Papież ze światem akademickim

Do budowania syntezy między formacją intelektualną, dyscypliną moralną a zaangażowaniem religijnym zachęcił papież świat akademicki Wiecznego Miasta. Benedykt XVI spotkał się z nimi 16 grudnia w Bazylice Watykańskiej z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Papież „umówił się” ze studentami na spotkanie podczas przyszłorocznych Światowych Dni Młodzieży w Madrycie.

W swojej refleksji Ojciec Święty nawiązał do zawartych w liturgii nieszporów słów z Listu św. Jakuba: „Trwajcie cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana”. Zauważył, iż wskazują one drogę prowadzącą do Betlejem, uwalniając nasze serce od wszelkiego zaczynu nietolerancji i fałszywych oczekiwań, które mogą zawsze w nas się ukrywać, jeśli zapomnimy, że Bóg już przyszedł, już działa w naszej historii osobistej i wspólnotowej i pragnie być wysłuchanym.

„Cierpliwość i chrześcijańska wytrwałość, o których mówi św. Jakub, nie są synonimem apatii czy rezygnacji, ale cnotami tych, którzy potrafią i mogą budować nie na piasku, lecz na skale, tych, którzy potrafią uszanować czas i uwarunkowania ludzkie i w ten sposób unikać zaciemniania najgłębszych pragnień duszy przez nadzieje utopijne i ulotne, które później zawodzą” – zauważył papież.

Nawiązał następnie do wspomnianego przez św. Jakuba w jego Liście rolnika czekającego wytrwale na cenny plon ziemi. Mówił, że obraz ten każe nam spojrzeć na prawdziwego „rolnika” – Boga Jezusa Chrystusa, Jego najgłębszą tajemnicę, która objawiła się we Wcieleniu Syna. Ojciec Święty zauważył, że także człowiek, wraz z Jezusem może być dobrym rolnikiem, miłującym historię i w głębi ją budującym, rozpoznając i przyczyniając się do wzrostu ziaren dobra, jakie dał Pan.

„Idźmy więc również my do Betlejem ze wzrokiem zwróconym ku Bogu cierpliwemu i wiernemu, który umie czekać, który potrafi się zatrzymać i który wie, jak uszanować okresy naszego istnienia. To Dziecię, które spotkamy, jest pełnym objawieniem tajemnicy miłości Boga, który kocha, obdarzając życiem, który kocha bezinteresownie, który uczy nas miłości i prosi jedynie, aby był kochanym” – stwierdził Ojciec Święty.

Przypomniał, iż droga do stajenki betlejemskiej jest wędrowaniem ku wewnętrznemu wyzwoleniu, jest doświadczeniem głębokiej wolności, ponieważ pobudza nas do wyjścia z nas samych i wyruszenia do Boga, który stał się bliski nam, który umacnia nasze serca swoją obecnością i swą bezinteresowną miłością, który nas poprzedza i towarzyszy nam w naszych codziennych wyborach, mówi do nas w tajemnicy serca i na kartach Pisma Świętego.

Papież podkreślił, że Dziecię, które spotkamy w Betlejem, jest tym, które może nadać pełny sens naszemu życiu. „W Betlejem spotykają się «dziś» Boga i «dziś» człowieka, aby wspólnie rozpocząć drogę dialogu i intensywnej komunii życia” – zaznaczył Benedykt XVI.

Studentów wyższych uczelni Rzymu zachęcił do głębokich działań edukacyjnych i nieustannego rozeznawania, które winno angażować całą wspólnotę akademicką, sprzyjając tej formacji intelektualnej, dyscypliny moralnej i zaangażowania religijnego, jaką proponował bł. Jan Henryk Newman w swej „Idei Uniwersytetu”.

„W naszych czasach dostrzegamy potrzebę nowej klasy intelektualistów, zdolnych do interpretowania dynamiki społecznej i kulturowej, dających rozwiązania, nie abstrakcyjne, lecz konkretne i realistyczne. Uniwersytet powołany jest do odgrywania tej niezastąpionej roli, a Kościół jest o tym przekonany i jest aktywnym zwolennikiem takich działań” – powiedział papież.

Podkreślił rolę duszpasterzy akademickich Rzymu we wspomaganiu integralnego rozwoju osobowości świata akademickiego i w budowaniu „miłosierdzia intelektualnego”. Nawiązując do specyfiki społeczności uniwersyteckiej Wiecznego Miasta – gdzie obok uczelni państwowych jest wiele uczelni kościelnych – Benedykt XVI wskazał na stojące przed nią zadanie przezwyciężania uprzedzeń i przesądów, które niekiedy utrudniają rozwój prawdziwej kultury.

„Współpraca z wydziałami teologicznymi może wskazać, że jest możliwy nowy dialog i współpraca między wiarą chrześcijańską a różnymi dziedzinami wiedzy, bez pomieszania i bez rozdzielania, ale podzielając te same dążenia do służenia człowiekowi w jego pełni” – stwierdził papież.

Na zakończenie nawiązał do przekazania przez studentów afrykańskich kopii ikony Maryi – Stolicy Mądrości delegacji młodzieży hiszpańskiej. Zauważył, że rozpoczynająca się pielgrzymka tego wizerunku po uczelniach hiszpańskich przybliża nas do Światowego Dnia Młodzieży w Madrycie w sierpniu przyszłego roku.

Ojciec Święty podkreślił znaczenie obecności w tym wydarzeniu dobrze przygotowanych studentów, pragnących przekazać swym rówieśnikom płodność wiary chrześcijańskiej na całym świecie. „Umawiam się z wami na spotkanie w Madrycie i bardzo liczę na wasze wielkoduszne i twórcze zaangażowanie” – powiedział Ojciec Święty.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
28°C Wtorek
noc
22°C Wtorek
rano
28°C Wtorek
dzień
29°C Wtorek
wieczór
wiecej »