Nowy stary rektor KUL

Zakończyło się posiedzenie Senatu KUL, podczas którego wybierano nowego rektora. Najwięcej głosów uzyskał ks. prof. Antoni Dębiński, dotychczasowy rektor.

23 głosy na 31 głosujących uzyskał ks. prof. Antoni Dębiński. Tym samym został wybrany na drugą kadencję.

Pozostałe głosy rozłożyły się między księży profesorów: Andrzeja Derdziuka, Stanisława Janeczka i Mirosława Kalinowskiego.

Frekwencja na posiedzeniu Senatu wyniosła 100 procent. Decyzją Senatu zmniejszono też liczbę prorektorów z 4 do 3. Obowiązki prorektora do spraw promocji przejmie prorektor do spraw studenckich. Jeszcze nie wiadomo kto obejmie tę funkcję.

Pozostałymi prorektorami zostali: dr hab. Paweł Smoleń - do spraw administracji i finansów i o. prof. Marcin Tkaczyk - do spraw nauki i kontaktów międzynarodowych.

- To dla mnie wielki zaszczyt i wyróżnienie - powiedział podczas konferencji prasowej ks. prof. Antoni Dębiński, komentując wybór na kolejna kadencję. - Chciałbym, aby nasza uczelnia była w gronie najlepszych. Chciałbym szukać nowych form rozwoju, pozyskiwania grantów, usprawniania administracji. Chciałbym wzmocnić te obszary badań naukowych, które są na dobrym poziomie, ale też myślę o wzmocnieniu nowych kierunków przyrodniczych czy technicznych z zachowaniem naszej misji, łącząc tradycje z nowoczesnością - dodał ks. prof. Dębiński.

Ks. Antoni Dębiński urodził się 28 kwietnia 1953 r. w Lublinie. Jest profesorem zwyczajnym nauk prawnych, specjalistą w zakresie prawa rzymskiego.

Ukończył studia filozoficzno-teologiczne na Wydziale Teologii KUL (1978 r.) a następnie studia prawa kanonicznego (specjalizacja w zakresie prawa rzymskiego) na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL (1985 r.). Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 1989 r., habilitował się w 1996 r. Postanowieniem Prezydenta RP w 2009 r. uzyskał tytuł profesora nauk prawnych.

W 1985 r. został zatrudniony na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji jako asystent w Katedrze Prawa Rzymskiego. W 1997 r., po uzyskaniu habilitacji, został zatrudniony na stanowisku kierownika tejże Katedry. W latach 1996-2000 pełnił funkcje przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, zaś od 2003 r. pełni funkcje przewodniczącego Senackiej Komisji Wydawniczej. Od 2002 r. jest członkiem Rady Naukowej Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych KUL. Przez kilka lat pełnił funkcje kuratora Koła Naukowego Prawników, był członkiem Rady Programowej Lubelskiego Kongresu Kultury Polskiej 2000. W latach 1999-2004 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, w latach zaś 2004-2012 funkcję dziekana. Był współinicjatorem uruchomienia kilku projektów studiów podyplomowych oraz utworzenia na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Szkoły Prawa Ukraińskiego, a także inicjatorem utworzenia kierunku Europeistyka (2008 r.) oraz European Studies (2010 r.). Jest członkiem Rady Programowej Olimpiady z Wiedzy o Integracji Europejskiej (od 2010 r.); pełni funkcje przewodniczącego Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (od 2009 r.).

Jest członkiem kilku towarzystw i stowarzyszeń naukowych, m.in.: Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk, Towarzystwa Naukowego KUL, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Komisji Prawnej Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie. Pełni funkcję redaktora naczelnego kwartalnika "Studia Prawnicze KUL", jest członkiem rady naukowej kilku czasopism naukowych, m.in.. "Review of Comparative Law", "Studia z Prawa Wyznaniowego", "Roczników Nauk Prawnych KUL", "Edukacja Prawnicza".

Odbywał staże naukowe, m.in. w Paryżu (1988; 1992), w Louvain- La- Neuve (1993), Louvain (2002), Nanovic Institute for European Studies-University of Notre Dame (2009). Wygłosił kilka wykładów poza granicami kraju, m.in. w Indiana University (2008); Uniwersytecie im. Ivana Franki we Lwowie (2007), Kijowskim Uniwersytecie Prawnym (2009), University of Alba Iulia (2010). Wykładał prawo rzymskie na Wydziale Teologicznym w Spiskiej Kapitule (1997-1998) oraz Wydziale Teologii w Welehradzie (1999-2000).

Jego poszukiwania naukowe koncentrują się głównie na problematyce z zakresu historii prawa i prawa rzymskiego; badania obejmują zagadnienia z obszaru rzymskiego prawa karnego, sakralnego, administracyjnego historii i współczesność prawa rzymskiego, europejskiej kultury prawnej oraz historii prawa kościelnego.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
22°C Środa
dzień
22°C Środa
wieczór
18°C Czwartek
noc
15°C Czwartek
rano
wiecej »