Nowy prowincjał krakowskich karmelitów bosych

Obradująca w Wadowicach XI Zwyczajna Kapituła Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych dokonała wyboru nowego przełożonego prowincjalnego. Został nim o. Tadeusz Florek OCD.

XI Zwyczajna Kapituła Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych została otwarta 18 kwietnia 2023 r. w Wadowicach. Poprzedził ją dzień skupienia, który poprowadził o. Łukasz Wiśniewski OP, prowincjał dominikanów. Prowincjał o. Piotr Jackowski OCD, przedstawił sprawozdanie z działalności prowincji w latach 2020-2023, a o. Jarosław Janocha OCD sprawozdanie ekonomiczne. Oba sprawozdania zostały zatwierdzone przez ojców kapitulnych.

19 kwietnia 2023 r., w czasie drugiego dnia Kapituły Prowincjalnej, ojcowie kapitulni dokonali wyboru prowincjała Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych. Został nim o. Tadeusz Florek OCD, dotychczasowy radny prowincji i przeor klasztoru Kraków-Śródmieście.

Nowo wybrany prowincjał urodził się 23 kwietnia 1972 r. w Limanowej. Pochodzi ze Słopnic Dolnych w diecezji tarnowskiej. Śluby zakonne złożył 13 września 1992 r. w Czernej k. Krakowa. Po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych w Lublinie i Krakowie, przyjął święcenia kapłańskie 16 maja 1998 r, kontynuując studia na Papieskiej Akademii Teologicznej.

Po święceniach pełnił funkcję socjusza magistra studentatu w Krakowie i duszpasterza akademickiego (1998-1999). Następnie, w latach 1999-2001, podjął posługę wychowawcy i wicerektora Międzynarodowego Kolegium Teologicznego Karmelitów Bosych im. św. Jana od Krzyża w Rzymie.

W 2004 r. ukończył studia psychologiczne na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim i Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie. Później kontynuował studia licencjackie i doktoranckie na PAT i posługę formatora w Wyższym Seminarium Duchownym Karmelitów Bosych w Krakowie. W tym czasie także organizował i prowadził przy Karmelitańskim Instytucie Duchowości Ośrodek Konsultacyjno-Formacyjny.

W latach 2011-2014 był IV radnym prowincji, rektorem WSD Karmelitów Bosych. Jest wykładowcą Karmelitańskiego Instytutu Duchowości, WSD i Szkoły Formatorów przy Akademii „Ignatianum” oraz cenionym konsultantem w dziedzinie pomocy psychologicznej osobom konsekrowanym.

Urząd prowincjała pełnił już przez dwie kadencje w latach 2014-2020.

20 kwietnia 2023 r., w czasie sesji porannej, ojcowie kapitulni dokonali wyboru Rady Prowincjalnej, do której obowiązków należy wspomaganie prowincjała w zarządzaniu prowincją: o. Grzegorz Tyma (I Radny), o. Piotr Hensel (II Radny), o. Andriej Valent (III Radny), o. Przemysław Pliszczyński (IV Radny). Został wybrany także socjusz na Kapitułę Generalną, którym został o. Leszek Stańczewski. Zastępcą socjusza został wybrany o. Franciszek Czaicki. W czasie sesji popołudniowej Kapituła wybrała nowych przeorów: o. Piotr Nyk (Kraków-Śródmieście), o. Piotr Jackowski (Lublin), o. Krzysztof Górski (Przemyśl), o. Kazimierz Franczak (Czerna), o. Sławomir Chudzik (Wadowice), o. Andrzej Gbur (Munster), o. Piotr Krupa (Kraków-Prądnik Biały).

Posługa karmelitów bosych jest różnorodna. Priorytetowym zadaniem jest apostolstwo życia duchowego, zgodnie z zasadą św. Teresy: „vivir y comunicar – żyć i dzielić się z innymi”. Karmelici czynią to poprzez słowo głoszone i pisane. Prowadzą domy rekolekcyjne, domy modlitwy i centra duchowości. Angażują się w posługę rekolekcyjną, głoszą konferencje duchowe i dni skupienia, wiele godzin poświęcają posłudze w konfesjonale i kierownictwu duchowemu. Obecność karmelitów zauważyć można także w aulach uniwersyteckich, w duszpasterstwie parafialnym i na misjach.

Na wszystkich kontynentach świata jest w sumie ponad 4 tysiące zakonników, kapłanów i braci zakonnych. Szczególnie żywo Karmel bosy rozwija się w Indiach i w Afryce. W Polsce, od roku 1993, istnieją dwie prowincje: krakowska i warszawska. Ta pierwsza liczy 218 braci, a druga – 115.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Autoreklama

Autoreklama

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
29°C Niedziela
dzień
30°C Niedziela
wieczór
27°C Poniedziałek
noc
22°C Poniedziałek
rano
wiecej »