List Apostolski Scripturae sacrae affectus

W XVI stulecie śmierci św. Hieronima.

Przypisy:

[1]„Boże, Ty dałeś świętemu Hieronimowi żywe i głębokie umiłowanie Pisma świętego, spraw, aby Twój lud obficie karmił się Twoim słowem i znajdował w nim źródło życia”, Kolekta Mszy św., wspomnienie św. Hieronima: Mszał rzymski,Poznań 1986.

[2] List 22, 30: CSEL 54, 190.

[3] AAS 12 (1920), 385-423.

[4] Por. Audiencje Generalne z 7 i 14 listopada 2007: L’Osservatore Romano, wyd. polskie, n. 1 (299)/2008, ss. 50-52.

[5] Synod Biskupów, Orędzie do Ludu Bożego XII Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów (4 października 2008): L’Osservatore Romano, wyd. polskie, n. 1 (309)/2009, s. 24 nn.

[6] Por. AAS 102 (2010) 681-787.

[7] Chronicum 374: PL 27, 697-698.

[8] List 125, 12: CSEL 56, 131.

[9] Por. List 122, 3: CSEL 56, 63.

[10] Por. Homilia w Domu Św. Marty (10 grudnia 2015). Anegdota jest cytowana w A. LOUF, Sotto la guida dello Spirito, Magnano (BI) 1990, 154-155.

[11] Por. List 125, 12: CSEL 56, 131.

[12] Por. VD, 89: AAS 102 (2010), 761-762.

[13] Por. List 125, 9.15.19: CSEL 56, 128.133-134.139;Św. Hieronim, Żywoty Mnichów, przekł. B. Degórski, Kraków-Tyniec 1995,  s. 190.

[14] Vita Malchi monchi captivi 7, 3: PL 23, 59-60; Opere storiche e agiografiche, a cura di B. Degórski, Opere di Girolamo XV, Roma 2014, 196-199.

[15] Pref. Esther 2: PL 28, 1505.

[16] Por. List 108, 26: CSEL 55, 344-345.

[17] List 52, 8: CSEL 54, 428-429;por. VD, 60; AAS 102 (2010), 739.

[18] Pref. Paralipomenon LXX, 1.10-15: SCh 592, 340.

[19] Pref. in Pentateuchum: PL 28, 184.

[20] List 80, 3: CSEL 55, 105.

[21] Messaggio in occasione della XXIV solenne Seduta pubblica delle Pontificie Accademie (4 grudnia 2019): L’Osservatore Romano, 6 grudnia 2019, s. 8.

[22] VD, 30: AAS 102 (2010), 709.

[23] List 125, 15.2: CSEL 56, 133.120.

[24] List 3, 6: CSEL 54, 18.

[25] Pref. Josue, 1, 9-12: SCh 592, 316.

[26] Homilia in Psalmum 95: PL 26, 1181;por.Orygenes – Hieronim, Homilie o Księdze Psalmów, przekł. S. Kalinkowski, Kraków 2004, s. 155.

[27] Por. Vita S. Pauli primi eremitae, 16, 2: PL 23, 28; Opere storiche e agiografiche, dz. cyt., s. 111.

[28] Por. In Isaiam Prol.: PL 24, 17; Św. Hieronim, Komentarz do Księgi Izajasza. Prolog, CCL 73, Turnholti 1963, s. 1: Ignoratio Scripturarum, ignoratio Christi est, tłum. według: Liturgia Godzin t. 4 (dalej: LG), Poznań 1988, s. 1226.

[29] Por. Sobór Wat. II,Konstytucja dogmatyczna Dei Verbum, 14.

[30] Por. tamże.

[31] Por. tamże, 7.

[32] Por. Św. Hieronim, List 53, 5: CSEL 54, 451: Le lettere, red. S. Cola, II, Roma 1997, 54.

[33] Por. Sobór Wat. II:  Konst. dogm. Dei Verbum, 12.

[34] Sobór Wat. II, Konst. dogm. Dei Verbum, 24.

[35] Por. tamże, 25.

[36] Por. tamże, 21.

[37] Nr 56; por. In Psalmum 147: CCL 78, 337-338; S. Girolamo, 59 Omelie sui Salmi (119-149), red. Capone, Opere di Girolamo IX/2, Roma 2018, 171.

[38] Por.List apost. w formie Motu proprio Aperuit illis (30 września 2019).

[39] Por. Adhort. apost. Evangelii gaudium, 152.175: AAS 105 (2013), 1083-1084.1093.

[40] Por. List 52, 3: CSEL 54, 417.

[41] Por. VD, 72: AAS 102 (2010), 746-747.

[42] Św. Jan Paweł II, List do artystów (4 kwietnia 1999), 5: AAS 91 (1999), 1159-116.

[43] Por. Denzinger-Schönmetzer, Enchiridion Symbolorum, 1506.

[44] 25 kwietnia 1979, AAS LXXI (1979), 557-559.

[45] Adhort. apost. Evangelii gaudium, 116: AAS 105 (2013), 1068.

[46] Hom. in Ezech. I, 7: PL 76, 843D.

[47] Por. Adhort. apost. Evangelii gaudium, 116: AAS 105 (2013), 1068.

[48] Por. P. Ricoeur, O tłumaczeniu, Gdańsk 2008.

[49] Por. Adhort. apost. Evangelii gaudium, 24: AAS 105 (2013), 1029-1030.

[50] L.Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, 5.6, Warszawa 1970, przekł. B. Wolniewicz.

[51] Adhort. apost. Evangelii gaudium, 31: AAS 105 (2013), 1033.

[52] Por. G.Steiner, Po wieży Babel: problemy języka i przekładu, przekł. O. i W. Kubińscy, Warszawa 2018.

[53] Por. List 15, 1; CESL 54, 63.

[54] List 15, 2: CESL 54, 62-64.

[55] List 16, 2; CESL 54, 69.

[56] List 82, 2; CSEL 55, 109.

[57] Por. Adhort. apost. Evangelii gaudium, 99: AAS 105 (2013), 1061.

[58] List 60, 10: CESL 54, 561.

[59] Sulpicius Severus, Dialogus I, 9, 5: SCh 510, 136-138; Sulpicjusz Sewer, Pisma o św. Marcinie z Tours. Żywot, Listy, Dialogi, Kraków 1995, s. 119.

[60] List 52, 7: CESL 54, 426.

[61] Homilia de nativitate Domini IV: PL Suppl. 2, 191.

 

«« | « | 1 | 2 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg
Pobieranie... Pobieranie...

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
3°C Sobota
wieczór
2°C Niedziela
noc
0°C Niedziela
rano
1°C Niedziela
dzień
wiecej »