Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa

Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa zaczęto obchodzić w wieku XVIII. Na stałe do liturgii wprowadzono je za pontyfikatu papieża Leona XIII, który w swoich pismach zachęcał do naśladowania najświętszej Rodziny.

Papież Benedykt XV w 1921 r. rozszerzył święto Świętej Rodziny na cały Kościół. 

Mówi o. Stanisław Tasiemski, dominikanin.

Obrazy przedstawiające Najświętszą Rodzinę spotykamy już w katakumbach. Dopiero jednak od wieku XIV mamy pełne obrazy i rzeźby przedstawiające życie Najświętszej Rodziny. W Polsce w wieku XVII słyną nawet cudowne obrazy: św. Józefa w Kaliszu, gdzie jest cała św. Rodzina, w Studziannie, gdzie jest św. Rodzina przy stole, i podobny obraz Matki Bożej w Miedniewicach w pobliżu Niepokalanowa. 

Teksty liturgiczne na święto Najświętszej Rodziny ułożył papież Leon XIII. Jego dziełem również są przepiękne hymny kościelne, przeznaczone na ten dzień. Czytania tak są dobrane, by wyakcentować sceny, w których występuje rodzina. Teksty Pisma świętego podkreślają równocześnie obowiązki członków rodziny.

«« | « | 1 | » | »»
 • Gość
  30.12.2016 13:28
  Litania do Świętej Rodziny (1)


  Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
  Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
  Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami,
  Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
  Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
  Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się na nami.
  Jezu, Synu Boga żywego, który stając się człowiekiem z miłości ku nam, uświęciłeś więzy rodzinne – zmiłuj się nad nami.

  Najświętsza Rodzino, obrazie Trójcy Przenajświętszej na ziemi
  – wspomagaj nas.
  Najświętsza Rodzino, doskonały wzorze wszelkich cnót,
  Najświętsza Rodzino, wzgardzona w Betlejem od ludzi, ale uczczona śpiewem aniołów,
  Najświętsza Rodzino, odbierająca hołd pasterzy i mędrców,
  Najświętsza Rodzino, wysławiona przez starca Symeona,
  Najświętsza Rodzino, prześladowana i wygnana do obcej ziemi,
  Najświętsza Rodzino, żyjąca w ukryciu i nieznana,
  Najświętsza Rodzino, wierna przepisom prawa Pańskiego,
  Najświętsza Rodzino, której Opiekun jest wzorem miłości ojcowskiej,
  Najświętsza Rodzino, której Matka jest wzorem miłości macierzyńskiej,
  Najświętsza Rodzino, której Dziecię jest wzorem posłuszeństwa i miłości synowskiej,
  Najświętsza Rodzino, patronko i opiekunko wszystkich rodzin,
  Najświętsza Rodzino, ucieczko nasza w życiu i nadziejo w godzinę śmierci,

  Od wszystkiego, co by mogło zakłócać spokój i jedność serc
  - zachowaj nas Najświętsza Rodzino.
  Od rozproszenie umysłu i serca,
  Od oziębłości w służbie Bożej,
  Od szukania przyjemności i wygód światowych,
  Od przywiązania do dóbr ziemskich,
  Od pragnienia próżnej chwały,
  Od złej śmierci,

  Przez najdoskonalsze zjednoczenie serc Waszych
  - zachowaj nas Najświętsza Rodzino.
  Przez Wasze ubóstwo i pokorę,
  Przez Wasze doskonałe posłuszeństwo,
  Przez smutki i bolesne przejścia Wasze,
  Przez prace i trudy Wasze,
  Przez modlitwy i milczenie Wasze,
  Przez doskonałość czynów Waszych,

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
  – przepuść nam, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
  – wysłuchaj nas, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
  – zmiłuj się nam nami.

  - Rodzino Święta i czcigodna, uciekamy się do Ciebie z miłością i nadzieją.
  - Daj nam poznać skutki Twej zbawiennej opieki.

