarzeniem wybudowano w Jerozolimie na Golgocie dwie bazyliki: Męczenników i Zmartwychwstania. Bazylika Męczenników nazywana była także bazyliką Krzyża. 

Mówi o. Stanisław Tasiemski, dominikanin. 


W 614 r. na Ziemię Świętą napadli Persowie. Zburzyli wówczas wszystkie kościoły, także kościół Bożego Grobu, a wiedząc, jak wielkiej czci doznaje krzyż Pana Jezusa, zabrali go ze sobą. Cały świat modlił się o jego odzyskanie. Po zwycięstwie cesarza Herakliusza nad królem perskim krzyż uroczyście wrócił w ręce chrześcijan. 

Tradycja podaje, że cesarz postanowił sam na ramionach zanieść krzyż na Kalwarię, ale nie mógł go udźwignąć. Wtedy biskup Jerozolimy doradził nieść go bez szat królewskich i boso, jak niósł go Pan Jezus. Cesarz posłuchał rady biskupa i krzyż zaniósł. 

Jest to legenda, bowiem ze świadectwa św. Cyryla Jerozolimskiego, który zmarł w 387 roku, wiemy, że już za jego czasów czcigodną relikwię podzielono na drobne części, które rozesłano do wszystkich niemal okolicznych kościołów.

«« | « | 1 | » | »»
 • jenks27
  14.09.2017 14:25
  Jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał daremna jest nasza wiara. To Zmartwychwstanie jest istotą mojej wiary, nie śmierć. A może się mylę ?
 • Robs
  14.09.2017 15:19
  jenks27 ale PUSTY grób jest dosyć wymowny jeżeli chodzi o zmartwychwstanie? :) A może się mylę? :D
 • Gość
  14.09.2017 15:35
  Litania do Krzyża Świętego

  Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
  Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
  Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
  Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
  O święty Krzyżu, broń nas.
  O błogosławiony Krzyżu, broń nas.
  O cudowny Krzyżu, broń nas.
  O Krzyżu, Drzewo żywota, broń nas.
  Drzewo uznania dobrego, broń nas.
  Ozdobo całego chrześcijaństwa, broń nas.
  Narzędzie naszego Odkupienia, broń nas.
  Źródło wszelkiego błogosławieństwa, broń nas.
  Pociecho wszystkich strapionych, broń nas.
  Postrachu złych duchów broń nas, broń nas.
  Katedro cierpliwości, broń nas.
  Obrono chrześcijan, broń nas.
  Kluczu do Królestwa Niebieskiego, broń nas.
  Ucieczko we wszystkich uciskach i pokusach, broń nas.
  Nadziejo grzeszników, broń nas.
  Światło sprawiedliwych, broń nas.
  Odpoczynku doskonałych, broń nas.
  Pociecho cierpiącego Kościoła, broń nas.
  Chwało zwycięskiego Kościoła, broń nas.
  Przewidziany przez Patriarchów i Proroków znaku naszego zbawienia, broń nas.
  Radości Apostołów, broń nas.
  Korono Męczenników, broń nas.
  Wesele Wyznawców, broń nas.
  Tarczo Dziewic, broń nas.
  Zadatku wiecznej szczęśliwości, broń nas.
  Krzyżu święty, któryś był skropiony krwią Jezusa Pana, broń nas.
  Krzyżu święty, któryś nam wieczną szczęśliwość przygotował, broń nas.
  Krzyżu święty, któryś godny był nosić Zbawiciela świata, broń nas.
  Krzyżu święty, na którym śmierć pokonaną została, broń nas.
  Jezu Chryste, ukrzyżowany Zbawicielu, zmiłuj się nad nami.
  Jezu Chryste, który cierpiałeś hańbę krzyża, zmiłuj się nad nami.
  Jezu Chryste, który byłeś posłuszny Ojcu Niebieskiemu aż do śmierci krzyżowej, zmiłuj się nad nami.
  Jezu Chryste, któryś Ciałem twoim na Krzyżu za grzechy nasze zapłacił, zmiłuj się nad nami.
  Jezu Chryste, który wyrok śmierci na nas wydany przybiłeś do Krzyża, zmiłuj się nad nami.
  Jezu, któryś przez Krzyż Twój zwyciężył szatana, zmiłuj się nad nami.
  Jezu, któryś nas przywiódł przez Krzyż do wolności Synów Bożych, zmiłuj się nad nami.
  Jezu, Kapłanie, któryś przez własną Krew do świątyni wstąpił i dla nas wieczne zbawienie uzyskał, zmiłuj się nad nami.
  Jezu, który ze znakiem Krzyża przyjdziesz sądzić żywych i umarłych, zmiłuj się nad nami.
  Bądź nam miłościw, przepuść nam Jezu.
  Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Jezu.
  Od grzechu wszelkiego, wybaw nas Jezu.
  Od zasadzek nieprzyjaciela wiecznego, wybaw nas Jezu.
  Od wiecznego potępienia, wybaw nas Jezu.
  Od bojaźni śmierci, wybaw nas Jezu.
  Przez Krzyż Twój święty, wybaw na Jezu.
  Przez pięć ran Twoich, wybaw nas Jezu.
  Przez Krew Twoją, wybaw nas Jezu.
  Przez śmierć Twoją, wybaw nas Jezu.
  My, grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu.
  Abyśmy zawsze byli prawdziwymi miłośnikami Twego Krzyża, Ciebie prosimy.
  Abyśmy w niczym chwały nie szukali, tylko w Krzyżu twoim świętym, Ciebie prosimy.
  Abyś nas mocą Twego Krzyża świętego od wszelkich niebezpieczeństw ciała i duszy uwolnić raczył, Ciebie prosimy.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Jezu.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Jezu.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
  P: Któryś za nas cierpiał rany.
  W: Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
  Módlmy się:
  Wszechmogący Boże, Syn twój, posłuszny Twojej woli, poniósł śmierć na krzyżu, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni, spraw, abyśmy poznawszy na ziemi tajemnicę Odkupienia, mogli otrzymać jego owoce w niebie. Przez Chrystusa Pana naszego.
  Amen.


