Otrzymała dar stygmatów

Stygmaty odnawiały się regularnie, co tydzień. Rany krwawiły od wieczoru w czwartek, kiedy przeżywała mękę Zbawiciela, aż do godz. 15 w piątek.

Święta Gemma Galgani urodziła się 12 marca 1878 r. w Lucce, we Włoszech, jako piąte z ośmiorga dzieci. Jeszcze jako mała dziewczynka została oddana do szkoły sióstr Oblatek Ducha Świętego. Mając 8 lat, straciła matkę. Potem na gruźlicę zachorował jej ukochany brat. 

Mówi o. Stanisław Tasiemski, dominikanin. 


 

Zmarła 11 kwietnia 1903 r., mając 25 lat. Beatyfikowana została przez Piusa XI w 1933 r., a kanonizowana przez Piusa XII w roku 1940. 

O żywym kulcie świętej świadczy ogromna ilość wydań jej biografii, które ukazały się w wielu językach świata.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg
 • gość
  11.04.2018 11:38
  Litania do Św. Gemmy Galgani
  Do prywatnego rozważania i odmawiania


  Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
  Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
  Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
  Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

  Święta Maryjo, Królowo Dziewic – módl się za nami.
  Święta Gemmo, nosząca stygmaty jako znak wybrania przez Pana, módl się za nami.
  Wielbiąca Boga w bolesnych ranach będących obrazem Ran Jezusa.
  - Wyproś nam miłość, siłę i wytrwałość potrzebne do łączenia się w cierpieniu z Ukrzyżowanym.

  Przeżywająca męki opuszczenia i uczucia odrzucenia przez Boga na wzór cierpień Jezusa w Ogrójcu.
  - Naucz nas wiary i zaufania w Bożą Opatrzność, abyśmy pokonywali największe przeszkody i pokusy.

  Przyjmująca od Chrystusa koronę cierniową.
  - Spraw, aby Twoja krew płynąca ze stygmatów, przypominała nam Krew Jezusa, chroniącą nas przed pychą i dążeniem do próżnej chwały świata.

  Znosząca pełne cierpień czwartki i piątki jako dni pamięci o Ofierze Chrystusa.
  - Pomóż nam dobrze rozważać w te dni tajemnice Męki Pańskiej w łączności z Matką Bolesną, a sprawy doczesne powierzać Bogu.

  Radująca się sobotnimi spotkaniami z Matką Bożą.
  - Naucz nas czci i wierności wobec Najświętszej Matki i wyproś nam u Pana, abyśmy nigdy w niczym nie uchybili miłości do Niej.

  Ofiarowująca się za nawrócenie grzeszników i ratowanie dusz czyśćcowych.
  - Naucz nas łączenia naszych doświadczeń i cierpień z trudami i cierpieniami które znosił Jezus, aby w ten sposób ofiarowywać je Bogu za dusze.

  Dziewico z Lukki, która nie chciałaś słyszeć o innej miłości niż miłość do Chrystusa.
  - Strzeż nas przed grzechem nieczystym i wspieraj w walce z pokusami przeciwko czystości w naszym stanie.

  Przekonana o własnej niedoskonałości i wyolbrzymiająca swoją niegodność wobec otrzymanych darów.
  - Naucz nas pokory i właściwej oceny samych siebie, abyśmy pamiętali, że wszystko co w nas cenne jest darem Bożym, a na nasze czyny umieli patrzeć w Prawdzie.

  Wsłuchująca się w rady i polecenia swojego Anioła Stróża.
  - Ucz nas miłości do Duchów Anielskich, pełnej ufności w ich obronę i prowadzenie, wierności ich natchnieniom.

  Heroicznie znosząca ataki ze strony szatana przeciw duszy i ciału.
  - Wyproś nam męstwo w walce o zachowanie prawości myśli, pragnień, słów i czynów.

  Kochająca Świętych Pana i szukająca Ich opieki i rady.
  - Przypominaj nam, jak bezcenne jest wsparcie Kościoła Triumfującego i jak bardzo Święci pragną pomóc nam w naszej drodze do Nieba.