  Módlmy się:
  Boże, Ty w Świętej Rodzinie dałeś nam wzór życia, spraw, abyśmy złączeni wzajemną miłością, naśladowali w naszych rodzinach Jej cnoty i doszli do wiecznej radości w Twoim domu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

  Litania do Świętej Rodziny (2)

  Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
  Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj na.
  Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami,
  Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
  Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
  Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się na nami.

  Jezu, Zbawicielu świata – zmiłuj się nad nami
  Jezu, Synu Maryi i nasz Bracie umiłowany,
  Jezu, Skarbie Świętej Rodziny,

  Święta Maryjo, Królowo Nieba – módl się za nami
  Święta Maryjo, Matko Jezusa i nasza ukochana Matko,
  Święta Maryjo, ozdobo i radości Świętej Rodziny,
  Święty Józefie, Ojcze i żywicielu Jezusa,
  Święty Józefie, czysty mężu Maryi,
  Święty Józefie, przewodniku i podporo Świętej Rodziny,

  Święta Rodzino, pod której opiekę poświęciliśmy się
  - bądź zawsze z nami
  Święta Rodzino, nasz wzorze przewyborny,
  Święta Rodzino, umiłowanie Ojca Niebieskiego,
  Święta Rodzino, kierowana przez Ducha Świętego,
  Święta Rodzino, uświęcona obecnością Jezusa,
  Święta Rodzino, radująca oczy Boże,
  Święta Rodzino, ostojo cnót wszelkich,
  Święta Rodzino, świątynio Boga,
  Święta Rodzino, mieszkanie Boga żywego,
  Święta Rodzino, ukryta i nieznana na ziemi,
  Święta Rodzino, uboga i pracowita,
  Święta Rodzino, ożywiona duchem pokory i pokuty,
  Święta Rodzino, wzorze cierpliwości i wyrzeczenia,
  Święta Rodzino, uczczona przez pasterzy i mędrców,
  Święta Rodzino, prześladowana przez Heroda,
  Święta Rodzino, uciekająca do Egiptu,
  Święta Rodzino, wzorze dążących do Boga,
  Święta Rodzino, przykładzie cnót wszelkich,

  Bądź nam łaskawa - prosimy Cię, wysłuchaj nas
  Bądź nam pomocą we wszystkich niebezpieczeństwach duszy i ciała,
  Bądź nam obroną przeciwko złu, które nas przygniata,
  Bądź nam obroną przeciw nieprzyjaciołom naszego zbawienia,
  Bądź nam pociechą w niedoli,
  Bądź nam nadzieją w tym życiu i pociecha w godzinie śmierci,
  Bądź podporą dla słabych i wsparciem w życiu poświęconym Bogu,
  Bądź zawsze Opiekunką naszej rodziny,
  Bądź zawsze pociechą dla uciśnionych,
  Bądź zawsze obroną i Opiekunką dla tych, którzy się Tobie poświęcili,

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
  – przepuść nam, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
  – wysłuchaj nas, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
  – zmiłuj się nam nami.

  - Jezu, Maryjo, Józefie Święty,
  - Oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.

  Módlmy się:
  Panie, Jezu Chryste, który będąc poddany Maryi i Józefowi, uświęciłeś życie rodzinne niewysłowionymi cnotami, spraw, abyśmy z pomocą ich obojga naśladowali przykład Świętej Rodziny i obcowali z Nią w wieczności. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
 • Gość
  30.12.2016 13:35
  Koronka do Najświętszej Rodziny
  (do odmawiania na różańcu)

  Znak krzyża
  lub:
  Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu,
  Panie pośpiesz ku ratunkowi memu.
  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu
  Jak była na początku, teraz i zawsze,
  i na wieki wieków Amen.

  Początek jak w modlitwie różańcowej:

  Wierzę w Boga...,
  Ojcze nasz...,
  Zdrowaś Maryjo... (3 x),
  Chwała Ojcu....

  Na dużych paciorkach:

  Pokłońmy się Jezusowi Chrystusowi, Synowi Bożemu,
  który był posłuszny Maryi i Józefowi Świętemu.

