Nowy program duszpasterski Kościoła w Polsce

Program duszpasterski dla Kościoła w Polsce na lata 2013 – 2017 będzie przebiegać najprawdopodobniej pod hasłem: „Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa”.

Podstawowym jego celem ma być przyjęcie i ożywienie osobistej wiary w Syna Bożego, która owocuje zaangażowaniem w życie wspólnoty i świadectwem życia chrześcijańskiego.

O wstępnym projekcie nowego programu rozmawiano podczas obrad Komisji ds. Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski, 22 stycznia br. w Warszawie. Przewodniczył im abp Stanisław Gądecki.

Realizacja nowego, czteroletniego programu duszpasterskiego rozpocznie się w pierwszą niedzielę Adwentu 1 grudnia br. Hasło pierwszego roku brzmi: “Wierzę w Syna Bożego”. Wstępny, zaprezentowany w pierwszym dniu obrad Komisji przez jej sekretarza ks. Szymona Stułkowskiego projekt programu przewiduje następujące priorytety na rok 2013/2014:

- Słowo Boże – propagowanie Biblii jako Słowa Bożego, ukazywanie jej ważności w życiu chrześcijańskim oraz pogłębianie duchowości biblijnej,

- Ewangelizację, a w jej ramach podjęcie różnorodnych działań preewangelizacyjnych i przeprowadzenie rekolekcji kerygmatycznych, oraz wsparcie wiernych, by mogli znaleźć swoje miejsce we wspólnotach,

- Katechezę dorosłych przed chrztem dziecka – rozszerzenie i pogłębienie katechezy rodziców i chrzestnych przed chrztem dziecka.

W ramach pierwszego bloku, poświęconego Słowu Bożemu – informuje ks. Stułkowski - zachęcać się będzie do różnorodnych działań popularyzujących znajomość Biblii oraz do tworzenia parafialnych kręgów biblijnych. Ważnym momentem tego roku będzie uroczyste wręczenie Ewangelii św. Marka wiernym w każdej parafii co ma nastąpić w Niedzielę Biblijną. Propagowane też będzie Dzieło Biblijne. Zakłada się również aktywne włączenie tego stowarzyszenia w realizację programu.

W ramach działań ewangelizacyjnych – wyjaśnia ks. Stułkowski - schemat działań byłby następujący: preewangelizacja – rekolekcje kerygmatyczne – tworzenie wspólnot.

Szczególnym momentem roku „Wierzę w Syna Bożego” jest projekt „rekolekcji kerygmatycznych” jakie miałyby być przeprowadzone w okresie Wielkiego Postu w każdej polskiej parafii. Miałyby one swoje dopełnienie w Wigilii Paschalnej 2014 r., której centralnym punktem będzie odnowa przymierza chrzcielnego.

Sekretarz komisji duszpasterstwa zauważył, że konieczną rzeczą jest przygotowanie osób, które przeprowadzą działania ewangelizacyjne i rekolekcje kerygmatyczne. Dobrym wstępem do tego działania może być II Kongres Nowej Ewangelizacji, który odbędzie się we wrześniu 2013 r. w Warszawie. Także I Ogólnopolski Kongres Parafialnych Rad Duszpasterskich, który również we wrześniu br. odbędzie się w Licheniu. Obecni tam członkowie duszpasterskich rad parafialnych mogliby zostać zainteresowani radnych projektem rekolekcji kerygmatycznych w parafiach oraz tworzeniem wspólnot.

Ważnym priorytetem najbliższego roku duszpasterskiego – podkreśla ks. Stułkowski – ma być także przedchrzcielna katecheza rodziców i chrzestnych. Wynika to stąd, że działania pastoralne tego roku skierowane są głównie do osób dorosłych. Celem tegorocznych działań w tym zakresie winno być rozszerzenie i pogłębienie przygotowania rodziców i chrzestnych do chrztu dziecka. Katechezy te mogliby prowadzić duszpasterze lub przygotowani świeccy katechiści.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
12°C Poniedziałek
dzień
12°C Poniedziałek
wieczór
11°C Wtorek
noc
7°C Wtorek
rano
wiecej »