  Modlitwa do KRZYŻA ŚWIĘTEGO

  Boże Wszechmocny, któryś cierpiał na Krzyżu za wszystkie nasze grzechy – bądź przy moim boku;
  Krzyżu Święty Jezusa Chrystusa – bądź moją nadzieją
  Krzyżu Święty Jezusa Chrystusa – wszczep we mnie wszelkie dobro
  Krzyżu Święty Jezusa Chrystusa – oddal ode mnie wszelkie zło
  Krzyżu Święty Jezusa Chrystusa – spraw abym otrzymał zbawienie
  Krzyżu Święty Jezusa Chrystusa -oddal ode mnie niespodziewaną śmierć
  Jezu Ukrzyżowany, miej litość nade mną. Rozkaż, aby złych duch uciekł ode mnie na wieki wieków. Amen

  Na cześć Drogiej Krwi Jezusa Chrystusa. Na cześć Wcielenia Jego, aby przez Krzyż doprowadził nas do życia wiecznego, tak prawdziwiej jak Jezus Chrystus narodził się z Dziewicy i ukrzyżowany był w piątek i trzeciego dnia zmartwychwstał. Boże wysłuchaj mnie i od wszelkiego zła zachowaj mnie Amen.

  Ojcze Najmiłosierniejszy spraw, aby ci, którzy mimo słuchania nigdy nie pojęli, usłyszeli tym razem Twój głos. I zrozumieli, że to Ty jesteś Święty Świętych. Otwórz oczy tych, którzy mimo patrzenia, nigdy nie dostrzegają. Niech tym razem zobaczą na własne oczy Święte Oblicze Twoje i Twoją Chwałę. Dotknij swym palcem ich serc, aby się otwarły i zrozumiały Twoją wierność. Modlę się, aby prosić Cię, o wszystkie te rzeczy, Ojcze Sprawiedliwy, aby wszystkie narody nawróciły się i zostały uzdrowione przez rany Twojego Umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa. Amen.