  Narażona na ciekawość otoczenia, szukającego sensacji w darze stygmatów .
  - Chroń nas przed wścibstwem i nieposzanowaniem prywatności bliźniego, a zwłaszcza tajemnicy jego więzi z Jezusem.

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas. Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

  Panie Jezu, nasz Stwórco i Odkupicielu, który obdarzyłeś Świętą Gemmę Galgani darem stygmatów i łaską cierpienia w ranach na wzór Twoich Ran, daj nam za Jej wstawiennictwem dobrze wykonywać zadania, które w Swojej Opatrzności stawiasz przed nami. Niech Święta Gemma będzie dla nas wzorem miłości do Ciebie, świętości i ofiary, a Jej wsparcie i opieka poprowadzi nas do wiernego wypełniania Twojej Woli. Amen.

  Litania do Św. Gemmy Galgani
  Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
  Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
  Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
  Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

  Święta Maryjo, Królowo Dziewic – módl się za nami.
  Święta Maryjo, Królowo Męczenników – módl się za nami.

  Święta Gemmo, Naznaczona stygmatami Pana – módl się za nami.
  Święta Gemmo, Wielbiąca Boga w bolesnych ranach na wzór Ran Jezusa – módl się za nami.
  Święta Gemmo, Przeżywająca z Panem męki Ogrójca – módl się za nami.
  Święta Gemmo, Przyjmująca od Chrystusa koronę cierniową i jej rany – módl się za nami.
  Święta Gemmo, Wyróżniająca cierpieniem czwartki i piątki dla upamiętnienia Ofiary Chrystusa – módl się za nami.
  Święta Gemmo, Radująca się sobotnimi spotkaniami z Matką Bożą – módl się za nami.
  Święta Gemmo, Ofiarowująca się za nawrócenie grzeszników – módl się za nami.
  Święta Gemmo, Ratująca swoją ofiarą dusze czyśćcowe – módl się za nami.
  Święta Gemmo, Odrzucająca każdą inną miłość niż miłość do Chrystusa – módl się za nami.
  Święta Gemmo, Przekonana o swojej niegodności wobec otrzymanych darów – módl się za nami.
  Święta Gemmo, Wsłuchująca się w rady i polecenia swojego Anioła Stróża – módl się za nami.
  Święta Gemmo, Heroicznie znosząca ataki szatana przeciw duszy i ciału – módl się za nami.
  Święta Gemmo, Kochająca Świętych Pana i szukająca Ich opieki i rady – módl się za nami.

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas. Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

  K: Módl się za nami Święta Gemmo.
  W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

  Panie Jezu, nasz Stwórco i Odkupicielu, który obdarzyłeś Świętą Gemmę Galgani darem stygmatów i łaską cierpienia w ranach na wzór Twoich Ran, daj nam za Jej wstawiennictwem dobrze wykonywać zadania, które w Swojej Opatrzności stawiasz przed nami. Niech Święta Gemma będzie dla nas wzorem miłości do Ciebie, świętości i ofiary, a Jej wsparcie i opieka poprowadzi nas do wiernego wypełniania Twojej Woli. Amen.
 • gość
  11.04.2018 11:40
  Litania do Świętej Gemmy Galgani
  (do prywatnego odmawiania)


  Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.
  Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
  Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
  Święta Maryjo, módl się za nami.
  Święta Gemmo, oblubienico Jezusa Ukrzyżowanego,
  Święta Gemmo, kwiecie Męki Jezusa Chrystusa,
  Święta Gemmo, miłośniczko ran Chrystusa,
  Święta Gemmo, oddana całkowicie Bogu i bliźniemu,
  Święta Gemmo, posłuszna woli Bożej,
  Święta Gemmo, cuda Męki Pańskiej medytująca,
  Święta Gemmo, do kroczenia ścieżkami świętości swoim przykładem innych zachęcająca,
  Święta Gemmo, dobrocią serca innych urzekająca,
  Święta Gemmo, w obliczu cierpienia męstwem błyszcząca,
  Święta Gemmo, w Serce Jezusa się wsłuchująca,
  Święta Gemmo, w Oblicze Chrystusa się wpatrująca,
  Święta Gemmo, ze św. Gabrielem o Męce Pańskiej rozmawiająca,
  Święta Gemmo, w szkole Męki Pańskiej cnoty nabywająca,
  Święta Gemmo, rodziców i rodzeństwo miłująca,
  Święta Gemmo, cała Chrystusowi oddać się pragnąca,
  Święta Gemmo, za głosem Chrystusa podążająca,
  Święta Gemmo, w chorobie wytrwale cierpienie znosząca,
  Święta Gemmo, w życiu konsekrowanym szczyt miłości znajdująca,
  Święta Gemmo, Sanktuarium Lukkijskie ozdabiająca,
  Święta Gemmo, w domu żarliwie innym służąca,
  Święta Gemmo, kierownikom duchowym posłuszna,
  Święta Gemmo, chlubo Toskanii,
  Święta Gemmo, nauczycielko pobożności pasyjnej,
  Święta Gemmo, wzorze życia kontemplacyjnego,
  Święta Gemmo, do kościołów lukkijskich pielgrzymująca,
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
  przepuść nam, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
  wysłuchaj nas, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
  zmiłuj się nad nami.
  Módl się za nami Święta Gemmo Galgani.
  Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.


  Módlmy się. Boże, który uczyniłeś Świętą Gemmę Galgani, dziewicę, obrazem Twego ukrzyżowanego Syna, daj nam przez jej wstawiennictwo uczestniczyć w cierpieniach Chrystusa, abyśmy mogli być włączeni do Jego chwały. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

  Za zgodą Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej z dnia 15.03.2012 Nr 237(K)2012

  Autorem litanii jest o. Rafał Sebastian Pujsza CP.


  Koronka do Świętej Gemmy Galgani
  (do prywatnego odmawiania)  Na początku

  Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga

  Na dużych paciorkach (1 raz)

  Święta Gemmo Galgani, Dziewico z Lukki

  bez miary rozmiłowana w męce Chrystusa,

  uproś dar Boży, który przyniesie ulgę mojej duszy,

  a nade wszystko błagam o łaskę dla grzeszników,

  aby mogli na zawsze zamieszkać

  w Najświętszym Sercu Pana Jezusa.

  Na małych paciorkach (10 razy)

  Święta Gemmo, w Serce Jezusa się wsłuchująca,

  wybłagaj nam łaskę umiłowania i pełnienia woli Bożej.

  Na zakończenie (3 razy)

  Najświętsze Serce Jezusa, rozkoszy Świętej Gemmy,

  uwielbiamy Cię za dar Kościoła, naszej Matki,

  gdzie przez sakramenty święte otrzymujemy

  przebaczenie grzechów, umocnienie w dźwiganiu

  codziennego krzyża i łaskę wzrastania w miłości,

  której udzielasz nam przeobficie

  w Najświętszym Sakramencie Ołtarza.  Święta Gemmo, wzorze życia eucharystycznego,

  módl się za nami.  Za zgodą Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej z dnia 23.12.2015 r. Nr 2409(K)2015

  Autorem koronki jest o. Rafał Sebastian Pujsza CP.
Dodaj komentarz
Gość
  Nick (wymagany lub )

  Ze względów bezpieczeństwa, kiedy korzystasz z możliwości napisania komentarza lub dodania intencji, w logach systemowych zapisuje się Twoje IP. Mają do niego dostęp wyłącznie uprawnieni administratorzy systemu. Administratorem Twoich danych jest Instytut Gość Media, z siedzibą w Katowicach 40-042, ul. Wita Stwosza 11. Szanujemy Twoje dane i chronimy je. Szczegółowe informacje na ten temat oraz i prawa, jakie Ci przysługują, opisaliśmy w Polityce prywatności.

  Pobieranie... Pobieranie...

  Kalendarz do archiwum

  niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  0°C Piątek
  rano
  4°C Piątek
  dzień
  5°C Piątek
  wieczór
  3°C Sobota
  noc
  wiecej »