Obchody 50. rocznicy śmierci Piusa XII

Roczny okres przygotowań do przypadającej 9 października 2008 roku 50. rocznicy śmierci Piusa XII rozpoczęto w Hiszpanii. Organizatorem całego cyklu wydarzeń jest Międzynarodowe Stowarzyszenie "Pastor Angelicus".

Roczny okres przygotowań do przypadającej 9 października 2008 roku 50. rocznicy śmierci Piusa XII rozpoczęto w Hiszpanii. Organizatorem całego cyklu wydarzeń jest Międzynarodowe Stowarzyszenie "Pastor Angelicus", powołane do życia w Barcelonie w 1998 r. w celu popularyzowania życia i dzieła tego papieża oraz wspierania sprawy jego beatyfikacji. W oświadczeniu zapowiadającym obchody przypomniano, że "początek pontyfikatu Piusa XII zbiegł się z wybuchem II wojny światowej i z nadejściem jednego z najtragiczniejszych okresów w pełnym wstrząsów XX wieku". Papież Pacelli podejmował wówczas skuteczne działania na rzecz jego ofiar, niezależnie od ich rasy, przekonań politycznych czy religijnych - podkreśla stowarzyszenie. Za szczególnie ważny i decydujący uznano jego wkład w uratowanie tysięcy Żydów zarówno we Włoszech, jak i w innych krajach, w których byli przedmiotem okrutnych prześladowań. "Jego mężna pomoc spotkała się z jednogłośnym uznaniem ze strony zarówno żydowskich władz religijnych, jak i organizacji świeckich, a także jednostek, które z niej korzystały i przez wiele lat przybywały do Watykanu, aby zaświadczyć o swej wdzięczności wobec tego, którego uważały za swego dobroczyńcę" - stwierdzili członkowie stowarzyszenia. Zwrócili też uwagę na osiągnięcia Piusa XII na płaszczyźnie wewnątrzkościelnej. Podkreślono, że jego eklezjologia była zakorzeniona w Pawłowym nauczaniu o Mistycznym Ciele Chrystusa, czemu dał wyraz w encyklice "Mystici Corporis Christi". Inna jego encyklika - "Divino afflante Spiritu" przyczyniła się do odnowy studiów biblijnych, a konstytucja apostolska "Provida Mater" otworzyła nowe drogi przed życiem duchowym i apostolskim za pośrednictwem instytutów świeckich. W encyklice "Mediator Dei" papież ten opowiadał się za rozwojem liturgii katolickiej i wspierał zdrowy ruch liturgiczny, ostrzegając jednocześnie przed nadużyciami, a nawet herezjami w tym zakresie. Ostrzegał też przed wypaczeniami tzw. "nowej teologii" w innej encyklice - "Humani generis". "Jego nauczanie ma tak wielką wartość, że Pius XII jest autorem najczęściej cytowanym przez Sobór Watykański II po Piśmie Świętym" - przypomnieli członkowie stowarzyszenia. Program przygotowań przewiduje, że każdy miesiąc, począwszy od października br., poświęcony będzie jednemu aspektowi nauczania tego papieża, np. obecny przebiega pod hasłem "Pius XII i misje" i nawiązuje do przypadającego w tym roku 50-lecia encykliki "Fidei donum". W następnych miesiącach zostaną przypomniane zasługi Ojca Świętego dla instytutów świeckich, środków przekazu, budowy zjednoczonej Europy, Żydów, mariologii, biblistyki i "Kościoła milczenia" (w ówczesnych krajach komunistycznych) i w szeregu innych dziedzinach.

«« | « | 1 | 2 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
-4°C Sobota
dzień
-4°C Sobota
wieczór
-5°C Niedziela
noc
-5°C Niedziela
rano
wiecej »