Pielęgnujmy całościową wizję wiary

O zachowanie i pielęgnowanie całościowej wizji wiary chrześcijańskiej w dobie rozdrobnienia i fragmentaryzacji zaapelował Benedykt XVI podczas dzisiejszej audiencji ogólnej w Watykanie.

Dzisiejszą katechezę papież poświęcił osobie wybitnego teologa średniowiecznego z XII w. Piotra Lombarda (ok. 1100- 1160-1164) i jego najsłynniejszemu dziełu - „Sentencjom”. W Auli Pawła VI zgromadziło się kilka tysięcy pielgrzymów z całego świata.

Papież przypomniał, że Piotr Lombard urodził się około roku 1100 w Novarze we Włoszech. Studiował w Bolonii, Reims i Paryżu. Tam ukończył studia i został wykładowcą słynnej szkoły katedralnej Notre Dame. Ok. roku 1159 został wyświęcony na kapłana a w rok później papież mianował go arcybiskupem Paryża. Piotr Lombard umarł ok. 1160-1164 r. Do najsłynniejszego jego dzieła należą czteroczęściowe „Sentencje” (Quatuor libri Sententiarum) będące całościowym, syntetycznym i przejrzystym wykładem wiary chrześcijańskiej. Do XVI w. były one podstawowym podręcznikiem teologicznym we wszystkich szkołach chrześcijańskich. Benedykt XVI przypomniał, że do odnosili się do niego najwybitniejsi teologowie Średniowiecza św. Albert Wielki, św. Bonawentura i św. Tomasz z Akwinu oraz zachęcił do lektury „Sentencji”, które i do dzisiaj nie straciły na aktualności.

Papież zauważył, iż wielką zasługą Piotra Lombardo jest uporządkowanie z ogromną troską materiału, w harmonijny i systematyczny układ. „Jednym bowiem z zadań teologii jest organizowanie w sposób jednolity i uporządkowany dziedzictwa wiary” - stwierdził Benedykt XVI. Jak przypomniał pierwsza księga „Sentencji” mówi o Bogu i jego misterium Trynitarnym, druga o dziele stworzenia, grzechu i łasce, trzecia o tajemnicy wcielenia i o dziele odkupienia wraz z szeroką prezentacją cnót. Czwarta poświęcona jest sakramentom i rzeczom ostatecznym.

Zdaniem Benedykta XVI całościowa wizja, którą otrzymuje się z „Sentencji” obejmuje prawie wszystkie prawdy wiary katolickiej. To dzięki takiemu syntetycznemu ujęciu, jasnej uporządkowanej schematycznej, spójnej prezentacji „Sentencje” Piotra Lombardo odniosły tak wielki sukces. Pozwalały na przyswojenie sobie przez studentów treści a jednocześnie dawały wiele miejsca dla pogłębienia ich przez wykładowców, którzy z nich korzystali, zaś dzieło Piotra Lombardo było tekstem używanym we wszystkich szkołach teologicznych aż do XVI wieku.

„Pragnę podkreślić, iż całościowe przedstawienie wiary jawi się dziś jako nieodzowna potrzeba. Pojedyncze prawdy wiary oświetlają się wzajemnie i poprzez ich całościowy i jednolity ogląd jasno widać harmonię Bożego planu zbawienia i centralną rolę tajemnicy Chrystusa” - mówił Benedykt XVI. „Za przykładem Piotra Lombardo zapraszam wszystkich teologów i kapłanów do pielęgnowania całościowej wizji doktryny chrześcijańskiej jako antidotum na widoczne współcześnie ryzyko rozdrobnienia i tendencje do pozbawiania znaczenia poszczególnych prawd wiary” - stwierdził papież.

Kontynuując rozważania Ojciec Święty zachęcał wszystkich, by zawsze zachowywali całościową wizję doktryny chrześcijańskiej w obliczu współczesnego ryzyka fragmentaryzacji i niedowartościowania. „Katechizm Kościoła Katolickiego jak również Kompendium tegoż katechizmu ofiarowują nam pełne i kompletne ujęcie Objawienia chrześcijańskiego, które powinniśmy przyjąć z wiarą i wdzięcznością” - powiedział papież.

Dodawał również odwagi poszczególnym wiernym oraz wspólnotom chrześcijańskim zachęcając, aby wykorzystały te instrumenty w celu poznania i pogłębienia zawartości naszej wiary. „W taki sposób będzie się ona jawić nam jako cudowna symfonia, która mówi o Bogu i jego miłości oraz pobudza nasze przylgniecie do niego i czynną odpowiedź” - stwierdził Ojciec Święty.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
-1°C Środa
noc
-1°C Środa
rano
-1°C Środa
dzień
-1°C Środa
wieczór
wiecej »