Polscy biskupi na Adwent 2008

Mobilizacja sumień, by budować cywilizację miłości, wierność nauce Kościoła nt. życia ludzkiego, ekologia i troska o zdrowie fizyczne i duchowe, wolontariat, adopcja - to niektóre tematy podjęte w listach polskich biskupów na tegoroczny Adwent.

Abp Nycz i abp Hoser w liście na Adwent: potrzeba mobilizacji sumień, by budować cywilizację miłości "Dzisiaj potrzeba wysiłku, i mobilizacji sumień aby wprowadzać w czyn wielką strategię obrony życia i razem budować cywilizację miłości" - piszą abp Kazimierz Nycz i abp Henryk Hoser we wspólnym liście na Adwent do wiernych archidiecezji warszawskiej i diecezji warszawsko-praskiej. Podkreślają w nim, że rodzina jest "głęboką wspólnotą życia i miłości, sanktuarium życia, gdzie jest ono przyjmowane i chronione przed licznymi atakami". List zostanie odczytany we wszystkich kościołach obu diecezji 30 listopada, pierwszą niedzielę Adwentu. Arcybiskupi warszawscy przypominają w liście, że Adwent to okres liturgiczny, w którym wierni uświadamiają sobie, iż całe ich ziemskie życie jest oczekiwaniem na pełnię życia z Bogiem. W okresie tym należy być wrażliwym na "obecność Chrystusa, który codziennie przychodzi do nas w bliźnich, a szczególnie w potrzebujących pomocy". Abp Nycz i abp Hoser przypominają także o początku nowego roku duszpasterskiego, którego hasłem będą słowa "Otoczmy troską życie". "Chcemy nie tylko przypominać o licznych zagrożeniach, jakie dla życia niesie współczesna cywilizacja, ale przede wszystkim pragniemy ukazywać piękno życia. Trzeba, aby każdy człowiek odkrył, że życie jest darem Boga, umiał się nim zachwycić i chciał żyć otaczając szacunkiem nie tylko własne życie, ale także życie innych ludzi i całego stworzonego świata" - podkreślają hierarchowie. W liście do wiernych arcybiskupi zwracają uwagę na nauczanie Kościoła odnoszące się do małżeństwa i rodziny. "Rodzina jest głęboką wspólnotą życia i miłości, jest sanktuarium życia, gdzie jest ono przyjmowane i chronione przed licznymi atakami. Dzisiaj potrzeba wysiłku, i mobilizacji sumień aby wprowadzać w czyn wielką strategię obrony życia i razem budować cywilizację miłości" - piszą abp Nycz i abp Hoser. "Pamiętajmy nie tylko o fizycznym życiu człowieka, ale także o jego życiu duchowym. Ono również potrzebuje ożywienia, oczyszczenia i uświęcenia" - przypominają arcybiskupi, dodając, że wierni powinni ponadto zwracać większą uwagę otaczających ich świat przyrody, dostrzegać "potrzebę poszanowania tej rzeczywistości", odrzucając przy tym ideologie, które "usiłują zatrzeć granice miedzy człowiekiem, a zwierzętami". "Wszystkim nam potrzeba ekologicznej wrażliwości, aby mądrze władać przyrodą i zachować jej życiodajne piękno dla następnych pokoleń" - dodają abp Nycz i abp Hoser. Przypominając o zakończonym niedawno w Rzymie Synodzie Biskupów, arcybiskupi warszawscy zachęcają w liście wiernych do "odkrywania na nowo bogactwa Objawienia zawartego w Piśmie Świętym". "Niech Słowo Boże oświetla ścieżki życia każdego z nas, niech pomaga wchodzić w głęboki dialog z Bogiem" - piszą. "Potrzebujemy również solidnej i stałej formacji intelektualnej. Temu niech służy katecheza na wszystkich poziomach, lektura książek o tematyce religijnej oraz prasy katolickiej, która w naszą szarą codzienność wnosi światło Ewangelii i pomaga budować żywy Kościół" - dodają metropolita warszawski i biskup warszawsko-praski. Na zakończenie listu arcybiskupi informują, że od niedzieli 30 listopada we wszystkich parafiach obu diecezji po raz pierwszy wspólnie będą kolportowane trzy tygodniki katolickie: "Niedziela", "Gość Niedzielny" i "Idziemy". List pasterski