  Na małych paciorkach (10 razy)

  Jezu, Maryjo, Józefie
  – oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.

  Chwała Ojcu...

  MODLITWA DO ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA – OPIEKUNA RODZIN

  Święty Michale Archaniele, Aniele pokoju, zejdź do domostw naszych rodzin. Tu wrogie siły zakłócają pokój między rodzicami a dziećmi i dzieci między sobą. Wśród trudności i zamętu doczesnego życia z wielu ognisk domowych ulotniła się atmosfera pogody i harmonii. Zniknęła jedność wśród małżonków i pełne czci przywiązanie dzieci do rodziny. Ukochany Patronie nasz, wskrześ pokój w rodzinach, umocnij go w nich i strzeż nigdy nie przedawnionych praw Bożych. Bądź w nich ostoją władzy rodzicielskiej, podporą i wykonawcą słusznego autorytetu. Wzywamy Cię: Przyczyń się za nami!


  MODLITWA W OBRONIE POCZĘTEGO ŻYCIA

  Panie Jezu! Twoja Matka, Maryja, urodziła Cię w miłości. Święty Józef, człowiek zawierzenia, opiekował się Tobą po narodzeniu. Za Ich wstawiennictwem prosimy Cię w intencji nienarodzonych dzieci, które znalazły się w niebezpieczeństwie zagłady. Błagamy usilnie, daj rodzicom tych dzieci miłość i odwagę, aby zachowując ich życie pozwolili im spełnić Twoją świętą wolę.
  Amen.  AKT POŚWIĘCENIA SIĘ NAJŚWIĘTSZEJ RODZINIE


  (Modlitwa Papieża Leona XIII)
  P. Jezu, Zbawicielu nasz Najdroższy, przyszedłeś na świat, aby go oświetlić Swoją nauką i własnym przykładem. Większość swego życia ziemskiego spędziłeś w ubogim Domku Nazaretańskim, w pokornym poddaniu się Maryi i Józefowi, a przez to uświęciłeś tę Rodzinę, która miała być wzorem dla wszystkich chrześcijańskich rodzin.
  Przyjmij łaskawie naszą rodzinę, która się Tobie dzisiaj oddaje i poświęca. Broń, strzeż i utwierdzaj nas w Twej świętej bojaźni, pokoju, zgodzie i miłości chrześcijańskiej, abyśmy stali się podobni do Boskiego Wzoru Twojej Świętej Rodziny i w ten sposób wszyscy razem, bez wyjątku, osiągnęli wieczne szczęście.
  Maryjo, Najmilsza Matko Jezusa i nasza Matko, przez Twoje pełne miłości wstawiennictwo uczyń to nasze poświęcenie się miłym Jezusowi i wyjednaj nam Jego łaski i błogosławieństwo.
  Święty Józefie, Najtroskliwszy Opiekunie Jezusa i Maryi, wspieraj nas Swoją modlitwą we wszystkich naszych duchowych i doczesnych potrzebach, abyśmy mogli wraz z Maryją i Tobą chwalić Jezusa, naszego Boskiego Zbawiciela przez całą wieczność.
  W. Amen.
Dodaj komentarz
Gość
  Nick (wymagany lub )

  Ze względów bezpieczeństwa, kiedy korzystasz z możliwości napisania komentarza lub dodania intencji, w logach systemowych zapisuje się Twoje IP. Mają do niego dostęp wyłącznie uprawnieni administratorzy systemu. Administratorem Twoich danych jest Instytut Gość Media, z siedzibą w Katowicach 40-042, ul. Wita Stwosza 11. Szanujemy Twoje dane i chronimy je. Szczegółowe informacje na ten temat oraz i prawa, jakie Ci przysługują, opisaliśmy w Polityce prywatności.

  Pobieranie...

  Kalendarz do archiwum

  niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
  29 30 31 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31 1
  2 3 4 5 6 7 8
  24°C Środa
  wieczór
  22°C Czwartek
  noc
  18°C Czwartek
  rano
  25°C Czwartek
  dzień
  wiecej »