Poparcie dla zasad i wartości

Instytucje Kościoła katolickiego są bardzo aktywne na polu wychowania do poszanowania praw innych, do dialogu i otwarcia na wszystkich.

Zapewnił o tym podsekretarz ds. stosunków z państwami w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej prał. Pietro Parolin na XI spotkaniu Rady Ministrów Spraw Zagranicznych Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), które na początku grudnia obradowało w Maastrichcie w Holandii. Mówca przypomniał, że posiedzenie to odbywa się na zakończenie rocznych konsultacji w sprawie uchwalenia Strategii OBWE wobec zagrożeń stabilizacji i bezpieczeństwa w XXI wieku. Mimo różnych ocen tych globalnych zjawisk ważne jest znalezienie na nie odpowiedzi wspólnej, zrozumiałej i sprzyjającej współpracy - powiedział delegat watykański. Podkreślił, że drogą do tego jest oparcie się na wartościach i tych narzędziach, jakie ma do dyspozycji Organizacja. Prałat przypomniał, że Stolica Apostolska niezmordowanie powtarza, że działaniom na rzecz zapewnienia pokoju i stabilizacji winno towarzyszyć zaangażowanie w popieranie wartości duchowych, moralnych i religijnych. Stolica Święta przyjęła z zadowoleniem Decyzję w sprawie tolerancji i niedyskryminacji, uchwaloną w Porto w 2002 roku, po czym OBWE zorganizowała w roku bieżącym dwie konferencje: nt. antysemityzmu i rasizmu oraz ksenofobii i dyskryminacji. Parolin zwrócił uwagę, że w nawiązaniu do tego dokumentu pojawiło się wiele zadań, jakie powinni zgodnie podjąć członkowie wspólnoty międzynarodowej. Należy m.in. zapewnić odpowiednią formację i prawidłowe informację, w czym szczególną rolę mają do odegrania środki przekazu. Ponadto z nową energią trzeba zająć się wychowaniem do współistnienia i wzajemnego zaufania, zakorzeniając to mocno w poszanowaniu religii, historii, kultury i wartości każdej osoby ludzkiej. Mówca zapewnił, że instytucje Kościoła katolickiego są bardzo aktywne w dziedzinie wychowawczej, działając na rzecz jeszcze silniejszego wychowania do szacunku wobec innych, do dialogu i otwarcia na wszystkich. Kościół jest przy tym świadom, że chodzi o priorytety strategiczne dla dzisiejszych społeczeństw wieloetnicznych i wielokulturowych. Stolica Apostolska śledzi z zainteresowaniem zaangażowanie OBWE w dziedzinie edukacji i prosi o wzmożenie dialogu Organizacji z władzami państwowymi, religijnymi i innymi, aby zapewnić na drodze prawnej uznanie szczególnej tożsamości religijnej różnych grup etnicznych i prawo rodziców do wychowania swych dzieci. Przyczyni się to w decydującym stopniu do przezwyciężenia nietolerancji oraz uprzedzeń rasowych i etnicznych - podkreślił prałat. Nawiązując do faktu, że OBWE po raz pierwszy przygotowała Plan Działania w sprawie Cyganów (Romów i Sinti), delegat watykański zaznaczył, że dla Stolicy Apostolskiej jest szczególnie ważny zamiar ułatwienia dzięki temu dokumentowi większej integracji tej grup ludności w społeczeństwach krajów członkowskich. Chodzi o zaoferowanie członkom tych grup równych możliwości rozwijania bogactwa ich kultury i tradycji. W tym kontekście prałat opowiedział się za ściślejszą i mocniejszą współpracą OBWE i agend wyspecjalizowanych krajów pochodzenia, przejściowych i docelowych Romów, aby wcielać w życie postanowienia Planu. Na zakończenie mówca wyraził "żywe uznanie Stolicy Apostolskiej" dla rządu Holandii za jej przewodnictwo w OBWE i życzył powodzenia na tym polu Bułgarii, która przejmie to stanowisko w nowej kadencji.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
10°C Piątek
noc
8°C Piątek
rano
11°C Piątek
dzień
12°C Piątek
wieczór
wiecej »