abp. Kazimierza Nycza i abp. Henryka Hosera odczytany został we wszystkich kościołach archidiecezji warszawskiej i diecezji warszawsko-praskiej w niedzielę 30 listopada. Bp Mering zachęca do świadomej wierności nauce Kościoła nt. życia ludzkiego Do świadomej wierności nauce Kościoła na temat życia ludzkiego zachęca bp Wiesław Mering w liście na Adwent, który czytany będzie we wszystkich kościołach diecezji włocławskiej 30 listopada. Przypominając nauczanie Kościoła dotyczące godności życia ludzkiego, zwłaszcza w encyklikach "Humanae vitae" Pawła VI i "Evangelium vitae" Jana Pawła II, bp Mering odniósł się do aborcji, antykoncepcji, szacunku dla życia osób starszych oraz do zagrożeń, na jakie narażona jest współcześnie rodzina. Bp Mering przyznał, że mimo ogromnych wysiłków podejmowanych zarówno przez Kościół, jak i różne organizacje broniące życia, zabójstwo nienarodzonego dziecka ciągle wielu ludziom kojarzy się jako prawo przysługujące kobiecie, a nie jako zbrodnia odebrania życia poczętemu i zupełnie bezbronnemu człowiekowi. Potężne korporacje zainteresowane zyskami potrafiły wmówić, że płciowość człowieka stanowi źródło zabawy i rozrywki zupełnie oderwanych od odpowiedzialności. Młodym ludziom proponuje się taki styl życia, w którym egoizm, doznania i przyjemności stają się najważniejsze. „Być może nauka Jezusa nigdy nie cieszyła się aprobatą wszystkich; skoro jednak zauważamy, że Europa umie bardzo skutecznie walczyć o prawa rozmaitych mniejszości, trzeba ufać, że zmieni też nastawienie do chrześcijan, Kościoła i uwzględni prawa nas, ludzi wierzących. Razem z wieloma Europejczykami wołamy: stop aborcji!” – pisze biskup włocławski i przypomina, że Kościół nakłada kanoniczną karę ekskomuniki za to przestępstwo aborcji. Bp Mering analizuje także szerzone z upodobaniem przez proaborcyjne środowiska przekonanie, że upowszechnienie antykoncepcji zmniejsza liczbę aborcji. Przypominając nauczanie Jana Pawła II bp Mering podkreśla, że antywartości wszczepione w mentalność antykoncepcyjną sprawiają, że pokusa aborcji staje się jeszcze silniejsza, jeżeli dojdzie do poczęcia niechcianego życia. W istocie, kultura proaborcyjna jest najbardziej rozpowszechniona właśnie w środowiskach, które odrzucają nauczanie Kościoła o antykoncepcji, gdzie w prokreacji widzi się przeszkodę dla własnego szczęścia, a poczęte dziecko uznaje za wroga (por. EV, 13). Szacunek dla świętości ludzkiego życia wyraża się też w stosunku do ludzi starszych, niepełnosprawnych i chorych. Promowanie tego, co młode, silne, sprawne bp Mering nazwał biologizmem, który, kierując ludzkim postępowaniem, dowodzi niedojrzałości w przeżywaniu własnej płciowości. Stąd też apel bp. Meringa: „Zachęcam moich diecezjan, duchowieństwo i świeckich chrześcijan, do świadomej wierności wobec nauki Kościoła na temat życia ludzkiego! Jest ona niezmienna od wieków”. Hasło tegorocznego roku duszpasterskiego kieruje uwagę w stronę małżeństwa i rodziny. Rodzina stanowi prawdziwy fundament wszelkiej troski o życie; jej rola jest wyjątkowa i niezastąpiona, zarówno w dostrzeganiu i oczekiwaniu na rodzące się życie, jak i w pomocy oraz wrażliwości na ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych. Wszystkich, którzy włączyli się w sprawę troski o szacunek dla życia, bp Mering poleca opiece naszego Pana i Matce Bożej z Guadalupe, obrończyni nienarodzonego życia, oraz św. Józefowi, który otoczył troską życie Pana Jezusa i pozostaje dla nas wzorem na drodze służby Ewangelii życia.
«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
12°C Poniedziałek
noc
11°C Poniedziałek
rano
13°C Poniedziałek
dzień
13°C Poniedziałek
wieczór
wiecej »