Kościoły europejskie o relacjach z muzułmanami w Europie

Kształtowanie na nowo stosunków z wyznawcami islamu w zmienionej w ostatnich latach rzeczywistości społeczno-politycznej naszego kontynentu było głównym przedmiotem obrad Komitetu ds. Stosunków z Muzułmanami Europy (CRME).

Komitet utworzyły w 1986 wspólnie Rada Konferencji Biskupich Europy (CCEE) i Konferencja Kościołów Europejskich (KEK). Obecne posiedzenie odbyło się w dniach 19-21 stycznia w Monachium i kończyło 6-letni mandat Komitetu. Obradowano nad dwoma głównymi punktami. Pierwszy dotyczył przyjęcia dokumentu roboczego „Reakcja na nową rzeczywistość: muzułmanie Europy a kształcenie duchownych i pracowników duszpasterskich”. Tematykę tę Komitet podjął już w czasie swej pierwszej kadencji i w 1991 przedstawił odpowiednie zalecenia w tej sprawie. W ostatnich latach bardzo zmieniła się mapa religijna naszej części świata – muzułmanie zorganizowali się, mają własne ośrodki religijne i we wszystkich krajach europejskich zobowiązali się do określenia odpowiednich sposobów formacji imamów i nauczycieli religii. Opracowany obecnie nowy dokument przedstawia zmiany, jakie się dokonały i proponuje wytyczne, jak dzisiejsze kształcenie teologiczne winno uwzględniać te zmiany. W drugim punkcie mowa jest zarówno o konkretnych działaniach Komitetu CCEE i KEK, jak i o zaleceniach w sprawie przyszłych jego prac. Zwrócono uwagę, że konferencja chrześcijańsko-muzułmańska, która w dniach 20-23 października ub.r. odbyła się w Malines/Brukseli pod hasłem „Być obywatelem europejskim i wierzącym”, dostarczyła ważnych bodźców do przyszłej pracy. Społeczeństwo europejskie stało się wieloreligijne i w tym nowym kontekście chrześcijanie i wyznawcy islamu winni dawać świadectwo o swej wierze w jedynego Boga, aby w sposób odpowiedzialny przyczyniać się swoją wiarą do budowy społeczeństwa. CRME składa się obecnie z 15 członków pochodzących z 12 krajów naszego kontynentu i różnych Kościołów. W jego posiedzeniach biorą także udział przedstawiciele Stolicy Apostolskiej i Światowej Rady Kościołów. Zapraszani są na nie także delegaci organizacji muzułmańskich. Rada Konferencji Biskupich Europy powstała w 1971 i obecnie skupia 33 krajowe episkopaty naszej części świata, reprezentowane przez ich przewodniczących, a także arcybiskupów Luksemburga i Monako oraz biskupa Kiszyniowa z Mołdawii. Na czele CCEE stoi od października 2006 prymas Węgier kard. Péter Erdő, a dwoma wiceprzewodniczącymi są kardynałowie Josip Bozanić z Zagrzebia i Jean-Pierre Ricard z Bordeaux. Sekretarzem generalnym jest ks. Duarte da Cunha z Portugalii. Stała siedziba organizacji mieści się w Sankt Gallen w Szwajcarii. Konferencja Kościołów Europejskich istnieje do 1959; obecnie należy do niej 125 Kościołów prawosławnych, protestanckich, anglikańskich i starokatolickich ze wszystkich krajów naszego kontynentu oraz 40 organizacji stowarzyszonych. Przewodniczącym KEK-u jest od grudnia 2003 pastor ewangelicko-reformowany z Francji – Jean-Arnold de Clermont, jego zastępcą – prawosławny arcybiskup Anastazy z Albanii, a sekretarzem generalnym – pastor anglikański Colin Williams z Anglii. Organizacja ma swoją główną siedzibę w Genewie oraz biura w Brukseli i Strasburgu.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
1°C Wtorek
dzień
1°C Wtorek
wieczór
0°C Środa
noc
2°C Środa
rano
wiecej »