Karty i zasady głosowania

Po przyjściu do lokalu wyborczego, każdy wyborca otrzyma kilka kart do głosowania, różniących się kolorami i rozmiarami. Głosujemy stawiając znak "x" w kratce po lewej stronie obok nazwiska kandydata.

Idąc do lokalu wyborczego, trzeba pamiętać o wzięciu ze sobą dokumentu tożsamości zawierającego imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z fotografią. Tylko po okazaniu go komisji wyborczej, będzie można otrzymać karty do głosowania.

Na białej karcie umieszczone są listy kandydatów do rad gmin, do rad miejskich oraz Rady Warszawy.

Na karcie żółtej znajdują się kandydaci do rad powiatów i rad 18 dzielnic stolicy.

Na niebieskiej są nazwiska kandydatów do sejmików województw.

Karta koloru różowego zawiera nazwiska kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Listy kandydatów na radnych poszczególnych komitetów wyborczych są umieszczone według wcześniej nadanych im numerów, w rzędach poziomych od lewej strony karty do prawej.

W gminach liczących do 20 tys. mieszkańców wybory są większościowe. To oznacza, że radnymi zostają ci kandydaci, którzy uzyskają najwyższe poparcie.

Wyborcy mieszkający w takich gminach będą mogli postawić znak "x" obok nazwisk najwyżej tylu kandydatów, ilu radnych jest wybieranych w danym okręgu wyborczym. Można też oddać głos na mniejszą liczbę kandydatów. W takich gminach jeden wyborca może oddać głos na kandydatów z różnych list wyborczych. Na karcie będzie informacja, ilu radnych wybieranych jest w okręgu.

W gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców i w miastach na prawach powiatu - gdzie wybory są już proporcjonalne - głosuje się tylko na jednego kandydata do rady gminy z jednej tylko listy.

Na żółtej karcie do głosowania (na kandydatów do rady powiatu) również należy oddać głos tylko na jednego kandydata z jednej listy.

Jednak nie wszyscy głosujący otrzymają żółte karty, gdyż w miastach na prawach powiatu - to miasta liczące ponad 100 tys. obywateli i niemal wszystkie dawne stolice województw - nie wybiera się radnych powiatowych, lecz miejskich.

Także na karcie koloru niebieskiego, z nazwiskami kandydatów do sejmiku wojewódzkiego, głosować należy tylko na jednego kandydata, z jednej listy.

Wyborcy w Warszawie nie głosują na radnych powiatowych, wybierają natomiast radnych dzielnicowych. Listy kandydatów na radnych dzielnicy znajdą na kartach koloru żółtego. Również w tym przypadku głosuje się stawiając znak "x" obok nazwiska jednego kandydata z jednej listy.

Na karcie koloru różowego nazwiska kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast są ułożone w kolejności alfabetycznej. Głosujemy stawiając znak "x" w kratce umieszczonej po lewej stronie nazwiska wybranego kandydata. Wójtem (burmistrzem, prezydentem) zostanie ten kandydat, który otrzyma ponad połowę ważnie oddanych głosów. Jeśli w tę niedzielę w danej jednostce samorządu nie uda się to żadnemu z kandydatów, to za dwa tygodnie odbędzie się tam druga tura wyborów.

W sytuacji, gdy zarejestrowany jest tylko jeden kandydat na wójta, burmistrza, czy prezydenta miasta, na karcie jest umieszczone tylko jego nazwisko i dwie kratki: "TAK", czyli głosuję za wyborem danego kandydata, lub "NIE", czyli przeciwko niemu. Kandydat zostaje wybrany wójtem, burmistrzem lub prezydentem, gdy uzyska więcej niż połowę głosów na "TAK". Jeśli nie uzyska wystarczającego poparcia w głosowaniu, gospodarza danej miejscowości wybiera rada gminy lub miasta. W tym roku w 302 miejscowościach zgłoszono po jednym kandydacie na urząd wójta lub burmistrza.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
10°C Wtorek
noc
7°C Wtorek
rano
14°C Wtorek
dzień
14°C Wtorek
wieczór
wiecej »