Wybrano nowego ewangelickiego biskupa

XII Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego dokonał dziś wyboru ks. Jerzego Samca na urząd Biskupa Kościoła na kolejną 10-letnią kadencję.

W głosowaniu udział wzięło 63 Synodałów. Na ks. Jerzego Samca oddano 38 głosów, na ks. dra Adriana Korczago oddano 18 głosów, a na ks. dra Marka Jerzego Uglorza oddano 7 głosów.

Jerzy Samiec urodził się 27 marca 1963 roku w Cieszynie jako jedyny syn Oskara Samca i jego małżonki Lidii z domu Fryda, zamieszkałych w Puńcowie koło Cieszyna. W dniu 15 kwietnia 1963 r. został ochrzczony w ewangelickim kościele Jezusowym w Cieszynie przez ks. Jana Melcera. Na lekcje religii uczęszczał do kaplicy w Puńcowie koło Cieszyna, które prowadzili wówczas ks. Jan Melcer (1970-1973) i ks. Jan Gross (1973-1978). Dnia 7 maja 1977 r. został konfirmowany przez ks. Jana Grossa w kościele Jezusowym w Cieszynie.

Po zdaniu matury w 1983 r. w Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Cieszynie zgłosił się na studia teologiczne w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W 1988 roku obronił pracę magisterską na temat: „Rola grupy w pracy parafialnej” i zakończył studia teologiczne. Następnie zdał przed Kościelną Komisją Egzaminacyjną w dniu 17 stycznia 1989 r. pierwszy egzamin kościelny „pro venia concionandi”, upoważniający do ordynacji. W dniu 22 stycznia 1989 r. w kościele Pokoju w Zabrzu został ordynowany przez ks. biskupa Janusza Narzyńskiego w asyście cieszyńskich proboszczów: ks. Jana Melcera i ks. Emila Gajdacza i rozpoczął pracę jako wikariusz w parafiach w Zabrzu i w Gliwicach. W dniu 1 września 1990 r. zawarł w kościele Jezusowym w Cieszynie związek małżeński z Beatą Michałek.

W okresie od 1 lutego 1992 r. do 11 listopada 1994 r. pełnił obowiązki proboszcza administratora parafii w Gliwicach, gdzie w dniu 11 listopada 1994 r. po wygraniu wyborów został wprowadzony w urząd proboszcza.

W okresie od 1994 do końca roku 1999 był duszpasterzem młodzieżowym Diecezji Katowickiej, a w okresie od 2002 r. do końca roku 2008 był diecezjalnym duszpasterzem ewangelizacyjno – misyjnym. Od 2003 r. jest Prezesem Stowarzyszenia Księży i Katechetów Kościoła EA w RP.

Od kwietnia 1998 jest członkiem X Synodu Kościoła z listy duchownych. Od 2003 r. z nominacji Rady Synodalnej jako Prezes SKiK został członkiem XI Synodu Kościoła. Z listy księży został również wybrany członkiem XII Synodu Kościoła, w którym jest członkiem Komisji ds. Ewangelizacji i Misji.

W dniu 14 kwietnia 2007 r. XII Synod Kościoła wybrał ks. Jerzego Samca Prezesem Synodu.

Ks. Jerzy Samiec jako proboszcz parafii w Gliwicach przejął „Księżówkę” w Wiśle. Pod jego zarządem ośrodek ten służy Kościołowi i jego jednostkom w działaniach rekolekcyjnych oraz jest miejscem wypoczynku dla wielu wczasowiczów.

W Gliwicach wraz z gronem osób współpracujących zorganizował Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum Ewangelickie.

Głównym punktem jego zainteresowań jest misja i ewangelizacja. Już w roku 1994 został powołany do Komitetu Organizacyjnego Tygodni Ewangelizacyjnych w Dzięgielowie. Od momentu powstania Centrum Misji i Ewangelizacji został też członkiem Rady CME, a od początku istnienia Szkoły Biblijnej w Dzięgielowie jest jednym z jej nauczycieli.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
25°C Piątek
wieczór
22°C Sobota
noc
19°C Sobota
rano
26°C Sobota
dzień
wiecej »