Diakoni musieli się bronić

Uwieńczeniem 6-letnich studiów filozoficzno-teologicznych jest obrona pracy magisterskiej. Diakoni radomskiego seminarium stanęli przed komisją egzaminacyjną Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Obronom prac magisterskich przewodniczył ks. dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL, prodziekan Wydziału Teologii. - Kolejny rok możemy powiedzieć, że jako seminarium, którego alumni są studentami KUL, jesteśmy w dobrych rękach - mówił po zakończeniu obron prac magisterskich ks. Jarosław Wojtkun, rektor WSD w Radomiu. - Oczekiwania współczesnego świata stawiają przed duszpasterzami coraz wyższe wymagania, także intelektualne. To pierwszy wymiar. Ten drugi, a o tym mówił papież Benedykt XVI, to jakiś wtórny analfabetyzm religijny naszej cywilizacji. I kto ma temu zaradzić, jeśli nie solidnie wykształceni duszpasterze, którzy podejmą dzieło ewangelizacji podczas katechezy i na ambonie? - retorycznie pytał ks. Wojtkun.

Radomscy diakoni, świeżo upieczeni magistrowie teologii, podzielili się z nami tematyką swoich prac, których bronili, i problemami, które przyszło im zanalizować.

Dk. Mateusz Czernik napisał pracę pt. „Święcenia kobiet we wspólnocie anglikańskiej w perspektywie dialogu rzymskokatolicko-anglikańskiego”. - Promotorem mojej pracy był dogmatyk ks. prof. Marek Jagodziński. To był ciekawy temat, bo taki jest dialog z Kościołem anglikańskim. Anglikanie inaczej niż my rozumieją sakrament święceń. Dopuścili do święceń kobiety, bo - ich zdaniem - to otwarcie na współczesność. My, katolicy, pozostajemy wierni tradycji i Pismu Świętemu. Czy święcenie kobiet, które dopuścili, przyniosło odrodzenie wiary? A z drugiej strony u nas mamy kryzys powołań. Sprawa otwarta, także na gruncie dialogu ekumenicznego - mówi dk. Czernik.

Dk. Krzysztof Kołtunowcz napisał pracę pt. „Tęcza w Biblii - symbolika i teologia”. - Promotorem mojej pracy był biblista ks. dr Zbigniew Niemirski. Chodziło o ukazanie pierwotnej i mocno zapomnianej symboliki tęczy, która dzisiaj jest często zdominowana i zawłaszczona przez tzw. środowiska LGBT. Tęcza jest przede wszystkim znakiem przymierza Pana Boga z ludzkością i zarazem jest obrazem Jego chwały. Tęcza towarzyszy objawieniu się Boga, czyli teofanii. A do tego pojawił się krzyż, który rozpięty między niebem i ziemią jest czymś na kształt nowej tęczy, który łączy człowieka z Panem Bogiem - mówi dk. Kołtunowcz.

Dk. Rafał Kosowski napisał pacę pt. „Kształtowanie postaw moralnych w mediach na podstawie orędzi na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu papieża Benedykta XVI”. - Promotorem mojej pracy był teolog moralista ks. dr Jarosław Wojtkun. Ojciec Święty Benedykt XVI w każdym z 8 orędzi, które ogłosił podczas swojego pontyfikatu, porusza kwestię internetu. Jego zdaniem, ten wciąż nowy i chętnie wykorzystywany publikator trzeba wykorzystać w dziele ewangelizacji. My, duszpasterze, mamy z niego korzystać i wychodzić na dachy świata, by głosić orędzie o miłości, którą jest Chrystus. Nie możemy się bać tych nowych narzędzi, ale musimy je poznawać i wykorzystywać w dziele ewangelizacji - mówi dk. Kosowski.

Dk. Paweł Męcina napisał pracę pt. „Chrześcijański kształt Europy w myśli Josepha Ratzingera / Benedykta XVI”. Za obrony ks. prof. Januszowi Lekanowi, prodziekanowi Wydziału Teologii (z lewej), dziękuje ks. Jarosław Wojtkun (z prawej), rektor WSD w Radomiu   ks. Zbigniew Niemirski /Foto Gość Za obrony ks. prof. Januszowi Lekanowi, prodziekanowi Wydziału Teologii (z lewej), dziękuje ks. Jarosław Wojtkun (z prawej), rektor WSD w Radomiu

- Promotorem mojej pracy był dogmatyk ks. prof. Ignacy Bokwa. Benedykt XV, emerytowany papież, a wcześniej kardynał i profesor, wskazuje na 3 fundamenty, które budowały Europę - rzymskie prawo, grecką filozofię i chrześcijaństwo. Tak powstał nasz kontynent oraz jego kultura i cywilizacja. Dziś Europa przeżywa kryzys, bo postanowiła usunąć z tego trójnogu chrześcijaństwo. W ten sposób kontynent stracił stabilność. Kryzysowi Europy można zaradzić, przywracając ten usunięty element trójnogu - mówi dk. Męcina.

Dk. Mateusz Nowak napisał pracę pt. „Komunijny wymiar małżeństwa i rodziny według »Familiaris consortio« Jana Pawła II”. - Promotorem mojej pracy był dogmatyk ks. prof. Marek Jagodziński. Ks. Jagodziński od lat zajmuje się komunią, czyli badaniem wymiarów jedności i spoistości w relacjach człowieka i Pana Boga. W mojej pracy zatrzymałem się na komunii małżeństwa, o której uczył Jan Paweł II. Dziś, gdy mamy tyle rozwodów, a więc postaw burzących komunię, nauczanie papieża Polaka przypomina fundamentalne zasady, które mogą pomóc w zaradzeniu konfliktom w małżeństwach - mówi dk. Nowak.

Dk. Sylwester Podgórski napisał pracę pt. „Wychowanie do radości w katechezie na podstawie adhortacji apostolskiej »Evangelii gaudium« Ojca Świętego Franciszka oraz wybranej literatury katechetycznej”. - Promotorem mojej pracy był katechetyk ks. dr hab. Stanisław Łabendowicz, prof. KUL. Radość nie jest jakąś pustą wesołkowatością, ale jest skutkiem tego, że wśród nas jest Zbawiciel. Jego obecność jest źródłem radości nawet wtedy, gdy Jego uczniowie doświadczają wrogości otoczenia. I właśnie taką radość trzeba pokazywać na katechezie, a potem na liturgii, która jest istotowo złączona z katechezą. Radość zakorzenia się w bliskości życia z Panem Bogiem - mówi dk. Podgórski.

Pamiątkowa fotografia nowych magistrów i ich promotorów na dziedzińcu KUL   ks. Zbigniew Niemirski /Foto Gość Pamiątkowa fotografia nowych magistrów i ich promotorów na dziedzińcu KUL

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
7°C Wtorek
wieczór
4°C Środa
noc
2°C Środa
rano
5°C Środa
dzień
wiecej »