Ryłko, Halik, Ochojska, Dymna

Tegoroczny Zjazd Gnieźnieński odbędzie od 16 do 18 marca br. Kilkudziesięciu prelegentów z Polski i Europy obradować będzie na temat: "Europa obywatelska. Rola i miejsce chrześcijan".

Zjazdy Gnieźnieńskie są ważnymi imprezami ekumenicznymi, a ich głównym celem jest kształtowanie odpowiedzialności chrześcijan za przyszłe oblicze Europy.
Do uczestnictwa w marcowym Zjeździe zaproszeni są szczególnie liderzy, koordynatorów, pracownicy i wolontariusze organizacji działających w szeroko pojętym III Sektorze organizacji pozarządowych.

Do wykładów i udziału w dyskusjach zaproszeni zostali wybitni specjaliści z wielu krajów Europy, przywódcy religijni, politycy, ludzie kultury, socjologowie, ekonomiści, praktycy i działacze społeczni.

Swój udział już potwierdzili m.in: kard. Stanisław Ryłko, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich, ks. Tomas Halik, prezydent Czeskiej Akademii Chrześcijańskiej, Janina Ochojska, prezes Polskiej Akcji Humanitarnej, Stefan Vesper, sekretarz generalny niemieckiego ZdK, Anna Dymna, prezes Fundacji Mimo wszystko, dr Ján Čarnogurský, były premier Słowacji, przewodniczący Kuratorium Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność.

Zjazd Gnieźnieński będzie angażował swoich uczestników zarówno w wymiarze duchowym: poprzez ekumeniczne modlitwy wplecione w program Zjazdu, jak i intelektualnym: poprzez wykłady i debaty. Dzięki specjalnym Warsztatom Obywatelskim będzie także swoistą sesją formacyjną – praktyczną lekcją, jak realizować powołanie chrześcijańskie w społeczeństwie obywatelskim, jak we współczesnych realiach można żyć dla innych, jak być dobrym chrześcijaninem i dobrym obywatelem.

Tradycją Zjazdów Gnieźnieńskich jest ich szeroki charakter ekumeniczny i międzyreligijny – pisze przewodniczący Komitetu Organizacyjnego zjazdu, Jakub Kiersnowski. W spotkaniach organizowanych w Gnieźnie – kolebce polskiego katolicyzmu i pierwszej stolicy Polski – chętnie biorą udział chrześcijanie z innych Kościołów oraz przedstawiciele religii monoteistycznych: judaizmu i islamu. „Szukamy możliwości wspólnego świadectwa wyznawców różnych religii wobec świata, w którym żyjemy” - dodaje.

Zgodnie z tradycją, dzięki współpracy z Polską Radą Ekumeniczną IX Zjazd Gnieźnieński będzie miał trzech kapelanów, reprezentujących trzy główne nurty chrześcijaństwa: katolicyzm, prawosławie i protestantyzm.

 

Główne tematy Zjazdu:

Religia jako źródło kapitału społecznego

IX Zjazd Gnieźnieński będzie poświęcony roli religii w społeczeństwie obywatelskim współczesnej Europy. Taki wybór tematu jest odpowiedzią na bolączki współczesnej Europy. Proces integracji europejskiej wyraźnie cierpi na niedostateczne zaangażowanie obywateli. Instytucje Unii Europejskiej niebezpiecznie alienują się i oddalają od tych, którym mają służyć. Obywatele natomiast nie utożsamiają się z biurokratycznymi strukturami.

Odpowiedzią na ten kryzys – czytamy w dokumencie programowym zjazdu - zjazdu - nie może być tylko uznanie historycznego wkładu religii w tworzenie dziedzictwa Europy. Ta oczywista prawda ma również dzisiejsze oblicze: także współczesna demokracja potrzebuje religii. Demokracja potrzebuje bowiem wartości; potrzebuje sumienia; potrzebuje ludzi, którzy potrafią wybierać dobro i odróżniać je od zła.

Inicjatorzy Zjazdu – jako chrześcijanie, Polacy i Europejczycy – uważają, że dla budowania wspólnego dobra na naszym kontynencie niezbędne jest uznanie publicznego charakteru religii i jej niezastąpionej roli jako źródła kapitału społecznego, jako nauczyciela wartości, które są fundamentem wolnego społeczeństwa, takich jak: uczciwość, prawdomówność, gotowość dotrzymywania umów, ofiarność, bezinteresowność, skłonność do poświęceń, obowiązkowość, pracowitość, szacunek wzajemny, poszanowanie godności innych, szacunek dla różnorodności, solidarność, umiejętność dialogu i zawierania kompromisów przy zachowaniu własnej tożsamości. Zjazd Gnieźnieński jest dla nas również miejscem spotkania i wymiany doświadczeń z ludźmi, którzy uznanie dla tych wartości wywodzą z innych źródeł.

Chrześcijanie a społeczeństwo obywatelskie

Tematem najbliższego Zjazdu Gnieźnieńskiego jest rola i miejsce chrześcijan w społeczeństwie obywatelskim. „Bycie chrześcijaninem nie może oznaczać przywdziania archaicznego kostiumu, trzymania się go kurczowo i w pewnym stopniu życia o b o k nowoczesności. […] Ważne jest, że próbujemy tak żyć i myśleć po chrześcijańsku, aby przyjmować to, co dobre i słuszne w nowoczesności – a zarazem odcinać się i odróżniać od tego, co staje się antyreligią” – mówi Benedykt XVI w książce „Światłość świata”.

„Co to jednak oznacza w praktyce?” – pytają organizatorzy zjazdu. „Chcemy, aby IX Zjazd Gnieźnieński pomagał odnaleźć odpowiedź na to pytanie. Jakie mamy prawa i jakie obowiązki jako obywatele? Czy społeczeństwo obywatelskie rodzi się też w Kościele? Jak rozwijać i wykorzystywać obywatelski potencjał parafii? Jak tworzyć Kościół głęboki duchowo i odpowiedzialny za świat? Jak angażować się społecznie, nie ulegając pokusie upolitycznienia religii? Jak doprowadzić do twórczego spotkania środowisk wspólnot religijnych i twórców wolontariatu? W jaki sposób dążyć do urzeczywistniania wartości chrześcijańskich w pluralistycznym i wielokulturowym otoczeniu?” – czytamy w dokumencie programowym zjazdu.

Organizatorem zjazdu jest Fundacja św. Wojciecha Adalberta, a jego współorganizatorami: Katolicka Agencja Informacyjna, Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie, Laboratorium WIĘZI, Stowarzyszenie Pokoju i Pojednania *EFFATHA*, Pallotyńska Fundacja Misyjna SALVATTI.PL

Kolejny Zjazd Gnieźnieński będzie służył także jako miejsce nawiązywania kontaktów pomiędzy środowiskami z różnych krajów zaangażowanymi na rzecz budowy chrześcijańskich fundamentów społeczeństwa obywatelskiego. Umożliwi to im tworzenie międzynarodowej sieci współpracy.

Bliższe informacje na stronie internetowej Zjazdu: www.zjazd.eu

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
15°C Czwartek
dzień
15°C Czwartek
wieczór
12°C Piątek
noc
11°C Piątek
rano
wiecej »