 • Gość
  14.09.2017 15:41
  LITANIA O KRZYŻU ŚWIĘTYM
  Kyrie elejson.
  Chryste elejson. Kyrie elejson.
  Chryste, usłysz nas.
  Chryste, wysłuchaj nas.
  Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Synu, Odkupicielu świata, Boże,
  Duchu Święty, Boże,
  Święta Trójco, jedyny Boże,
  O Krzyżu Święty, ratuj nas,
  Krzyżu Św., skarbie nieprzebranych zasług Chrystusowych,
  Krzyżu Św., dzieło zbawienne Ducha Świętego,
  Krzyżu Św., nadziejo i zbawienie nasze,
  Krzyżu Św., zgorszenie dla niewiernych,
  Krzyżu Św., pośmiewisko dla pogan,
  Krzyżu Św., Znaku Chrześcijan,
  Krzyżu Św., podziwienie dla duchów Niebieskich.
  Krzyżu Św., ratunku dla rozpaczających,
  Krzyżu Św., pogromie szatanów,
  Krzyżu Św., jedyna nadziejo grzesznych,
  Krzyżu Św., drzewo życia,
  Krzyżu Św., drzewo świetlane,
  Krzyżu Św., podstawo Kościoła Świętego.
  Krzyżu Św., obrazie doskonałości Chrześcijańskiej,
  Krzyżu Św., zapłato Apostołów,
  Krzyżu Św., męstwo męczenników,
  Krzyżu Św., chwało wyznawców,
  Krzyżu Św., tarczo dziewic,
  Krzyżu Św., mocy zakonników,
  Krzyżu Św., pocieszenie strapionych,
  Krzyżu Św., ucieczko w pokusach i uciskach,
  Krzyżu Św., drogo do Nieba,
  Krzyżu Św., lekarzu chorych,
  Krzyżu Św., ucieczko nędznych i opuszczonych,
  Krzyżu Św., Znaku wybranych,
  Krzyżu Św., radości Kapłanów,
  Krzyżu Św., Znaku i początku cudów,
  Krzyżu Św., Monarcho kuli ziemskiej,
  Jezu Chryste ukrzyżowany, bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie!
  Od wszelkiego złego, wybaw nas Panie!
  Od grzechu każdego,
  Od potępienia wiekuistego,
  Od powietrza, głodu, ognia i wojny,
  Przez Krzyż Twój Święty,
  Przez dźwiganie Krzyża Świętego,
  Przez śmierć podjętą na Krzyżu,
  Przez złożenie Twego ciała z Krzyża,
  Przez znalezienie Twego Krzyża,
  Przez podwyższenie Twego Krzyża,
  Przez tajemnice Twego Krzyża,
  Przez ukazanie Twego Krzyża na Sądzie Ostatecznym,
  Przez Chwałę Twego Krzyża,
  Przez wsławienie Twego Krzyża Świętego, W dzień Sądu Twego,
  My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie!
  Abyś nas do prawdziwej pokuty doprowadzić raczył,
  Abyś Kościół Twój święty rządzić i zachować raczył,
  Abyś nam grzechy odpuścić raczył,
  Abyś gniew Twój i wszelkie plagi nad nami wiszące przez wielkie miłosierdzie i zasługi Twoje pohamować raczył,
  Abyś nas nie zabierał z tego świata bez spowiedzi świętej,
  Abyśmy, posileni chlebem anielskim, zasnęli w Bogu,
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
  przepuść nam, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
  wysłuchaj nas Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
  zmiłuj się nad nami.
  W. Wielbimy Cię, Chryste, i błogosławimy Ciebie. O. Bo przez krzyż Twój świat odkupiłeś.
  Módlmy Się:
  Wszechmogący Boże, Syn Twój posłuszny Twojej woli poniósł śmierć na Krzyżu, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni, spraw, abyśmy poznawszy na ziemi Tajemnicę Odkupienia, mogli otrzymać jej owoce w Niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
  O Krzyżu błogosławiony, któryś dźwigał tego, którego niebiosa i ziemia ogarnąć nie mogą! Krzyżu przyozdobiony członkami Zbawiciela, przed Tobą trwożą się źli, Ciebie czczą Aniołowie, na Ciebie z największym zdumieniem patrzą wszystkie stworzenia. O Krzyżu błogosławiony, zadatku chwały, Znaku zwycięstwa! Tobie śmiertelni zawdzięczają nowe życie. Ty sprawiasz, że ci, co byli łupem szatana, stają się przez łaskę dziećmi Boga. O Krzyżu przesławny, ześlij na nas Swe błogosławieństwo, bądź nam obroną, aby Pan, który uczynił Cię narzędziem Odkupienia, wyniósł nas do uczestnictwa w Swej Chwale. Jemu Chwała i dziękczynienie na wieki. Amen.  Litania do Krzyża Świętego (3)

  Kyrie eleison, Chryste eleison,
  Kyrie eleison.
  Chryste usłysz nas.
  Chryste wysłuchaj nas.
  Ojcze z nieba, Boże,
  zmiłuj się nad nami.
  Synu, Odkupicielu świata Boże,
  zmiłuj się nad nami.
  Duchu Święty, Boże,
  zmiłuj się nad nami.
  Święta Trójco, jedyny Boże,
  zmiłuj się nad nami.
  O Krzyżu św., Jedyna nadziejo nasza nawracaj i uświęcaj nas
  O Krzyżu św., Chwało Ojca przedwiecznego
  O Krzyżu św., Towarzyszu Zbawiciela
  O Krzyżu św., Skarbie darów Ducha świętego
  O Krzyżu św., Zmartwychwstanie umarłych
  O Krzyżu św., Światło niewidomych nawracaj i uświęcaj nas
  O Krzyżu św., Nadziejo zwątpionych
  O Krzyżu św., Pociecho strapionych
  O Krzyżu św., Upokorzenie pysznych
  O Krzyżu św., Porcie żeglujących
  O Krzyżu św., Ucieczko grzesznych
  O Krzyżu św., Wytchnienie znękanych
  O Krzyżu św., Pochodnio oświecająca ciemności
  O Krzyżu św., Uwielbienie Wyznawców
  O Krzyżu św., Uweselenie Kapłanów
  O Krzyżu św., Podstawo Kościoła
  O Krzyżu św., Pogromienie bałwanów
  O Krzyżu św., Chlebie zgłodniałych
  O Krzyżu św., Podporo starości
  O Krzyżu św., Szkoło młodzieży
  O Krzyżu św., Zwierciadło Zakonników
  O Krzyżu św., Schronienie bezpieczne
  O Krzyżu św., Pociecho wygnańców
  O Krzyżu św., Ceno okupu naszego
  O Krzyżu św., Drzewo żywota
  O Krzyżu św., Kluczu rajski
  O Krzyżu św., Bramo niebieska
  O Krzyżu św., Wejście do życia doskonalszego nawracaj i uświęcaj nas
  O Krzyżu św., Skarbie łaski Bożej
  O Krzyżu św., Tronie Chrystusa
  O Krzyżu św., Lekarzu wszelkich cierpień
  O Krzyżu św., Palmo życia wiecznego
  O Krzyżu św., Zakładzie naszego Zbawienia
  O Krzyżu św., Drzewo wyższe nad cedry
  O Krzyżu św., Radości Aniołów
  O Krzyżu św., Pogromie złych duchów
  O Krzyżu św., Obietnico Apostołów
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
  Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
  V. Znakiem Krzyża św., Wybaw nas Panie! Od nieprzyjaciół naszych.
  Módlmy się:
  Błagamy Cię Panie, abyś nas wszystkich, których mocą Drzewa Krzyża św. odkupić raczyłeś, w ciągłym pokoju zachował. Przez tego Jezusa Chrystusa Syna Twego, który żyje i Króluje w jedności Ducha świętego na wieki wieków. Amen.
Dodaj komentarz
Gość
  Nick (wymagany lub )

  Ze względów bezpieczeństwa, kiedy korzystasz z możliwości napisania komentarza lub dodania intencji, w logach systemowych zapisuje się Twoje IP. Mają do niego dostęp wyłącznie uprawnieni administratorzy systemu. Administratorem Twoich danych jest Instytut Gość Media, z siedzibą w Katowicach 40-042, ul. Wita Stwosza 11. Szanujemy Twoje dane i chronimy je. Szczegółowe informacje na ten temat oraz i prawa, jakie Ci przysługują, opisaliśmy w Polityce prywatności.

  Pobieranie...

  Kalendarz do archiwum

  niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  27°C Niedziela
  dzień
  28°C Niedziela
  wieczór
  24°C Poniedziałek
  noc
  20°C Poniedziałek
  rano
  wiecej »